VZP letos čeká propad příjmů o 31 miliard, na vykrytí rozpustí všechny rezervy. Nad příštím rokem visí otazník

Správní rada VZP se včera zabývala odhady toho, jak koronavirus dopadne na zdravotní pojištění. Foto: MK

Všeobecná zdravotní pojišťovna by letos měla zvládnout zaplatit všechny náklady na péči. Pravděpodobně tak ale vyčerpá veškeré své rezervy, takže bude pro příští rok třeba buď najít další zdroje, nebo se připravit na velké utažení opasků. Už v letošním roce se totiž počítá s propadem příjmů o 31 miliard korun, uvedli zástupci pojišťovny po včerejším zasedání správní rady.

 

„Uvědomme si, že nás to všechny bude něco stát. Není to jen mráček na nebi – změní to tvář českého zdravotnictví a pravděpodobně i celé společnosti,“ konstatuje místopředseda správní rady VZP a poslanec Miloslav Janulík (za ANO).

Jak vypadá situace z pohledu pojišťovny v tuto chvíli? „Pracujeme s odhadem, který se dělá na základě predikčních dat a s určitou nepřesností. V ekonomickém vývoji zatím předpokládáme, že dojde k poklesu příjmů o 31 miliard korun. V součinnosti s ministerstvem financí vycházíme z poklesu ekonomiky 5,5 procenta, což znamená 24 miliard, a vzhledem k tomu, že došlo k uvolnění povinnosti pro podnikatelskou sféru, předpokládáme pokles o zhruba sedm miliard. Vedle jsou tu očekávané náklady na zdravotní služby, kde by mělo jít o pokles sedm miliard,“ vypočítává předsedkyně správní rady Věra Adámková (ANO) s tím, že každý měsíc se budou data ohledně výhledu zpřesňovat.

Největší česká zdravotní pojišťovna ovšem v tuto chvíli ujišťuje všechny klienty i zdravotnická zařízení, že díky rezervě bude provádět zálohové platby v plné výši. Už 13. března proto přistoupila k vydání a uplatnění několika organizačních opatření zaměřených na eliminaci dopadů současné situace na ambulance a zajištění stabilizace sítě.

„V loňském roce jsme byli pod velkou palbou odborů, abychom všechny rezervy rozpustili do mezd. Odolávali jsme tomu, protože zdravotníci vědí, že podobné situace mohou přijít – i když nikdo nevěděl, že to bude zrovna koronavirus. Díky tomu, že jsme zcela nepodlehli, pojišťovna má určitou rezervu,“ říká k tomu profesorka Adámková s tím, že všechno, co se doposud ušetřilo, je letos VZP připravena dát do plateb. O tlaku na rozpouštění rezerv a argumentech, proč mu nepodlehnout, jsme psali například zde.

V současné době má přitom pojišťovna disponibilní zdroje ve výši 24 miliard, jednotky miliard je pak ještě schopna získat převodem z dalších fondů, jako je fond provozní či reprodukce majetku. „Nedojde-li k zásadní změně situace, jsme připraveni rok 2020 ekonomicky zvládnout. Nehrozí tedy výpadky úhrad zdravotní péče našim partnerům,“ uvádí ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

VZP donasmlouvala kapacity pro léčbu COVID-19

Podle ředitele Kabátka nejenže pojišťovna náležitě posílá zálohy, ale navíc posílila smluvní vztahy a kapacity tam, kde je to v době pandemie třeba. „Jde například o mimotělní oběhy ECMO v několika nemocnicích. Nastavili jsme také opatření, která mají vést k tomu, aby naši lékaři nepřicházeli nadbytečně do kontaktu s potenciálně infekčními klienty a chránili tak sebe i ostatní. V rámci organizačních opatření jsme uplatnili možnost vykazovat některé epizody péče elektronicky, realizovat elektronickou preskripci a celou řadu dalších opatření. Zároveň jsme jasně deklarovali, že veškeré služby a produkci zdravotní péče spojenou s koronavirovým onemocněním jsme připraveni hradit. Ujišťujeme tak veškeré partnery zejména na straně nemocnic, že v případě, že dojde k nárůstu zdravotní péče v rámci pandemie COVID-19, jsme připraveni obratem zvýšit zálohy,“ přibližuje Zdeněk Kabátek.

Na druhou stranu to ale podle ředitele Kabátka neznamená garanci, že nemocnice nepřijdou ani o korunu. Pojišťovna je připravena uhradit veškerou produkci spojenou s daným obdobím a v tuto chvíli si vývoj modeluje. „Nikdo z nás neví, jak dlouho bude mimořádný stav trvat. Problém bych rozdělil na dvě roviny. V první rovině dnes říkáme, že eliminujeme případné dopady a zachováváme zálohové platby. Druhá etapa nastane, až budeme vidět na konec mimořádného stavu, kdy si musíme zanalyzovat a říci si, co se stalo – jaká produkce zmizela a jaká se naopak objevila. Pak můžeme říci, jak bude vypadat vyúčtování. Slibuji ale, že budeme vždy velmi odpovědně dbát na to, aby byla zachována stabilita sítě pro naše klienty,“ uvádí Kabátek.

Příští rok budeme muset rozhodnout, v jakém rozsahu budou zachovány služby

Co bude v roce 2021, však zůstává podle ředitele Kabátka otázkou. Podle něj ovšem pojišťovna zohlední výjimečnost letošního roku s tím, že ho nepromítne do příštích let. „Úhrady ale ovlivní výkon české ekonomiky a stav zdravotního pojištění,“ konstatuje s tím, že variant, jak stabilizovat české zdravotnictví po konci krize, je celá řada. „Rok příští bude rokem, kdy se budeme muset rozhodnout, v jakém rozsahu budou zachovány zdravotní služby, a jakými zdroji bude pokryt segment plátců zdravotního pojištění. Je logické, že pokud již dnes odhadujeme pokles ekonomiky v řádu jednotek procent, můžeme si v příštím roce vybrat buď restriktivní rozpočet, nebo posílit příjmy. To je fakt,“ dodává ředitel VZP.

Otazník tak zůstává i nad dohodovacím řízením. „V současné době nepracujeme s čísly, to by bylo předčasné. V rámci dohodovacího řízení se snažíme vést diskuzi o potřebě našich klientů, struktuře sítě, principech jejího fungování a případných variantách změny jejího fungování. Čísla budeme moci dosadit tehdy, až budeme vědět, kdy krize končí a co bude následovat,“ doplňuje Kabátek. Tomu, co čeká české zdravotnictví v příštích letech, jsme se věnovali zde.

Správní rada ještě včera řešila stav pohledávek a účinnost jejich vymáhání v roce 2019, vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele či návrhy na realizaci zakázek na úpravu IT systému a vybavení klientských pracovišť VZP defibrilátory. VZP také přistoupila k novému příspěvku z fondu prevence pro novorozence. „Každý novorozený pojištěnec VZP obdrží 500 korun na nákup pomůcek pro novorozence v lékárnách. Stávající příspěvek se tak navyšuje až na 3000 korun,“ přibližuje Miloslav Janulík s tím, že na opatření bylo vyhrazeno 25,5 milionu korun.

Na konci února činil konečný zůstatek na běžném účtu VZP 21,2 miliardy, očekávaný výsledek hospodaření za leden až únor pak činí 0,6 miliardy korun. Příjmy činily 34,3 miliardy korun (16,4 procenta zdravotně pojistného plánu), výdaje jsou očekávány na 33,8 miliardy (15,7 procenta plánu), z toho náklady na zdravotní služby tvoří 32,5 miliardy.

-mk-