Úterý, 19. ledna, 2021

Do zdravotnictví chce Národní investiční plán dát 163 miliard Kč

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do zdravotnictví, zejména výstavby a rekonstrukce nemocnic, chce vládní investiční plán dát 163 miliard korun. Na konkrétní projekty, většinou fakultních (FN) a psychiatrických nemocnic (PN), je vyčleněno 73,35 miliardy korun. Dalších 90 miliard půjde obecně na zastaralé budovy a přístroje po roce 2031. Celkově Národní investiční plán (NIP) počítá s investicemi za osm bilionů korun do roku 2050.

 

Po dopravě a resortu průmyslu a obchodu je zdravotnictví oblastí, kam směřuje investiční plán nejvíc financí. „Velká část stavebních objektů zdravotnických zařízení neodpovídá aktuálním nárokům, probíhají pouze dílčí rekonstrukce, ke komplexním rekonstrukcím celých areálů nemocnic dochází zcela výjimečně. Zdravotnické provozy jsou často umístěny v objektech, které původně sloužily jiným účelům, nebo v budovách více než sto let starých,“ uvádí dokument.

Investovat by se mělo do jejich oprav a sladění se současnými bezpečnostními předpisy, například požárními nebo u výtahů. Nezbytná je podle dokumentu také obnova zdravotnických přístrojů, jako jsou rentgeny, počítačové tomografy (CT) nebo lineární urychlovače na ozařování pacientů s rakovinou. Investiční plán počítá na tyto dvě oblasti s 90 miliardami korun na roky 2031 až 2050.

Z konkrétních projektů Národní investiční plán jmenuje opravy a dostavby fakultních a dalších státních nemocnic, objektů hygienických stanic a zdravotních ústavů nebo Institutu postgraduálního vzdělávání. Peníze by měly jít i do psychiatrických nemocnic, které mají jako součást reformy psychiatrie snížit počet lůžek, zabezpečit více soukromí pro pacienty a zaměřit se na terénní a ambulantní péči.

Projekty pražských nemocnic jsou dohromady za 27,3 miliardy korun, ostatní fakultní nemocnice žádají 40 miliard. Své požadavky vyčíslily většinou na tři až devět miliard korun, nejvíce žádají FN Královské Vinohrady (9,66 miliardy korun) a FN Ostrava (8,63 miliardy korun). Desítka psychiatrických nemocnic a Národní ústav duševního zdraví vyčíslily potřebné projekty na zhruba 7,6 miliardy korun.

Dokument upozorňuje na to, že ze shromážděných investic budou v budoucnu vybrány projekty, které budou označeny za strategické. Nutnou podmínkou pro takové označení bude velikost projektu, a to minimálně 50 milionů korun. Materiál upozorňuje na to, že seznam investic se bude postupně upravovat a zpřesňovat.

Resort zdravotnictví má v rozpočtu na rok 2020 přiděleno 9,2 miliardy korun. Nejvíce peněz do zdravotnictví nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. Příští rok by to mělo být 346 miliard korun. Nemocnice si dlouhodobě stěžují na to, že z peněz od zdravotních pojišťoven nejsou schopné si na větší rekonstrukce ušetřit.

Největší projekty ve zdravotnictví zařazené do NIP

 

Investor Popis projektu Rok zahájení realizace Investice
FN Královské Vinohrady traumacetrum, pořízení zdravotnické techniky (ozařovače), parkovací dům a provozní sklady, oprava tří pavilonů, obnova zdravotnické techniky - zobrazovací metody, nemocniční informační systém 2020 9,66 mld Kč
FN Ostrava Nový objekt centrálních operačních sálů, geriatrické kliniky, výstavba prádelny, budovy psychiatrie, centrálního archivu, rekonstrukce JIP, stravovacího provozu, polikliniky, lůžkového bloku, sálů kardiologie, internátu, domova sester, budovy pro školku, snížení energetické náročnosti budov, obnova zdravotnické techniky - ultrazvuky, ozařovače, lineární urychlovače, magnetická rezonance, CT, rentgenů, pořízení operačního robota a další 2019 8,63 mld Kč
FN Brno výstava gynekologicko-porodnické kliniky, ústavní lékárny, objektu laboratoří, rekonstrukce výtahů, výtopny, hlavní rozvodny, energetické úspory, obnova operačních sálů, obnova přístrojového vybavení - rentgeny, endoskopie, lůžka, lasery 2016 7,74 mld Kč
VFN Praha výstavba nového pavilonu, rekonstrukce a nástavba gynekologické kliniky, urologické kliniky, urgentního příjmu, stomatologické a neurologické kliniky, vybudování centra roboticky asistované chirurgie, datacentra, přestavba kotelny, obnova zdravotnické techniky a další 2019 6,1 mld Kč
FN Hradec Králové Modernizace infekční kliniky, chirurgických oborů, laboratorních provozů, rekonstrukce transfuzního oddělení, objektu ředitelství, oční a dětské kiliniky, objektu integrované péče, obnova přístrojové techniky, robotické chirurgie a další 2020 5,7 mld Kč

zdroj: Národní investiční plán

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY