VZP by oproti plánu měla mít na konci roku navíc čtyři miliardy, nárůst výběru pojistného ale poslední dva měsíce zpomalil

Výběr pojistného ze strany VZP v posledních dvou měsících naznačuje jisté zpomalení. Zatímco první tři kvartály tohoto roku převyšoval nárůst výběru pojistného osm procent, v listopadu to bylo 5,6 procenta. Foto: koláž ZD

Všeobecná zdravotní pojišťovna letos pravděpodobně skončí s o čtyři miliardy lepším výsledkem, než s jakým počítal zdravotně pojistný plán. Přesto však výběr pojistného v posledních dvou měsících naznačuje jisté zpomalení. Zatímco první tři kvartály tohoto roku převyšoval nárůst výběru pojistného osm procent, v říjnu to bylo 6,4 procenta a v listopadu 5,6 procenta – což je méně, než s čím počítá zdravotně pojistný plán pro příští rok.

 

„Dnešní správní rada probírala reporting za první tři kvartály, což znamená i vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání do listopadu 2019. Co se týče měkkého vymáhání, bylo získáno o 77 milionů korun více než za stejné období minulého roku a se systémem měkkého vymáhání máme víceméně dobré zkušenosti. Dále se projednávaly návrhy na schválení realizace zakázek a zpráva o zjištění z auditu pro risk-sharingové smlouvy,“ popisuje předsedkyně správní rady Věra Adámková.

Správní rada tak schválila realizaci dvou veřejných zakázek, a to na zajištění reklamních kreativních a grafických služeb a na výrobu a dodávku brand materiálů. Podklady byly podrobně projednávány na pracovních skupinách a rada včera odkývla zahájení zadávání. Diskuze na pracovních skupinách proběhla i k auditu risk-sharingových smluv. Správní rada pak včera zavázala ředitele Zdeňka Kabátka, aby do 31. března dostala všechny podklady včetně plnění opatření. Materiály by následně měly být zveřejněny.

Co se týče hospodaření, měla VZP k 30. listopadu na běžném účtu základního fondu zdravotního pojištění 7,2 miliardy korun, rezervní fond je naplněn do výše 16 miliard korun. Očekávaný výsledek hospodaření za leden až listopad bez mimořádného převodu do rezervního fondu činí 6,8 miliardy korun. Zdravotně pojistný plán pro tento rok stanovuje výsledek hospodaření ve výši 0,9 miliardy, za rok 2019 se ale podle současného vývoje očekává výsledek hospodaření ve výši 4,9 miliardy.

„Je velmi potěšující, že přestože VZP posílila úhrady do zdravotnictví, celkové hospodaření končí se saldem a není tak žádná obava z nástupu příštího roku,“ konstatuje Věra Adámková.

Příjmová část představuje bez převodu 180,7 miliardy (92,9 procenta zdravotně pojistného plánu pro tento rok), z toho výběr pojistného činí 127 miliard (93,5 procenta zdravotně pojistného plánu); příjmy z přerozdělení tvoří 51,2 miliardy (91 procent ZPP). Výdajová část v prvních jedenácti měsících dosáhla bez mimořádného převodu do rezervního fondu 173,9 miliardy (89,8 procenta ZPP). Náklady na zdravotní služby by měly dosáhnout 166,9 miliardy (89,8 procenta ZPP).

Bohužel však poslední vývoj nebyl tak pozitivní. Růst příjmů z pojistného za první pololetí 2019 činil meziročně 8,4 procenta a za období prvního až třetího čtvrtletí 2019 byl 8,1 procenta. V říjnu a listopadu ale došlo k dalšímu poklesu tempa růstu, kdy v říjnu vzrostlo pojistné o 6,4 procenta a v listopadu o 5,6 procenta. Pokud by přitom tento trend pokračoval, znamenalo by to nepříliš dobré vyhlídky: zdravotně pojistný plán pro příští rok totiž počítá s růstem o 5,9 procenta oproti očekávané skutečnosti roku 2019.

Správní rada se také včera zabývala auditem centrové péče, který byl zahájen před několika měsíci na pražském ústředí VZP. Ten mimo jiné kontroloval navýšení plateb centra Iscare, na které poukázal Seznam.cz.

„Kontrola zatím není dokončena, ale v obecné rovině mohu konstatovat, že průběžné výsledky neukazují na žádné porušení interních předpisů a metodik VZP. Finále bude v horizontu několika dnů až týdne, ale už v současné době analyzujeme naše interní předpisy. Chceme, aby naše rozhodování bylo argumentačně oprávněné, takže v případě, že to bude účelové, chceme předpisy zpřísnit. Nebráníme se tomu, aby vnitřní normy kopírovaly realitu světa, tedy pokud usoudíme, že je potřeba udělat některé kroky a upravit některé předpisy, obratem to učiníme tak, abychom už v příštím roce jeli podle nových pravidel. Nechci ale předjímat,“ uvádí k tomu ředitel Kabátek.

-mk-