Pátek, 30. září, 2022

Ministerstvo financí obnovilo kontrolu v motolské nemocnici. Byla přerušena kvůli koronaviru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo financí obnovilo kontrolu v pražské Fakultní nemocnici Motol. Ta byla dočasně přerušena v březnu kvůli epidemii koronaviru. Výsledky kontroly by mohly být známé už na přelomu června a července.  Kontrola cílí na ověření účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a ověření zákonnosti a správnosti souvisejících finančních a majetkových operací.

 

Ministerstvo financí se znovu pustilo do kontroly v pražské Fakultní nemocnici Motol. Ta byla přerušena v půlce března kvůli koronavirové pandemii. Podle neoficiálních informací o přerušení kontroly požádala nemocnice vedená Miloslavem Ludvíkem. „Probíhající finanční kontrola ministerstva financí byla po dobu mimořádných opatření přerušena, je zaměřena na celkové finanční hospodaření nemocnice,“ potvrdila mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

„Ano, veřejnosprávní kontrola byla dočasně přerušena dne 18. 3. 2020 v důsledku rozšiřující se epidemie onemocnění Covid-19.  FN Motol byla mimo jiné vyhrazena jako speciální nemocnice pro příjem a léčbu pacientů s tímto onemocněním,“ doplnil Tomáš Weiss z ministerstva financí.

Výkon veřejnosprávní kontroly byl podle Weisse obnoven po ukončení nouzového stavu a normalizování činnosti motolské nemocnice. „To znamená v čase, kdy situace již umožnila pokračování v kontrolní činnosti ze strany ministerstva financí. Kontrolní úkony byly znovu zahájeny dne 11. 6. 2020,“ doplnil Weiss.

Resort financí podle Weisse předpokládá, že protokol z kontroly „kontrolované osobě“, tedy nemocnici, odešle na přelomu měsíců června a července. „Samotné dokončení kontroly je však závislé mimo jiné na běhu zákonných lhůt pro podání a vyřízení námitek, které předcházejí faktickému ukončení kontroly. K definitivnímu ukončení kontroly, včetně vypracování finálního výstupu, tak může dojít v rozmezí cca jednoho až třech měsíců, v závislosti na využití institutu podání námitek a časové náročnosti jejich posouzení a vyhodnocení.

Veřejnosprávní kontrola ve Fakultní nemocnici Motol je zaměřena na ověření účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a ověření zákonnosti a správnosti souvisejících finančních a majetkových operací, resp. ověření jednotlivých operací ve vzájemných souvislostech. „Prověřování bylo prováděno především u nákupů léků a zdravotnického materiálu, zdravotnické techniky a služeb souvisejících s běžnou provozní činností Fakultní nemocnice Motol,“ dodal Tomáš Weis z ministerstva financí.

Jak už jsme uvedli, kontrola byla přerušena kvůli pandemii koronaviru. Pacientů s touto diagnózou motolská nemocnice ošetřovala lehce přes čtyřicítku. „Celkový počet pacientů s onemocněním covid-19, vyžadujících hospitalizaci bylo 43,“ konstatovala mluvčí nemocnice.

Nejvíce pacientů kvůli covid-19 bylo ve srovnatelném zdravotnickém zařízení hospitalizováno ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Doposud bylo u nás na Klinice infekčního lékařství hospitalizováno 108 pacientů. Zhruba 10 pacientů bylo hospitalizováno na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ uvedla mluvčí ostravské nemocnice Petra Petlachová. Za ní pak následují pražská Všeobecná fakultní nemocnice (69 pacientů), brněnská fakultní nemocnice ošetřila 65 pacientů, Fakultní nemocnice Hradec Králové 27 pacientů a nemocnice Na Homolce 20 pacientů.

Jan Hrbáček, redaktor Ekonomického deníku

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY