Neděle, 7. března, 2021

Neodkládejte kvůli koronaviru očkování, zejména u kojenců a batolat, vyzývá Česká vakcinologická společnost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Očkovací látky nepoškozují imunitní systém, ani nezvyšují riziko nákazy infekcí COVID-19, proto není důvod v současnosti odkládat plánované očkování dětí, shrnuje aktuální stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP určené očkujícím lékařům a lékařkám. Odborná společnost tak mimo jiné reaguje na nejistotu některých rodičů, kteří nevědí, zda očkování „raději“ neodložit kvůli přítomnosti infekce COVID-19 v zemi. Odborné stanovisko českých vakcinologů je shodné s doporučením amerického úřadu Centers for Diseases Control and Prevention, které také doporučuje běžné očkování dětí nyní neodkládat, a zachovat jej jako součást i jinak omezené zdravotní péče v jednotlivých ordinacích.  

 

Samotné šíření infekce COVID-19 není důvodem k tomu odkládat očkování dětí, shodují se Česká vakcinologická společnost ČLS JEP i americký úřad Centres for Diseases Control and Prevention (CDC). Česká odborná společnost vydala nové stanovisko shrnující doporučení pro provádění očkování v současné situaci, v němž mimo jiné upozorňuje na to, že infekce COVID-19 může způsobit zdravotní škody také nepřímo, kdy dojde k odložení některých důležitých zdravotních výkonů. „COVID-19, kromě přímého ohrožení zdraví a životů má potenciál způsobit obrovské tzv. vedlejší škody snížením dostupnosti zdravotní péče v důsledku jednak nedostatečné kapacity zdravotnického systému a jednak z důvodu metod sociálního či fyzického distancování, které vedou k rušení a odkládání neurgentních zdravotnických procedur. V případě významného odkládání aplikace některých vakcín dětem to může vést ke katastrofickým následkům v podobě rozvoje dalších souběžně probíhajících epidemií ohrožujících lidské životy, a to i životy dětí,“ varuje odborná společnost. Jednoduše řečeno, přítomností COVID-19 nezmizely ostatní infekční choroby, ani riziko nákazy, proto má očkování stále smysl.

Smyslem očkování je podle ní chránit lidské zdraví a životy, tedy v současné situaci zabránit vzniku jiných epidemií, za podmínky, že budou minimalizovány kontakty osob ve zdravotnických zařízení s cílem snížení rizika šíření infekce COVID-19. Podobně americký úřad CDC doporučuje pokračovat v řádném očkování s důrazem především na děti mladší 2 let. Podle něj skutečně vzhledem k přítomnosti infekce COVID-19 dochází ke změnám v poskytování zdravotní péče, včetně pediatrické, kdy lékaři a lékaři nejsou kvůli nepříznivým okolnostem zajistit to, co obvykle. „Pokud výkon praxe umožňuje zajistit pouze omezené návštěvy dětí, jsou poskytovatelé zdravotní péče vyzvání k tomu, aby upřednostňovali péči o novorozence a očkování kojenců a malých dětí (do 24 měsíců věku), pokud je to možné,“ konstatuje doporučení CDC.

Očkovací látky nezvyšují riziko infekce COVID-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti upozorňuje, že je třeba se v současné epidemiologické situaci zaměřit na fakta, a takto také hodnotit další očkování dětí a dospělých proti jiným infekčním chorobám. „Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život-ohrožujícím infekčním onemocněním,“ reaguje odborná společnost na některé z mýtů, které se v současnosti šíří na sociálních sítích.

Proti jakémukoliv očkování se v současné situaci staví například spolek Rozalio, a odvolává se přitom na „maximální snížení rizik“. „O viru toho moc nevíme a očkovat v době pandemie není to s čím bychom souznili. Využívejme tedy možnosti které máme a to jsou odklady do doby, až budeme vědět více a situace se uklidní,“ tvrdí mimo jiné organizace na svém facebookovém profilu. Svým podporovatelům tak Rozalio doporučuje „očkování odložit i za hranici danou vyhláškou“. Nicméně se jedná o organizaci jejíž součástí není žádný epidemiolog, expert na infekční choroby a ani vakcinolog. Nejde tedy o odbornou společnost.

Vysloveně zastrašující způsob pak zvolil homeopat Václav Hrabák, který stojí v čele spolku Poočkování, který se dlouhodobě staví proti očkování.  „Po každém očkování, i když se nevyskytnou žádné vážnější následky (jako dlouhodobé či trvalé poškození imunitního nebo nervového systému), dojde k oslabení imunitního systému. Propagátoři očkování se to sice snaží bagatelizovat, ale zkušenosti říkají, že po očkování je organismus náchylnější na různé infekce včetně infekcí horních dýchacích cest,“ tvrdí mimo jiné na webových stránkách organizace. Sám homeopat považuje očkování v současné situaci za „hazard“. Současně ale rodičům doporučuje své vlastní homeopatické služby, a to jako pro údajnou prevenci i léčbu koronavirové infekce s tím, že se jedná o „prověřenou a účinnou léčbu“. Nicméně již nedodává, že neexistují žádné spolehlivé důkazy, že by homeopatika měla při léčbě jakékoliv infekce větší efekt než podání pouhého placeba. Sám Hrabák je také člověk, který svým klientům prodává „homeopatickou detoxikaci po očkování“ a současně doporučoval, aby se homeopaticky léčila krvácivá horečka Ebola. Jak Rozalio, tak Hrabák jsou pak propojeni s různými prodejci „alternativních léčebných metod“ a zároveň manipulují s informacemi tak, aby vystrašení rodiče platili za údajnou léčbu následků očkování. Podrobněji jsme psali v článku Byznys odpůrců očkování je postavený na obavách rodičů.

Neodkládat platí zejména pro kojence a batolata

Podle České vakcinologické společnosti ČLS JEP lze nyní po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem odložit některá očkování dospělých a starších dětí: „Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko. Důvodem tohoto doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními (zdravotníky a dalšími pacienty) a tím snížení možnosti přenosu nemoci COVID-19.“ Současně odborná společnost doporučuje v současné situaci „očkovat všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů při jedné návštěvě v případě, že již pacient navštívil nebo musí navštívit zdravotnické zařízení z jakéhokoli jiného důvodu, než je očkování“. Starší děti, kterým pak chybí vakcinace doporučená pro kojenecký a batolecí věk, a které je u nich stále indikovat by se měly doočkovat co nejdříve.

Naopak odborná společnost nedoporučuje odkládat očkování zejména u kojenců a batolat: „Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.“ Při jedné návštěvě by tak měly být podány „všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů“. „Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšují potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí,“ shrnuje odborná společnost. Tedy rozklad například hexavakcíny chránící před šesti infekčními chorobami na jednotlivé vakcíny by znamenal zvýšení rizika nákazy infekcí COVID-19. Směrem k rodičům pak odborná společnost vysílá jednoduché sdělení, že nejvhodnější je respektovat doporučení registrující lékaře/lékařky. Ti jsou také schopni posoudit konkrétní situaci konkrétního pacienta.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY