Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Nově vzniklé Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH) bude dbát na rozvoj oboru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Praze byl dne 6. prosince 2019 založen spolek „Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s.“ (SAPOCH). Jeho hlavním posláním je sdružovat poskytovatele oční chirurgie s cílem vytvářet vhodné podmínky pro výkon jejich povolání a hájit jejich profesní zájmy. Zakladateli spolku SAPOCH jsou společnosti Cornea Lexum s.r.o., Oční centrum Praha, a.s., GEMINI oční klinika a.s., Neovize s.r.o., SOMICH s.r.o., OFTA s.r.o. a TANA oční klinika s.r.o.

 

„SAPOCH bude usilovat především o vytváření spravedlivých, rovných a trvale udržitelných podmínek pro výkon svobodného povolání ambulantního poskytovatele oční chirurgie, kteří poskytují zejména kataraktové, refrakční, rohovkové a vitreoretinální výkony,“ uvádí předseda představenstva spolku PharmDr. Michal Krejsta, MBA ze společnosti Cornea Lexum s. r. o. „Spolek bude samozřejmě usilovat o účast v dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami a bude prosazovat účast zástupců SAPOCH při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru ambulantní oční chirurgie. V neposlední řadě bude k činnostem spolku patřit zvyšování odborné a etické úrovně s důrazem na růst kvality poskytované zdravotní péče a vzdělávání poskytovatelů péče v tomto oboru,“ dodává předseda představenstva.

Důležitou součástí aktivit Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie je spoluúčast na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči, stejně jako zastupování členů spolku ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím v ČR i cizině. Při plnění svých cílů SAPOCH úzce spolupracuje s odbornými společnostmi, vzdělávacími institucemi i zahraničními partnerskými organizacemi.

Spolek SAPOCH hájí zájmy svých členů a zastupuje je v dohadovacích a výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, při smírčích řízeních mezi poskytovateli oční chirurgie a zdravotními pojišťovnami i při dalších záležitostech, které souvisejí s profesní činností poskytovatelů oční chirurgie. Spolupráce spolku se neomezuje jen na jednání se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale zahrnuje spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, Ministerstvem financí ČR a dalšími správními orgány.

„Členství ve spolku SAPOCH, který je neziskovou profesní organizací, je dobrovolné a vzniká rozhodnutím představenstva spolku o přijetí člena,“ potvrzuje předsedkyně dozorčí rady SAPOCH Ing. Anna Šínová z TANA oční klinika s. r. o. „Od členů spolku, kterými mohou být právnické i fyzické osoby, očekáváme, že budou dle svých schopností a možností přispívat k naplňování cílů spolku.“

Česká republika patří v celosvětovém měřítku ke špičce v oboru oftalmologie. Ročně se u nás provede přibližně 130 000 operací šedého zákalu, 15 000 refrakčních zákroků, 10 000 operací sítnice a 500 transplantací rohovky. Oční chirurgii se na vysoké úrovni věnují fakultní i krajské nemocnice a desítky ambulantních zdravotnických zařízení.

Kontakt:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

-tisková zpráva-

Komerční prezentace

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY