Pondělí, 29. listopadu, 2021

Týden paměti: v lékárnách se otevřely mobilní poradny

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká alzheimerovská společnost se také letos připojila k Mojí lékárně a během tzv. Týdne paměti nabízela své poradenství ve vybraných lékárnách. V Břeclavi, Liberci, Ostravě a Praze jsme kolem Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci, který připadá na 21. září, otevřeli mobilní poradny všem zájemcům o informace o problematice poruch paměti, jejich diagnostice, prevenci a léčbě. 

 

Celkem mobilní poradny ve dnech 16.-28. září navštívilo téměř tři stovky lidí, ženy, které se tradičně zajímají o své zdraví a zdraví své rodiny poněkud více, tvořily 2/3 návštěvníků. Oproti předchozím letům jsme zaznamenali, že větší zájem o informace mají lidé, kteří se starají o někoho s demencí anebo mají s pečováním zkušenost z minulosti, jednalo se o téměř o 50 osob.

Například jako jeden starší, pečující muž, který se nás obrátil v jedné pražské lékárně. Po oslovení říkal, že nic nepotřebuje, ale téma ho zajímá, protože jeho manželka žije s Alzheimerovou chorobou a dochází do denního stacionáře. Druhý den se u stánku zastavil znovu, že by si přece jen letáček pro sebe vzal, během chvíle se rozpovídal o tom, jak je vyčerpaný a jak je náročné, že se stav manželky stále zhoršuje. Byli jsme rádi, že pánovi můžeme doporučit konzultaci s psycholožkou v České alzheimerovské společnosti, která v rámci tzv. odborného sociálního poradenství, které je poskytováno zdarma, nabízí pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím. Pána zaujala i nabídka svépomocných skupin pro rodinné pečující tzv. Čajů o páté, které probíhají jednou za dva týdny v pražských Kobylisích. Důležité pro něj bylo i zjištění, že podobné situace jako on zažívá mnoho dalších lidí, a že své zkušenosti sdílejí právě na svépomocných skupinách. Líbilo se mu, že se někdo stará také o rodinné pečovatele jako je on.

Na tomto místě je důležité připomenout, že podporu a pomoc rodinným pečujícím nabízíme nejen v Praze, ale také v tzv. kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Kontakty najdete na webu společnosti www.alzheimer.cz, anebo na telefonu 283 880 346.

Jsme rádi, že informace o pomoci pečujícím oceňuje jak široká veřejnost, tak lékaři. Do mobilní poradny v ostravské lékárně přišla pedagožka z vyšší odborné školy a velmi chválila možnosti podpory pro pečující, které zajišťuje kontaktní místo v regionu. Další návštěvnice – lékařka (neuroložka) zase ocenila pomůcky pro kognitivní trénink a jejich smysl pro další práci s lidmi, kterým je již diagnostikována nějaká forma kognitivní poruchy. Jedná se konkrétně o Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí a Sadu pro skupinový či individuální kognitivní trénink, na jejichž zakoupení přispívají některé zdravotní pojišťovny. Veškeré pomůcky jsou dostupné jak prostřednictvím e-shopu České alzheimerovské společnosti, tak v lékárnách sítě Moje lékárna.

I na tomto místě je dobré připomenout, že problémy s pamětí nemusejí mít jen starší lidé, a že demence opravdu není přirozenou součástí stáří. Demence ke stárnutí nepatří! Alzheimerova choroba může být samozřejmě diagnostikována také mladším lidem. Svůj příběh nám tak na jedné mobilní poradně vyprávěla i maminka padesátileté dcery, které byla nemoc diagnostikována před půl rokem. Paní vnímá jako největší problém to, že „své dceři nemůže důvěřovat, protože má demenci a tak si už nepamatuje, co dělá“. Dle jejích slov ji mrzí i to, že ji lékaři neberou jako partnera v péči o dceru – nemá žádné informace, přitom dcera nemá jinou blízkou osobu. Díky poradně jsme paní předali informační materiál, praktickou brožurku Jak upravit domov lidí s demencí, která je stejně jako ostatní brožurky dostupná jak v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, tak na našem webu. Byla jí nabídnuta podpora v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti – svépomocné skupiny a konzultace. Paní byla seznámena s nabídkou státní podpory, tedy s příspěvkem na péči a krátce byla informována také o tom, že je možné omezit svéprávnosti do budoucnosti. Za krátké, ale návodné rady byla moc vděčná a odcházela z místa klidnější.

Během akce mobilních poraden jsme upozorňovali na problematiku prevence, která je zatím nejúčinnější metodou v boji proti Alzheimerově nemoci a jiným demencím. U příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci jsme také vydali pohlednici „5 tipů jak snížit riziko vzniku demence“ (obrázek?), které jsme v mobilních poradnách nabízeli.

V lékárně v Břeclavi nejvíce otázek směřovalo k oblasti prevence kognitivních poruch, ale také k možnosti jejich včasného záchytu. V rámci mobilních poraden tak měli zájemci možnost objednat se na měření paměti, které probíhá ve všech regionech v rámci projektu Dny paměti. Zájemci o vyšetření paměti mají po celý rok možnost nechat si – letos díky podpoře MZ ČR, společnosti Henkel, hl. městu Prahy a OZP – zdarma vyšetřit paměť na 45 místech České republiky – a to jak v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, tak ve vybraných lékárnách sítě Moje lékárna. Více informací o projektu nebo dalších aktivitách České alzheimerovské společnosti najdete na našich webových stránkách www.alzheimer.cz.

Na tomto místě bychom ještě jednou chtěli poděkovat Mojí lékárně, za její dlouhodobou podporu a praktickou spolupráci, nejenom na akci mobilních poraden, ale také v projektu Dny paměti. Jak je vidět, tato práce má svůj smysl, což dokládají i děkovné maily z některých lékáren. Děkujeme!

Mgr. Lucie Hájková
Koordinátorka projektu Dny paměti
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

 

Komerční prezentace

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY