Digitální ordinace bez starostí

Přestože je digitalizace ve zdravotnictví nezbytná a ve výsledku velmi, mnoho lékařů ji odkládá. Zavádění nových technologií je pro ně složité a obávají se, že je bude stát cenný čas, který by jinak mohli věnovat svým pacientům

 

Během koronavirové epidemie se ukázalo, jak důležité a extrémně užitečné jsou koncepty digitalizace zdravotnictví (e-health) jako eNeschopenka či eRecept, stejně jako možnost konzultace s lékaři na dálku (telemedicína) nebo jen prostá elektronická komunikace s praktickými lékaři i specialisty prostřednictvím e-mailu nebo videokonference

Výhoda, nebo starost navíc?

I přes všechny výhody zavádění technologií do ordinací lékařů má digitalizace ve zdravotnictví také své stinné stránky. V první řadě jde o nezbytné investiční náklady, které rostou s tím, jak složité aplikace lékaři využívají. Zatímco v některých případech si lékař v ordinaci vystačí jen se stolním počítačem či notebookem, jiné aplikace mohou vyžadovat i pořízení vlastního serveru. S každým dalším prvkem nezbytné infrastruktury pak rostou i náklady na pořízení potřebného vybavení i jeho průběžnou údržbu a správu. Hovoříme přitom o nutnosti zajištění spolehlivého provozu nezbytného softwaru i hardwaru v ordinačních hodinách a nejlépe i mimo ně.

Dalším problémem je zajištění absolutní ochrany citlivých lékařských záznamů v elektronické podobě před jejich ztrátou, zničením nebo v nejhorším případě odcizením. Velmi čerstvé zkušenosti z nemocnic v Benešově, Brně i dalších zdravotnických ústavů přitom jasně demonstrují, že si ani lékaři nemohou být jistí, že se nestanou cílem kybernetických útočníků. Následky útoku, při kterém by byla odcizena data pacientů, budu dramatické.

Vyplatí se tedy, přes pořizovací i provozní náklady a rizika spojená s technologickým vybavením, digitalizovat lékařské ordinace nad rámec povinností stanovených zákony a vyhláškami? Rozhodně ano – už proto, že i sami pacienti budou ve stále větší míře očekávat, že s nimi jejich lékaři budou komunikovat elektronicky, nebo že se přinejmenším budou moci digitální cestou objednat k vyšetření nebo lékařskému zákroku.

Digitalizace, pokud je provedena správným způsobem, může navíc velmi pomoci i lékařům. Usnadní jim nezbytnou administrativu a vykazování, pomůže s plánováním času na ošetřování pacientů s pomocí kalendáře a online rezervací, ohlídá preskripci léků a jejich kombinací a celkově optimalizuje provoz ordinace. Co ale znamená „správně“ a bez zbytečných nákladů digitalizovat ordinaci?

Neřešte problémy s IT

Základním předpokladem správné digitalizace provozu a administrativy lékařské ordinace je, že lékařům a sestrám nesmí přibýt žádná starost navíc – ale naopak jim musí být každodenní povinnosti usnadněny. V ideálním případě se správně provedená digitalizace obejde bez vysokých počátečních nákladů, stejně jako časově náročného zaškolování pro použití nových digitálních nástrojů. Takovou, nenáročnou, ale přitom velmi přínosnou, digitalizaci lze provést s využitím moderních cloudových technologií a služeb.

Cloud je velmi progresivní technologie, která si ale svoji cestu do zdravotnictví teprve prošlapuje. Zjednodušeně řečeno představuje cloud virtuální prostor na serverech poskytovatele služeb provozu aplikací a ukládání dat. Zákazník, v tomto případě lékař provozující ordinaci, pak nepotřebuje pořizovat, instalovat a spravovat vlastní servery nebo úložiště na data, protože tyto služby jednoduše čerpá od poskytovatele cloudových služeb – přesně v potřebném objemu a na základě smlouvy a pravidelného měsíčního (nebo ročního) poplatku.

Úkolem poskytovatele cloudových služeb, jako je Medix.cloud, je zajistit nepřetržitý provoz lékařských systémů a aplikací. Samozřejmou součástí služby Medix.cloud je také kompletní zabezpečení aplikací a dat, stejně jako jejich pravidelné zálohování. Poskytovatel služby Medix.cloud se postará také o bezproblémový provoz softwaru, jako je například zdravotnický informační systém SmartMEDIX, včetně jeho licencování s dodavatelem a pravidelných aktualizací. A pokud něco přece jen nefunguje, mají zákazníci služby Medix.cloud k dispozici technickou podporu, na kterou se mohou obrátit. Lékař se pak může soustředit skutečně jen na poskytování péče pacientům, aniž by se musel starat o technologickou stránku využívaných digitálních řešení. Cloudové služby mají ale i řadu dalších výhod, které lékaři v rámci digitalizace zdravotnictví ocení.

Hlavní výhody cloudu

Pro lékaře, kteří se pacientům věnují nejen ve své ordinaci, je jistě zajímavá dostupnost služby Medix.cloud, a tedy i všech aplikací i dat, nejen na počítači v ordinaci, ale také kdekoli jinde, kde máme k dispozici připojení k internetu. Běžně je také možné aplikace provozované v cloudu používat i na jiných zařízeních – typicky v chytrých telefonech nebo tabletech. Vždy jsou přitom k dispozici i všechna potřebná data, která se ale neuchovávají v paměti používaného zařízení – zůstávají v bezpečí cloudových serverů. Výhodou je, že při ztrátě zařízení, nebo i v případě vykradení ordinace se data pacientů nikdy nedostanou do nepovolaných rukou. A pokud třeba počítač v ordinaci přestane fungovat, stačí jej nahradit jiným a rychle pokračovat v práci. Není přitom potřeba instalovat a nastavovat žádný nový software, protože všechny využívané nástroje pracují v prostředí internetového prohlížeče.

V rámci služby Medix.cloud může lékař využívat všechny nástroje zjednodušujícími komunikaci a vykazování péče směrem k úřadům či zdravotním pojišťovnám. Dále jsou k dispozici i ambulantní systémy, stejně jako komunikační nástroje i ostatní aplikace, které lékaři nezbytně potřebují ke své každodenní práci a vykazování.

Další nespornou výhodou je podstatně vyšší úroveň zabezpečení citlivých dat v lékařských záznamech pacientů, když jsou namísto kartotéky nebo počítače v ordinaci bezpečně uloženy v cloudu. Lékař přitom může snadno řídit oprávnění k přístupu k těmto datům, které může přidělit například sestře. K datům uloženým ve službě Medix.cloud se dostanou skutečně jen oprávnění uživatelé a nemá k nim přístup ani provozovatel této cloudové služby.

A nakonec nesmíme zapomenout ani na finanční výhodu využití služby Medix.cloud. Jak už jsme zmínili, využívání cloudových služeb nevyžaduje žádnou počáteční investici do vybavení – hardwarového ani softwarového. Služba Medix.cloud je čerpána na základě pravidelného měsíčního poplatku. V každém případě lékař vždy přesně ví, kolik jej budou používané aplikace a služby stát v následujícím měsíci i roce. Nad rámec tohoto pravidelného poplatku potřebuje už jen vlastní počítač a připojení k internetu.

Vsaďte raději na privátní cloud

V souvislosti s cloudovými službami slýcháme o službách veřejného a privátního cloudu. Veřejný cloud představuje komerčně nabízený soubor cloudových služeb při provozu standardizovaných aplikací, s parametry a cenou definovanými všem zákazníkům, třeba v různých úrovních dle objemu a skladby služeb. Služba Medix.cloud, je ale oproti tomu příkladem tzv. privátního cloudu, který umožňuje daleko více přizpůsobit služby konkrétním požadavkům zákazníka a jeho provozovatel poskytuje také individuální technickou podporu ve větším rozsahu než u služby veřejného cloudu. Nedostatkem veřejných cloudů je především skutečnost, že jsou citlivá data většinou umístěna mimo Českou republiku a provozovatelem je obvykle zahraniční právnická osoba. V praxi to znamená, že se veškeré řešení případných sporů se přenáší do zahraniční jurisdikce. V případě služby Medix.cloud je ale lékař vždy v kontaktu přímo s poskytovatelem, který mu v jeho požadavcích vyjde vstříc spíše než nadnárodní korporace.

Přesvědčte se sami na: https://www.medix.cloud/

-sprinx index-