Soud si dokonce, s ohledem na nutnou rychlost rozhodování, nevyžádal ani stanovisko pojišťovny. Foto: Pixabay

Soud předběžným opatřením nařídil zdravotní pojišťovně hradit nákladnou léčbu

Senát Městského soudu v Praze (MS) v čele s předsedou Slavomírem Novákem sáhl k poměrně neotřelému řešení situace, kdy vážně nemocná pacientka žádá úhradu nákladné léčby po zdravotní pojišťovně na základě §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do doby, než rozhodne ve věci samé, totiž nařídil pojišťovně péči hradit předběžným opatřením.

 

Žalobkyni byl diagnostikován maligní melanom ve čtvrtém stadiu. Léčbu navrženou Fakultní nemocnicí v Olomouci pojišťovna hradit zamítla, proti čemuž podala pacientka žalobu, o níž rozhoduje zmíněný senát MS. Soud zároveň žena požádala o odpuštění soudních poplatků a ustanovení právního zástupce.

Žádost odůvodnila tím, že jako důchodkyně má příjem v podobě starobního a vdovského důchodu. Vlastní dům v hodnotě 4 mil. Kč a panelákový byt, úspory ve výši cca 67 tisíc Kč. Navržená léčba, kterou si již sama hradí, ji ovšem stojí 123 tisíc Kč měsíčně a dosud za ni zaplatila již 616 tisíc Kč. Reakce na léčbu byla okamžitá a výrazná, u došlo u ní ke zlepšení zdravotního stavu, což doložila lékařskými zprávami. Léčbu však není nadále schopna hradit, přičemž jí hrozí vážná újma spočívající v pravděpodobném znemožnění opětovného navázání na léčbu, progrese onemocnění a zkrácení života.

Soud jí ve všech návrzích vyhověl, přičemž konstatoval, že pro účely soudního řízení není možné požadovat ani zpeněžení nemovitostí, které žalobkyně vlastní. „Po žalobkyni nelze spravedlivě požadovat, aby zpeněžila dům, ve kterém bydlí. Takový požadavek nelze vznést ani ve vztahu k vlastněnému bytu. Je třeba mít na zřeteli, že žalobkyně si až dosud hradila léčbu ze svých prostředků a náklady, které až dosud vynaložila, se hodnotě bytu blíží. V situaci, kdy je žalobkyně odkázána pouze na vlastní starobní a vdovský důchod a její úspory už nestačí ani na jedinou měsíční léčbu, nelze od ní spravedlivě požadovat prodej jediné hodnotné věci, kterou disponuje,“ konstatují soudci v rozhodnutí z prosince minulého roku.

S odkazem na rozhodnutí ÚS z ledna minulého roku, v němž senát v čele se soudcem Jaromírem Jirsou vyplísnil MS v Praze za liknavost při rozhodování v obdobné věci, také soudci rozhodli kladně o návrhu na vydání předběžného opatření. Podle něj tak nyní pojišťovna musí do rozhodnutí soudu ve věci léčbu hradit. Soud si dokonce, s ohledem na nutnou rychlost rozhodování, nevyžádal ani stanovisko pojišťovny.

-epa-

Článek je převzat z portálu Česká justice, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku.