Čtvrtek, 5. srpna, 2021

Pomoc nemocnicím nabídlo přes pět tisíc dobrovolníků, polovina už našla uplatnění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Není tomu ani měsíc, co medici z 3. lékařské fakulty UK přišli s nápadem dát dohromady iniciativu, v rámci které budou pomáhat v partnerských nemocnicích. Během pár dnů se strhla lavina dobrovolníků z fakult po celé republice, kteří nabídli podobnou pomoc (podrobně jsme psali zde). Dnes je tak registrováno 5166 studentů, z nichž polovina našla uplatnění – a to jak v samotných nemocnicích, tak například jako rešeršisté nebo operátoři na infolinkách.

 

Iniciativa pomoci mediků vznikla na zasedání akademického senátu 3. LF UK téměř před měsícem, 10. března. „Naším hlavním, ale ne jediným cílem bylo předcházet situaci, která nastala v Itálii,“ říká koordinátor pomoci za 3. lékařskou fakultu Tomáš Sychra.

V rámci iniciativy vznikla facebooková skupina Dobrovolníci z řad studentů lékařských fakult, která byla směřována hlavně medikům z 3. LF na pomoc smluvním nemocnicím 3. LF, tedy FN Královské Vinohrady, Thomayerově nemocnici či Bulovce. Stačil však jediný den a skupina měla 1500 členů z fakult po celé republice. Zároveň se na mediky 3. LF začala obracet mnohá další zařízení s prosbou o výpomoc.

„Kontaktovali jsme naše kolegy, studenty z akademických senátů všech lékařských fakult v ČR, ale i Farmaceutickou fakultu UK, předali jim naše prozatímní know-how a na základě toho vznikly na těchto fakultách samostatné studentské koordinační služby, a vznikl dobrovolnický algoritmus. Nyní evidujeme v celé ČR přes pět tisíc dobrovolníků a více něž 2500 dobrovolníků našlo svoje uplatnění,“ popisuje Tomáš Sychra.

Setkání koordinačního týmu 3. LF s rektorem UK. Foto: 3.LF

K dnešnímu dni přitom pracuje na evidenci studentů v celém Česku asi 45 koordinátorů, kteří mají na starosti také dotazy pomáhajících studentů. „Každý týden máme koordinátorský videohovor, kde si říkáme progres toho, co jsme za poslední týden udělali, kam dál se můžeme posunout a bavíme se i o distribuci studentů. Například ti, co studují v Brně, nejsou jen z Brna, ale celé České republiky, takže tyto problémy řešíme a obratně komunikujeme,“ vysvětluje další z koordinátorů pomoci na 3. LF Metoděj Renza.

Nejlepší zpětná vazba? Nemocnice žádají další dobrovolníky

Jen 3. LF nyní eviduje 800 dobrovolníků, z nichž více než 600 už našlo uplatnění. Pomáhají přitom v triážních stanech, na odběrových sanitkách, jako traséři pro mobilní týmy nebo pracují jako ošetřovatelé a sanitáři v nemocnicích.

Dobrovolník David Schlogl ve FN Královské Vinohrady. Foto: 3.LF

„Jedním ze smyslů, že pomoc dobrovolníků na fakultách centralizujeme, je to, že dokážeme sbírat feedback od nemocnic i studentů, takže jsme schopni rychle a pružně se zařízeními i studenty jednat. Zatím máme až na výjimky pozitivní ohlas,“ říká Tomáš Sychra. „Největší zpětnou vazbou z nemocnic pro nás je, jak žádají o pomoc. Tato aktivita probíhá už tři týdny, kdy jsou do nemocnic postupně doplňováni naši dobrovolníci a nemocnice si žádají další a další s tím, že jsou spokojeny a ani takovou podporu nečekaly,“ doplňuje Metoděj Renza.

Medici dále působí i na infolinkách krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu či ministerstva zdravotnictví. Další studenti šijí roušky, pomáhají s tvorbou výukových materiálů nebo píšou odborné rešerše například z oblasti infektologie nebo intenzivní medicíny, případně se zabývají zahraničními organizačními a preventivními opatřeními. Výsledkem už je například návod na používání ochranných pomůcek při poskytování zdravotní péče.

Do pomoci za zapojili i studenti ze zahraničí

Po pomoci se ale nezapojují jen čeští medici. „Pandemie je globální záležitost a týká se nás všech. Pomáhat jsou ochotni studenti bez ohledu na příslušnost k českému či anglickému curriculu. Mnoho studentů anglického curricula se rozhodlo zůstat tady, v České republice. Zahraniční studenti jsou esenciální součástí naší fakulty a jejich požadavek byl jasný: chceme také pomáhat. Zaznamenali jsme velkou odezvu, přihlásilo se nám přes sto studentů. Nyní pracují na infolince, rešerších nebo šijí roušky. Deset připravených anglicky mluvících studentů a studentek jsme zapojili i do klinické praxe v nemocnicích,“ přibližuje student aglického curricula Vitaly Fetissov.

Celkem 42 zahraničních studentů se pak zapojilo do rešeršní činnosti k omezením a zákonům vztažených k epidemiologickým situacím v 19 státech po celém světě. Materiály přitom budou k dispozici jak ministerstvu, tak široké veřejnosti. S informovaností pomáhá i dalších 12 studentů, kteří obsluhují infolinku určenou pro ty, kdo pobývají v ČR, ale nemluví česky. Informace jsou přitom poskytovány v angličtině, španělštině, ruštině, němčině a dalších jazycích.

Studentky 3.LF Barbora Zapletalová a Anna Šuláková v triážním stanu Krajské nemocnice Liberec. Foto: 3. LF

„Odpovídají na různorodé dotazy od základních informací, jako jsou preventivní opatření nebo vládní nařízení, po otázky týkající se například testování,“ dodává Fetissov. Více informací o vícejazyčné infolince 775 873 430 naleznete zde.

Omezení výuky by nás nemělo připravit o novopečené absolventy

Dobrovolníci také už nyní přemýšlejí o tom, kam svoji činnost směřovat do budoucna. „První výzva, která nás čeká, je spolupráce s našimi fakultami na zvyšování kompetencí, jejich kontrola a implementace. Je to z důvodu toho, že v současné situaci nemáme rozdíly například mezi studenty v třetím a závěrečném ročníku. Legislativně všichni spadají pod úroveň sanitáře či ošetřovatele, zvyšování kompetencí v závislosti na ročníku, znalostech a dovednostech v legislativě není. Proto jsme se rozhodli připravit podkladový materiál, který by to mohl pokrýt,“ popisuje Metoděj Renza. Studentská komora akademického senátu 3. LF se vedle toho rozhodla podpořit klinickou studii léčby covid-19 organizovanou odbornou intenzivistickou společností. Podrobnosti by měly být zveřejněny do konce týdne.

I v této náročné době ovšem studenti medicíny nezapomínají na zkoušky, což platí zejména o těch v posledním ročníku. V tuto chvíli fakulty, MŠMT i sami medici pracují na formách distančního zkoušení a připravuje se metodika k jejich použití.

„Tato metodika by umožnila dostatečnou saturaci zdravotního systému absolventy. Na vysokých školách každý rok promuje 1100 lékařů a tento nedostatek by byl pro zdravotnický systém zcela zásadní,“ dodává Metoděj Renza.

Web pro dobrovolníky najdete zde.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY