Němečtí lékárníci si polepší o dvě procenta

Mzda atestovaného farmaceuta v Německu, který své povolání vykonává teprve prvním rokem, bude v průměru činit 3529 eur (necelých 90 tisíc korun). Foto: ramstein.af.mil

Až 109 tisíc korun měsíčně hrubého by si od nového roku mohl v Německu vydělat atestovaný lékárník. Odměny farmaceutů se v roce 2020 zvýší o necelá dvě procenta, přibude také jeden den dovolené.

 

Zaměstnavatelský lékárenský svaz Adexa a Odborový svaz německých lékáren (ADA – Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken) uzavřeli po šestnácti měsících novou kolektivní smlouvu. První novinkou je, že bude sjednána na příštích 24 měsíců, tedy na dobu o celých šest měsíců delší, než kolektivní smlouva stávající uzavřená v srpnu 2018.

Obě strany se dále dohodly na tempu, jakým se budou zvyšovat mzdy lékárníků nejen v příštím, ale i přespříštím roce. Počínaje lednem 2020 by si tedy lékárníci měli polepšit o 1,9 procenta a od roku 2021 by jejich mzdy měly vzrůst o dalších 1,5 procenta. Vzhledem k tomu, že poslední změřená inflace dosáhla hodnoty 1,1 procenta v meziročním vyjádření, reálné mzdy lékárníků se příští rok zvýší o osm desetin procenta.

Až 120 tisíc měsíčně

Mzda atestovaného farmaceuta, který své povolání vykonává teprve prvním rokem, bude v průměru činit 3529 eur (necelých 90 tisíc korun). Jeho kolega s jedenáctiletou a delší praxí si pak přijde na 4279 eur (asi 109 tisíc korun) měsíčně hrubého. Zohledníme-li všechny možné příplatky, jako například za službu o víkendu či pohotovostní služby, zkušení lékárníci si přijdou až na 4711 eur (přibližně 120 tisíc korun) měsíčně hrubého.

Na vyšší výdělky se ale mohou těšit i další zaměstnanci lékárenského sektoru. Polepší si tak farmaceutičtí techničtí pracovníci (nejméně na 2117 eur), stážisté (947 eur), farmaceuti, kteří stále ještě studují (až 828 eur), nebo farmaceutičtí diplomovaní inženýři (2738 až 3056 eur podle délky praxe).

Zvýšení mezd o necelá dvě procenta se ale nebude týkat automaticky všech lékárníků. Podle portálu Deutsche Apotheker Zeitung bude růst mezd záviset na tom, jak vysoké výdělky ve vztahu k průměru konkrétní lékárníci aktuálně pobírají. Dá se tedy předpokládat, že nadprůměrné mzdy vzrostou o něco pomaleji (pokud vůbec), zatímco tempo růstu těch podprůměrných může být vyšší. „Záleží na tom, co je dohodnuto v konkrétní pracovní smlouvě konkrétního lékárníka,“ uvádí portál Deutsche Apotheker Zeitung.

Více dovolené a jistoty pro manažery

To ale není vše. Další dobrou zprávou pro zaměstnance lékáren je dohoda mezi zaměstnavateli a odbory na zvýšení nároku na dovolenou. Ten bude nově činit 34 pracovních dní a po nepřetržitě odpracovaných pěti letech v oboru budou lékárníci moci čerpat až 35 dní dovolené. Doposud byl nárok na dovolenou 24 pracovních dní.

Adexa formulovala také požadavky vůči samotným majitelům lékáren. Podle odborářů by mělo dojít k vytvoření samostatné stupnice mzdových tarifů pro pobočkové manažery – jejich mzdy jsou aktuálně stanovovány zcela bez nějakého tarifního základu.

Kromě toho Adexa žádá pro pracovníky, kteří se systematicky školí, vytvoření tarifního modelu, jenž by toto neustálé zvyšování kvalifikace zohledňoval. Momentálně se mzdový tarif navyšuje pouze na základě počtu let praxe nebo zařazení do konkrétní kvalifikační skupiny (jako například atestovaný farmaceut, asistent farmaceuta a podobně). Tento požadavek je však zatím stále předmětem vyjednávání.

Německou specialitou je fakt, že dojednané zvýšení mezd se netýká Saska a Severního Porýní-Vestfálska. V Sasku totiž žádné tarify stanovené Adexou neexistují. Přesto se jednání rozeběhla, letos to bylo vůbec poprvé. V Severním Porýní-Vestfálsku jsou dojednané samostatné kolektivní smlouvy mezi Adexou a tamním Sdružením lékárníků.

Výdělky vybraných farmaceutických profesí v Německu od 1.1.2020

 

Základní měsíční tarif (hrubého) Včetně příplatků
v eurech v korunách v eurech v korunách
Atestovaný farmaceut
délka praxe:
1 rok

3 529

89 884

3 899

99 308

2-5 let

3 641

92 736

4 021

102 415

6-10 let

3 912

99 639

4 313

109 852

11 a více let

4 279

108 986

4 711

119 989

Asistent farmaceuta
délka praxe:
1 až 14 let

2 889

73 583

3 207

81 682

15 a víc let

3 056

77 836

3 388

86 292

Farmaceutičtí diplomovaní inženýři
délka praxe:
1 až 8 let

2 738

69 737

3 047

77 607

9 až 14 let

2 889

73 583

3 207

81 682

15 a více let

3 056

77 836

3 388

86 292

Zdroj: Deutsche Apotheker Zeitung.

Petr Musil