Středa, 27. ledna, 2021

Pomozte tam, kde je to třeba

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Důstojnost v Nýdku je zasažen nákazou Covid 19. Je nemocných 31 klientů, tři jsou hospitalizováni, z toho jeden ve velmi vážném stavu. Klienti, kteří zůstávají v domově mají lehčí průběh nemoci. Pozitivních je také devět zaměstnanců. Ti jsou někteří bez příznaků, ostatní mají také lehký průběh nemoci. Nicméně personál domova musí dodržovat přísná hygienická nařízení, aby se nákaza nešířila mezi seniory a další zaměstnance.

 

Domov musí používat předepsané ochranné pomůcky, na které ovšem není dostatek financí, tak aby byly pomůcky zajištěny pro personál na delší dobu. Daří se zajišťovat pomůcky vždy tak na 2 – 3 dny dopředu, což přináší značnou nejistotu a nervozitu pro zaměstnance, kteří podávají denně obdivuhodný pracovní výkon. Proto domov prosí o příspěvek jakoukoliv finanční částkou na dárcovský účet 2421111242/0800 nebo o dárcovství čehokoliv, co je potřeba.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY