Frontové nemocnice mají připravená lůžka pro těžké pacienty, plánují i postup pro horší scénáře vývoje

Přední linie nemocnic je připravena na pomoc pacientům s těžkým průběhem COVID-19. Foto: Wikipedie

Přední linie nemocnic je připravena na pomoc pacientům s těžkým průběhem COVID-19. Jak bylo domluveno minulý týden, v každé z dvojic nemocnic Motol – Homolka a FN U sv. Anny – FN Bohunice má být připraveno 30 ventilovaných lůžek intenzivní péče a 60 lůžek s oxygenací (až na poslední ze čtveřice uvedených zařízení nemocnice připravenost přinejmenším části kapacit ZD potvrdily). Nemocnice Na Bulovce pak dokonce dala veřejně k dispozici svůj transformační plán, ve kterém popisuje fungování v době pandemie. O pacienty ve vážném stavu by se podle ministerstva zdravotnictví mělo v menším rozsahu starat dalších 80 nemocnic napříč republikou.

 

„Momentálně je připravených 30 intenzivních lůžek pro umělou plicní ventilaci (UPV), k dispozici je i ECMO. Tato lůžka jsou uvolněna a schopna včetně personálu se postarat o uvedený počet nemocných okamžitě. V záloze máme připravených ještě dalších 13 intenzivních lůžek s možností UPV, ale to už budeme mít problém obsadit dostatečně vyškoleným personálem (max. kapacita 43),“ sdělila ZD Dana Lipovská z tiskového oddělení FN U sv. Anny. Ve středu přitom podle ní byla s onemocněním COVID-19 ve velmi těžkém stavu na UPV obsazena tři lůžka a v rámci kontaktu s jinými zařízeními v kraji byli známi zhruba dva další potenciální kandidáti na tuto péči.

Sv. Anna byla vládou vybrána jako nemocnice, která se má postarat o pacienty z Moravy s těžkým průběhem, respektive s potřebou UPV. „Nemáme infekční oddělení, proto od počátku diagnostika – odběrové místo, odběrové sanitky i potřebná hospitalizace lehčích pacientů – probíhá ve FN Brno na infekční klinice a v rámci Jihomoravského kraje také na ostatních infekčních odděleních nemocnic, odkud jsme v případě potřeby připraveni převzít nemocné na ventilovaná lůžka. Pro pacienty jsou momentálně vyčleněny týmy na anesteziologicko-resuscitační klinice, které se v péči střídají tak, aby se z epidemiologického hlediska minimalizovalo riziko přenosu onemocnění mezi zaměstnanci (vytvořenými týmy). Protože se péče omezila na akutní péči (bezprostřední ohrožení života včetně té neodkladné pro riziko z prodlení – nádorová onemocnění, ale také řada dalších stavů a onemocnění, které nelze řešit ambulantně, obzvláště ne telefonicky), a ubylo tedy elektivní péče, tak bylo možno v některých odbornostech řešit sníženou zátěž formou home office, jinde na nezastupitelných odděleních jsme z formátu pracovní doba a služby přešli na směnnost s výše uvedeným epidemiologickým cílem,“ popisuje Lipovská.

Nemocnice přitom minulý týden v tiskové zprávě uvedla, že Svatá Anna spolu s FN Brno vytvoří společný tým pro rozdělení ostatní jinak nezastupitelné zdravotnické péče v kraji. Ten podle Lipovské zatím funguje na úrovni managementů nemocnic, které se pravidelně domlouvají na rozdělení ostatní specializované a superspecializované péče neposkytované žádným jiným zdravotnickým zařízením v kraji (péče o pacienty s akutním infarktem myokardu, akutními cévními mozkovými příhodami, kraniotraumaty, polytraumaty a podobně). „Společné týmy zdravotníků přijdou na řadu, pokud se nebude dle dalšího vývoje situace péče decentralizovat,“ dodává Lipovská. Jak aktuálně vypadá příprava ve FN Brno, se bohužel ZD nepodařilo zjistit.

Homolka má pro boj s infekcí vyčleněny dvě stovky zdravotníků

Druhá dvojice nemocnic zaměřených na pacienty s těžkým průběhem je v Praze a podle informací ZD má část lůžkové kapacity připravenu. „Pro pacienty s onemocněním COVID-19 a pro personál, který je určen k zajištění péče o ně, byla vyčleněna část kapacity nemocnice, pravidla pohybu v prostorách nemocnice a další opatření směřující k zajištění bezpečného provozu nemocnice. Veškerá opatření jsou koordinována s péčí o běžné pacienty, aby byl co možná nejméně dotčen standardní akutní provoz nemocnice. Pro ventilované pacienty jsou připravena lůžka na oddělení ARO. Pro první ventilované pacienty máme na ARO aktuálně připravena 4 lůžka, pro která jsou vyčleněny kompletní týmy zdravotníků. Postupně bude možné na ARO zprovoznit až 8 ventilovaných lůžek. Jelikož NNH nemá infekční ani plicní lůžková oddělení pro pacienty vyžadující pouze oxygenoterapii, tj. bez nutnosti umělé plicní ventilace, je připraveno 13 lůžek na oddělení gynekologie, kde bylo nutné vytvořit zcela nové týmy pracovníků. Je třeba zdůraznit, že všechna výše zmíněná lůžka jsou připravena pro příjem pacientů, u kterých byla nákaza COVID-19 již potvrzena,“ vysvětluje Martina Dostálová z tiskového oddělení Nemocnice Na Homolce.

Podle ní jsou všichni ostatní akutní hospitalizovaní pacienti při příjmu testováni na COVID-19. Nemocnice zároveň pro nakažené pacienty vyčlenila a vyškolila speciální týmy zdravotníků, které pracují v přesně stanovených režimech tak, aby se vzájemně nepotkávaly a byla mezi nimi zajištěna vzájemná zastupitelnost. Jedná se o téměř 200 zdravotnických pracovníků.

Nemocnice Na Homolce má také připravený pandemický plán, podle kterého postupuje, který ale podle Dostálové v rámci zajištění bezpečnosti provozu nelze zveřejnit. „Pandemický plán pravidelně aktualizujeme v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci jak v nemocnici, tak mimo ni,“ poukazuje Martina Dostálová. „V případě, že by se epidemiologická situace vyvíjela v horších scénářích, než se aktuálně jeví, a všechny nemocnice by byly nuceny přistoupit k rozšíření svých kapacit aktuálně deponovaných pro COVID pozitivní pacienty, je připraven krizový plán, který by však s ohledem na charakter a vnitřní logistiku NNH znamenal dramatické omezení dostupnosti péče v našich základních programech, a to i pro akutní pacienty,“ dodává.

Pandemický plán má podle své mluvčí Pavlíny Dankové připravena také motolská nemocnice. Zařízení přitom minulý týden uvedlo, že v pondělí 23. března bude mít připraveno 20 lůžek s ventilací v prostorách pracoviště NIP a DIOP (tj. mimo hlavní nemocniční areál) a 40 lůžek pro pacienty s oxygenoterapií na jednom patře pneumologické kliniky. Na zajištění provozu 20 ventilovaných lůžek bude pro 24 hodinový provoz potřeba cca 160 sester a 30 lékařů, své stálé místo zde bude mít i hygienik. V rámci stavebních úprav dochází ke striktnímu vymezení infekčních a neinfekční prostor s tím, že jsou zřízeny vstupní filtry a přesně „vytrasované“ tzv. čisté zóny, aby se zabránilo šíření infekce. Vedle toho jsou pro infekční pacienty vyčleněny dva až tři operační sály a jedna pooperační stanice v nemocniční části pro dospělé. Po operaci je v plánu pacienty hospitalizovat na pokojích standardních oddělení jednotlivě, bude-li to možné z hlediska kapacity.

„Ano, tak jak jsme avizovali v tiskové zprávě, tak jsou k dnešnímu dni stanice připraveny včetně infekčních a neinfekčních prostor,“ napsala ve středu ZD Danková, podle které by ke dnešnímu dni, tedy k pátku, již měly být připraveny také standardní stanice pro méně závažné průběhy. I zde by měli být všichni pacienti přijímaní do nemocnice k operačním výkonům podrobeni testům na zjištění koronaviru.

Na Bulovce může být až 200 lůžek pro pacienty s COVID-19

Nemocnice Na Bulovce pak rovnou zveřejnila svůj transformační plán. „Nemocnice Na Bulovce se svou Klinikou infekčních, tropických a parazitárních nemocní stojí v období pandemie koronaviru v první obranné linii,“ konstatuje v jeho úvodu ředitel Bulovky Jan Kvaček.

Bulovka proto zastavila veškerou plánovanou péči, kterou je možné bez dopadu na zdraví odložit, zůstává ale zachována péče o budoucí maminky a novorozence v porodnici, pro onkologicky nemocné v Ústavu radiační onkologie a návazných oborech a pro neodkladné hospitalizace především v důsledku úrazů.

„Další pracoviště se připravují na nápor nemocných s COVID-19, případně na pacienty s podezřením na tuto nemoc a jiným závažným zdravotním problémem. Již dnes máme pro tyto pacienty vyčleněno 188 lůžek napříč nemocnicí, z toho 128 lůžek standardních, 60 JIP, na nichž doplňujeme plicní ventilátory do celkové kapacity 54 lůžek s plicní ventilací, 10 lůžek s možností dialýzy a v nemocnici úplně nově 2 lůžka s možností napojení pacienta na mimotělní oběh. Bulovka disponuje i dvěma speciálními operačními sály pro infekční pacienty a v uvedené kapacitě je i lůžková stanice vyčleněná pro děti. V rezervě máme k rychlému vyklizení a nasazení kapacitu dalších 30 lůžek, tedy celkově jen Bulovka disponuje více než 200 lůžky pro COVID-19 či pacienty s podezřením na tuto nemoc a dalšími zdravotními obtížemi,“ popisuje Jan Kvaček. Podle něj také v nemocnici funguje řada mimořádných opatření, jako je hlídání dětí zaměstnanců, odběrové místo pro veřejnost či logistické centrum pro získávání a distribuci ochranných prostředků.

Pět výše uvedených nemocnic ovšem nejsou jedinými zařízeními, která by se mohla v případě potřeby o těžké pacienty starat. Vláda minulý čtvrtek přijala mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k vyčlenění lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19. Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví bylo nařízeno, že všechna zařízení akutní lůžkové péče musí povinně vyčlenit kapacitu pro tyto případy. Celkem by mělo být v této fázi připraveno pro vážně nemocné pacienty v ČR 400 lůžek s ventilací a dalších 400 lůžek s kyslíkovou podporou.

Ministerstvo zdravotnictví také předevčírem nařídilo všem poskytovatelům akutní lůžkové péče vyčlenit na vstupu do zdravotnického zařízení nebo na jiném vhodném místě prostor pro provedení triáže všech pacientů vstupujících do nemocnice, a to včetně těch, které přiveze záchranka. Zařízení také musí zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů, zaměří se na identifikaci lidí s podezřením na COVID-19 a způsob, jakým způsobem jim nadále poskytovat péči. Nemocnice přitom budou muset vyčlenit prostory určené pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením nebo průkazem COVID-19.

Michaela Koubová