Ministryně Dostálová: Pro další programové období chceme vyjednat více financí na kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví

Kybernetická bezpečnost vystoupila do popředí v době koronakrize, kdy hackeři napadli několik českých nemocnic. Foto: Darwin Laganzon, Pixabay

Česká republika se v současné nelehké době potýká nejen s dopady pandemie COVID-19, ale také s kybernetickými útoky zaměřenými zejména na informační a komunikační systémy zdravotnických zařízení. Prostřednictvím podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který MMR spravuje, dochází k posílení souboru kybernetických opatření. Ty předcházejí a zajišťují připravenost pro řešení nebezpečných situací. V nadcházejícím programovém období se proto bude MMR pro tuto oblast snažit vyjednat co nejvíce financí.

 

Integrovaný operační program (IROP) k dnešnímu dni podpořil 298 projektů zaměřených na podporu zdravotnictví za více než 13,5 mld. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Zdravotnické projekty spadají do všech tří prioritních os IROP, které lze zjednodušeně představit jako infrastrukturu, lidé a instituce. V oblasti zdravotnictví se pak jedná o zdravotnické vybavení a přístroje, zabezpečení informačních systémů nemocnic a integrovaný záchranný systém (IZS). Na oblast kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů bylo celkem vynaloženo 1,3 mld. Kč z EFRR pro 54 projektů. Z nich je na zdravotnická zařízení zaměřeno 28 projektů v souhrnném objemu 895 mil. Kč. Jedním z již dokončených projektů je projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) na zabezpečení komunikačních a informačních systémů. Díky podpoře z IROP ve výši 12,7 mil. Kč z EFRR jsou informační systémy ZZS ÚK lépe chráněny před možnými kybernetickými útoky, které by mohly narušit jejich provoz. Současně jsou lépe chráněna citlivá data spravovaná ze strany ZZS ÚK.

„IROP v oblasti kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů zatím podpořil 54 projektů za 1,3 mld. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. I přes tyto investice je nutné v České republice posílit kybernetickou bezpečnost a schopnost reagovat na všechny současné i budoucí hrozby v kybernetickém prostoru. To jsou důvody, proč navrhuji zachování podpory v oblasti zdravotnictví a kybernetické bezpečnosti i v nadcházejícím programové období 2021 – 2027 a proč se budu na tyto oblasti snažit s Evropskou komisí vyjednat co nejvíce finančních prostředků,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dalším z podpořených projektů je projekt Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost s názvem Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy, který je pomocí korelace dat schopen detekovat i bezpečnostní incidenty, které by jinak nebyly dohledatelné. Podpora z IROP činila 86,8 mil. Kč z EFRR. V případě základních složek IZS jsou podporovány aktivity na posílení vybavení technikou a věcnými prostředky, zvýšení odolnosti stanic, zajištění bezpečného a fungujícího zázemí a v neposlední řadě vytvoření zázemí pro rozvoj a zkvalitnění odborné přípravy. IROP podpořil realizaci 18 projektů celkem za 431 mil. Kč z EFRR zaměřených na zdravotnické záchranné služby pro zvýšení kvality přednemocniční neodkladné péče a záchranných prací.

-red-

Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku.