Ministr zdravotnictví: Domácí porody nepodporuji, jestli se někde objevuje opak, jde o fake news

Ministr Adam Vojtěch důrazně vyvrací, že by podporoval domácí porody. Foto: Tomáš Cikrt

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v rozhovoru pro ZD jednoznačně staví proti tvrzení některých médií, že podporuje domácí porody a souhlasí s návrhem senátora Lumíra Kantora a dalších, který jejich legalizaci zahrnuje. Ministr přitom podtrhuje, že při domácích porodech nelze zaručit bezpečnost a jde o velké riziko pro matku a dítě. Zajistit rodičkám alternativu však chce prostřednictvím center porodní asistence, které by podle něj měly vznikat po celé republice.

 

Některá média uvádějí, že podpoříte návrh zákona senátora Lumíra Kantora a dalších, který mimo jiné umožňuje porodním asistentkám domácí porody. Je to pravda?

Chtěl bych zdůraznit, že nepodporuji domácí porody. Jestli se někde objevil opak, bylo to fake news. Zastávám dlouhodobě stejný názor jako lékaři i mezinárodní organizace.

Jak se díváte na problematiku domácích porodů, jsou podle Vás přípustné?

Při domácím porodu nelze zaručit bezpečnost, jedná se o velké riziko pro matku a dítě. Zdali bude porod probíhat „dobře“, tedy fyziologicky, nelze nikdy dopředu odhadnout. Pokud by při domácím porodu nastala komplikace a lékař nebude na blízku, může to mít pro matku i dítě fatální důsledky.

Pokud s domácími porody nesouhlasíte, co byste nabídl matkám, které nechtějí rodit v porodnici?

Snažíme se najít kompromis mezi komfortem rodičky a bezpečností jí samotné a dítěte, proto jsme přišli s konceptem center porodní asistence, které jsou v areálu porodnic. Jsou kompromisním řešením, kdy je možné, aby porod proběhl pouze pod vedením porodní asistentky, ale zároveň aby v případě komplikací byl lékař nablízku. Tato centra jsou navíc v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace WHO i Mezinárodní federace gynekologů a porodníků FIGO.

Kde vidíte v českém porodnictví největší mezery, na jejichž zacelení bychom se měli soustředit?

České porodnictví dosahuje každý rok vynikajících výsledků. Je špičkové. Rizikové novorozence se daří centralizovat do porodnic vyššího typu, klesá počet předčasných porodů i císařských řezů. Za pozitivními výsledky jednoznačně stojí systém práce českých odborníků, lékařů a porodních asistentek. V čem máme mezery, je podle mého názoru trochu otázka komfortu, ale také už se významně zlepšuje. Léta jsme se maximálně soustředili na bezpečnost a řekl bych, že jsem ustrnuli v jiných ohledech. Musíme také ženám vycházet vstříc a reagovat na jejich poptávku po pohodlí. Proto jsme přišli s konceptem center porodní asistence. Cílem je maximálně vyjít vstříc přáním rodiček při zachování vysoké odbornosti a bezpečí s eliminací rizika z prodlení, pokud by při porodu nastaly komplikace.

Jak hodnotíte komunikaci porodníků s rodičkami?

Obecně si myslím, že je dobrá. Pokud jsou někde problémy, může to být právě třeba neoptimálním prostředím, které není pro rodičku příjemné. Jsem si jist, že centra porodní asistence přispívají ke kultivaci prostředí, včetně komunikace s rodičkou.

Jaké další „nadstavby“ by podle Vás bylo dobré v českém porodnictví zavádět, aby matky neměly tendenci rodit jinde než v porodnici? Jak pro ně prostředí dále zatraktivňovat?

V minulém roce vzniklo první centrum porodní asistence v Nemocnici Na Bulovce. Chceme však, aby byly po celé republice. Věřím, že se nám povede tento koncept rozšířit. Nemocnice o to mají zájem. Kromě toho klademe velký důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb v samotných porodnicích. Rozhodně je třeba zaměřit se na posílení soukromí rodiček, prostředí pokojů i stravování. Další do budoucna rozvíjenou možností může být ambulantní porod. To znamená, že by do porodnice rodička přišla až ve chvíli, kdy porod začne. V porodnici žena bezpečně porodí, lékař zkontroluje ji a miminko a ještě ten den, pokud nenastaly nějaké komplikace, můžou odejít domů.

Jak se díváte na vznik komory porodních asistentek? Pokud s ní souhlasíte, jak by podle Vás mělo vypadat členství?

Podporuji myšlenku komory porodních asistentek, mělo by však být založené na registračním principu, nikoliv na povinném členství.

Bylo by podle Vás na místě rozšíření pravomocí porodních asistentek? Pokud ano, v jakých oblastech? Uvažuje popřípadě ministerstvo o změnách ve vzdělávání?

V tuto chvíli o rozšíření kompetencí porodních asistentek neuvažujeme. Myslím si, že významný krok dopředu, který by znamenal posílení role porodních asistentek, ale také i jejich větší zodpovědnost, je právě vznik jejich komory založené na registračním principu. Chceme, aby v každé porodnici měly nastávající maminky možnost volby a abychom jim tak umožnili péči porodních asistentek.

-mk-