Dvě položky na eReceptu by se do praxe měly vrátit do poloviny března. Vyhláška je připravena

Kvůli stížnostem na vyšší administrativní zátěž chce ministerstvo navrátit možnost předepisovat na eRecept dvě položky. Foto: PxHere

Ministerstvo zdravotnictví se snaží co nejrychleji vyhovět stížnostem lékařů a lékárníků ohledně jednopoložkového eReceptu, který začal platit začátkem tohoto roku. Kvůli zbytečné zátěži, již změna přinesla, tak chce úřad navrátit předchozí stav, tedy znovu umožnit předepisovat na eRecept dvě položky. Upravená vyhláška je již připravena a měla by platit od poloviny března.

 

„Vyhláška č. 329/2019 Sb. nově od 1. 1. 2020 stanovuje, že na elektronický recept může být předepsán pouze jeden druh léčivého přípravku. Podněty z praxe ukazují, že tato úprava představuje neakceptovatelnou administrativní zátěž, která vede k prodloužení času potřebného pro předepsání více druhů léčiv pro jednoho pacienta na recepty lékaři a u farmaceutů k obtížím při zadávání kódů identifikátorů, které byly zaslány formou SMS na analogové mobilní telefony,“ píše se v odůvodnění změny.

Podle ministerstva byla možnost předepisovat pouze jeden druh léčivého přípravku při vytvoření elektronického receptu přijata na základě připomínek části poskytovatelů zdravotních služeb a během legislativního procesu nebyla profesními komorami lékařů a lékárníků rozporována. Vzápětí se však terén začal na ministerstvo obracet se stížnostmi ohledně administrativní zátěže, kterou nové znění vyhlášky přináší.

„Nové pravidlo upravující pouze jedinou položku na recept bude znamenat více textových zpráv v telefonech pacientů, a tím zpravidla složitější výdej předepsaných léčivých přípravků,“ upozornil například v závěru loňského roku viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Nakonec došlo k  domluvě na potřebě nápravy, kterou kvitovala Česká lékařská i lékárnická komora, stejně jako Sdružení praktických lékařů a také ambulantních specialistů. Sdružení ambulantních specialistů přitom uvedlo, že eviduje od svých členů velkou řadu stížností na nový systém jedna položka na jeden recept, přičemž velká řada připomínek se týkala nejen nárůstu spotřeby papíru, ale především zhoršení orientace starších polymorbidních pacientů v receptech, pokud si je nechávají posílat přes SMS. I Sdružení praktických lékařů potvrdilo velké množství podnětů od praktiků, kterým změna způsobuje problémy. „U listinného receptu, který je skutečně spíše výjimečnou variantou předpisu léčiva, lze jednu položku na receptu akceptovat,“ uvedlo sdružení.

Návrat k možnosti předepsat na eRecept dvě položky by podle návrhu vyhlášky měla „nastat co nejdříve“. Nebude se tedy čekat do poloviny roku, kdy je vyhláška obvykle vydávána. Podle informací z ministerstva by měla vejít v platnost v polovině března.

-mk-