Středa, 6. července, 2022

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny vytvořily mapu urgentních příjmů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny včera podepsaly memorandum o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR. Navazuje na koncepci urgentní péče, kterou ministerstvo představilo v září tohoto roku. Dokument stanovuje podmínky pro realizaci této koncepce, přináší mapu urgentních příjmů a poprvé definuje pravidla pro jejich financování.

 

Cílem nového modelu urgentní péče je systematicky zajistit péči o akutní pacienty ve všech regionech a v režimu trvalé dostupnosti 24/7. Ten předpokládá, že urgentní příjem bude zřizován v rámci poskytovatele akutní lůžkové péče, a to minimálně jeden urgentní příjem prvního typu na kraj a jeden urgentní příjem druhého typu na okres. „Podpis tohoto memoranda považuji za historický okamžik. Vůbec poprvé tak začínáme se zdravotními pojišťovnami systémově tvořit státem garantovanou síť urgentních příjmů. Vytvořili jsme jejich mapu a vyřešili jsme, jak budou financovány. Urgentní příjmy má dnes již řada nemocnic, ale doposud nebyly vůbec hrazeny, což je absurdní. Takže to pro nemocnice byla ztrátová věc. My tohle všechno měníme. Cílem je pro naše občany zajistit dostupnou akutní zdravotní péči garantované kvality i rozsahu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Memorandum přesně definuje síť poskytovatelů akutní lůžkové péče zajišťující urgentní příjem v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých krajů a dělí ji do čtyřech skupin – dvě skupiny prvního typu a dvě skupiny druhého typu.

Zdravotní pojišťovny se memorandem zavázaly jak k zajištění dostupnosti, tak k zajištění optimálního financování péče na urgentních příjmech v návaznosti na úhradovou vyhlášku pro rok 2020 a zdravotně pojistné plány na rok 2020 ve výši od 2 mil. Kč do 30 mil. Kč podle typu urgentního příjmu. U urgentních příjmů prvního typu budou pojišťovny navíc nasmlouvávat 5 nových signálních výkonů, a to triáž pacientů na oddělení urgentního příjmu, komplexní vyšetření lékařem urgentního příjmu, kontrolní vyšetření lékařem urgentního příjmu, péči o nemocného na intenzivní vyšetřovně (shock room) urgentního příjmu à 15 min a péči o nemocného na expektační hale urgentního příjmu à 15 min. Zvýší se také úhrada za výkon lékařské pohotovostní služby, aby tato zdravotní péče nemusela být dále financována z krajů. Nemocnice budou také dostávat úhradu za každého pacienta přijatého od zdravotnické záchranné služby.

Urgentní příjem je zřizován jako samostatné specializované pracoviště poskytovatelů poskytujících akutní lůžkovou péči s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Zajišťuje příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a akutní specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu. Je určen pro pacienty transportované do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby a pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře.

UP jako místo prvního kontaktu s pacientem v lůžkovém zdravotnickém zařízení zajišťuje vyšetření, stabilizaci životních funkcí (je-li nezbytná) a primární ošetření pacienta, a rozhoduje o jeho přijetí/nepřijetí na akutní lůžko poskytovatele. Péče na UP je vždy garantována okamžitou dostupností lékaře – dle Vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, je trvale dostupný i tým konziliářů, a to zejména v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a urgentní medicína. V případě přijetí k lůžkové péči je pracovníky UP v rámci systému diferencované péče určeno směřování pacienta a charakter lůžka v rámci zdravotnického zařízení.

Seznam zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR, podle typů urgentního příjmu:

I.a typ UP: Poskytovatel se statutem centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé nebo pro děti.

13 poskytovatelů I.a typu:

 

KRAJ

poskytování péče

Název zařízení

Hlavní město Praha

Fakultní nemocnice v Motole

Hlavní město Praha

ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Hlavní město Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Hlavní město Praha

Thomayerova nemocnice

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Plzeňský kraj

Fakultní nemocnice Plzeň

Ústecký kraj

KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava

Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

 

I.b typ UP: Poskytovatel akutní lůžkové péče, který splňuje podmínky pro urgentní příjem II. typu, zároveň plní funkci krajské nemocnice a je držitelem statutu Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem.

4 poskytovatelé I.b typu:

KRAJ poskytování péče

Název zařízení

Karlovarský kraj

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubice

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

II.a typ UP: Poskytovatel akutní lůžkové péče, který disponuje lůžky v odbornostech: vnitřní lékařství – interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ARO, s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu v odb. klinická biochemie (odb. 801) a odb. radiologie a zobrazovací metody (odb. 809).

64 poskytovatelů II.a typu:

KRAJ poskytování péče

Název zařízení

Hlavní město Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hlavní město Praha

Nemocnice Na Homolce

Hlavní město Praha

Nemocnice Na Bulovce

Středočeský kraj

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Středočeský kraj

NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – Kolín

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Středočeský kraj

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

Jihočeský kraj

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Písek, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Strakonice, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Tábor, a.s.

Plzeňský kraj

Domažlická nemocnice, a.s.

Plzeňský kraj

Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňský kraj

Mulačova nemocnice s.r.o.

Karlovarský kraj

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Cheb

Karlovarský kraj

NEMOS SOKOLOV s.r.o. – Sokolov

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Ústecký kraj

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice

Liberecký kraj

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Liberecký kraj

Nemocnice Jablonec n. N., p.o.

Liberecký kraj

MMN, a.s. – Jilemnice

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Náchod

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Chrudim

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Svitavy

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Litomyšl

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ústí n. Orlicí

Kraj Vysočina

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org.

Kraj Vysočina

Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org.

Kraj Vysočina

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Kraj Vysočina

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Olomoucký kraj

Středomoravská nemocniční a.s. – Prostějov

Olomoucký kraj

Středomoravská nemocniční a.s. – Šternberk

Olomoucký kraj

Nemocnice Hranice a.s.

Olomoucký kraj

Středomoravská nemocniční a.s. – Přerov

Olomoucký kraj

Nemocnice Šumperk a.s.

Olomoucký kraj

Jesenická nemocnice a.s.

Moravskoslezský kraj

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

Moravskoslezský kraj

Nemocnice ve Frýdku-Místku, přísp. org.

Moravskoslezský kraj

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Moravskoslezský kraj

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj

Moravskoslezský kraj

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Moravskoslezský kraj

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Moravskoslezský kraj

Slezská nemocnice v Opavě, přísp. organizace

Moravskoslezský kraj

Městská nemocnice Ostrava

Moravskoslezský kraj

Vítkovická nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Kroměřížská nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Vsetínská nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

II.b typ UP: Poskytovatel akutní lůžkové péče, který v současné době nesplňuje podmínky pro II.a typ, ale je v síti PZS nezbytný pro zajištění dostupnosti akutní lůžkové péče ve vybraných oborech daného regionu (na úrovni okresu).

15 poskytovatelů II.b typu:

KRAJ poskytování péče

Název zařízení

Hlavní město Praha

Nemocnice Na Františku

Středočeský kraj

Městská nemocnice Čáslav

Středočeský kraj

Mělnická zdravotní, a.s.

Středočeský kraj

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Středočeský kraj

Nemocnice Slaný

Jihočeský kraj

Nemocnice Prachatice, a.s.

Plzeňský kraj

PRIVAMED a.s.

Plzeňský kraj

Stodská nemocnice, a.s.

Ústecký kraj

Lužická nem. a polikl., a.s. – nemocnice Rumburk

Ústecký kraj

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Rychnov nad Kněžnou

Jihomoravský kraj

Nemocnice Blansko

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Jihomoravský kraj

Úrazová nemocnice v Brně

Jihomoravský kraj

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

-TZ MZ-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY