Úterý, 3. srpna, 2021

Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit zdravotní gramotnost, spustilo Národní zdravotní informační portál

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Že zdravotní gramotnost v Česku zůstává na nevalné úrovni, se ukázalo v nejednom průzkumu. Změnit to chce dlouho očekávaný Národní zdravotní informační portál, který včera spustilo ministerstvo zdravotnictví. Web má široké veřejnosti poskytovat ověřené informace o nemocích, prevenci, dostupnosti zdravotní péče, očkování i životním stylu, které na rozdíl od mnoha internetových fór budou garantované odborníky. Zprávy budou pravidelně aktualizovány a zároveň mají reagovat na aktuální dění i témata, která budou návštěvníky zajímat nejvíce.

 

„Žijeme v informační společnosti, 24 hodin 7 dní v týdnu tečou různé informace přes nejrůznější média, kanály, internet, sociální sítě… Bohužel víme, že ne vždy jsou informace validní a dá se na ně spolehnout, ne vždy prošly odbornou autorizací. Když jsme se dívali na obsah různých stránek, zjistili jsme, že kvalita informací je kulantně řečeno volatilní a garance odbornosti schází. Můžeme se bavit o očkování, kde je celá řada diskuzních skupin, ale i o onemocněních nebo jiných preventivních aktivitách. Proto jsme se rozhodli vybudovat Národní zdravotní informační portál jako první portál pod garancí státu, odborných společností, Státního zdravotního ústavu, zkrátka největších autorit v oblasti zdravotnictví. Lidé se tu na jednom místě dozví veškeré informace o různých onemocněních, kde je jaký poskytovatel péče i s mapou, o oblasti prevence a tak dále,“ vypočítává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Garantované informace jsou o to víc třeba, že zdravotní gramotnost v Česku je ve srovnání se zahraničím nízká. Češi tak podle všeho zatím příliš neumějí zacházet s informacemi o zdraví a nemocech.

„Zdravotní gramotnost byla signálem, abychom se pustili do práce na portálu. Zdravotní gramotnost je přitom právě o tom, umět si vyhledat informaci, porozumět jí, vyhodnotit ji a využít. Podle výsledku evropské studie z roku 2015 bohužel Česká republika patřila k těm, kde je procento lidí s nižší zdravotní gramotností poměrně vysoké a zaostali jsme za evropskými zeměmi – jde o 60 procent lidí, zatímco průměr Evropy byl méně než 50 procent a některé státy se pohybovaly dokonce kolem 35 či 40 procent. To nás vede k tomu, abychom úroveň zdravotní gramotnosti zvyšovali,“ vysvětluje náměstkyně Alena Šteflová.

Ministerstvo zdravotnictví včera představilo právě spuštěný Národní zdravotní informační portál.

Chyba ovšem není jen na straně veřejnosti, ale i na straně ministerstva a dalších autorit v tom, že dosud nezajistily garantovaný a srozumitelný zdroj informací. V plánu přitom byl podobný portál dlouho. „Národní zdravotní informační portál je pojem, o kterém se dlouho mluví – byl součástí strategie Zdraví 2020, takže plán je tu řadu let, ale nikdy nebyl naplněn. Nám se to nyní podařilo,“ konstatuje ministr Vojtěch.

Portál by měl být i pomocníkem lékařů, v jejichž čekárnách by také ministerstvo rádo portál propagovalo. „Lékaři řeší situaci v době diagnózy, portál je ale hlavně o prevenci. Když se pacienta zeptáte, proč dostal cukrovku, většinou neví a říká, že by se choval jinak, kdyby věděl. Nejlepší citát je, když řeknete pacientovi, že dostal cukrovku, a on odpoví, jak jsem mohl dostat cukrovku, když nejím sladké. To je v populaci velmi zakořeněný nesmysl. Doufám tedy, že portál přispěje k povědomí o tom, proč lidé dostávají cukrovku druhého typu. Takových příkladů je celá řada. Nejhorší je boj s nevědeckou medicínou a informacemi z internetu,“ poukazuje předseda České lékařské společnosti JEP a odborný garant portálu Štěpán Svačina s tím, že na českých vyhledávačích se bohužel mnohdy, na rozdíl od těch světových, zobrazují na předních místech informace nevalidní až nesmyslné. „Uděláme vše pro to, abychom v rámci hlavních vyhledávačů, jak Googe, tak Seznamu, byli co nejvýše,“ doplňuje koordinátor NZIS Martin Komenda.

Laičtí recenzenti pomohli se srozumitelností

Práce na portálu běží už dva roky a do příprav byl zatažen jak Státní zdravotní ústav, tak Lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. A aby web naplnil očekávání veřejnosti, proběhl i průzkum ohledně toho, jaké informace by lidé uvítali nejvíce.

„Občané vyhledávají informace o nemocech, prevenci a životním stylu, ale mnohem více ještě postrádají v současné spleti informací dostupnost péče. Proto jsme zveřejnili mapu péče, institucí a lékařů. Občané přitom očekávají i ordinační doby a postupně i možnost se objednat, což je ovšem vyšší verze našeho portálu,“ načrtává náměstkyně Šteflová. Ordinační hodiny jsou již nyní v NZIPu uvedeny, ale poskytovatelé si je postupně musí vyplnit. Ve střednědobém výhledu by pak mohla být zařazena i informace, zda lékař přijímá pacienty.

Inspiraci hledali tvůrci portálu v zahraničí, například v Dánsku, Finsku, Izraeli, Austrálii, ale zejména v Rakousku. Právě odtud byly některé texty převzaty, beztak ale bylo potřeba je upravit. „Je to o jiném vnímání, mentalitě, kultuře a srozumitelnosti pro českého občana. To bylo skoro nejobtížnější,“ doplňuje Šteflová.

Vývoj portálu proběhl vlastními silami a i nyní je tak možno rychle reflektovat požadavky. Na webu je kolem tisíce příspěvků, přičemž každý prošel nejen odbornou autorizací, ale také posouzením ze strany laické veřejnosti, zda je srozumitelný a jsou v něm informace, které čtenář potřebuje.

„Zcela klíčový prvek je laická recenze. Srozumitelnost informací, jak je potřebujeme prezentovat laické veřejnosti, je něco jiného než odborné texty. Podařilo se nám sestavit tým, který je vzdělaný, ale ne medicínsky, takže dokáže přemýšlet selským rozumem a dává zpětnou vazbu. Našli jsme konsenzus mezi zpětnou vazbou od laických recenzentů a autory,“ vysvětluje Martin Komenda.

Aktualizace dle zájmu a zpětné vazby

Portál je uspořádán tak, aby byl co nejpřehlednější a návštěvník dostal odpověď na požadované téma na dvě kliknutí. V zápatí materiálu je pak pro případ zájmu odkaz Chci vědět více, který přesměruje na odbornější texty. Součástí jsou informace o jednotlivých chorobách s jejich příznaky a léčbou, někdy je zařazeno i video a chystají se podcasty.

Na portálu NZIP by nyní měly být k dispozici také informace Státního zdravotního ústavu. Ten začal rozdělovat zprávy na ty odborné, které zůstanou na webu SZÚ, a na ty pro širokou veřejnost, které budou k dohledání na NZIP. Vedle údajů o nemocech, kde by zároveň měla být i provazba na pacientské organizace, poskytuje SZÚ také informace o vztahu k životnímu prostředí, jako jsou koupací vody nebo čistota vzduchu. „Všechny tyto informace, které se dosud velmi těžko mezi odbornými sděleními na webu SZÚ vyhledávaly, jsou nyní rozdělené a ty určené veřejnosti budou na portálu NZIP,“ poukazuje ředitel SZÚ Pavel Březovský.

Ministerstvo přitom počítá s tím, že web bude pravidelně aktualizován. „Portál bude odrážet aktuální medicínské poznatky – medicína je velmi dynamický obor. Máme dohodu s odbornými společnostmi a máme na to vyčleněny finanční prostředky určené na rozvoj. Portál bude reagovat i na aktuální situaci typu infekčních chorob jako je covid nebo spalničky. Hlavní informace tedy bude dle aktuálních výzev,“ popisuje ministr Vojtěch.

Zároveň je portál vybaven sledovacími mechanizmy, takže autoři zjistí například to, na které dotazy se neobjevil žádný výsledek. Nad sumárními reporty témat se bude scházet řídící rada, která dá případně pokyn k doplnění informací. Součástí je také hodnocení nebo možnost zpětné vazby formou zprávy Napište nám.

Portál NZIP ale není jedinou webovou novinkou, které letos ministerstvo přichystalo. Rozhodlo se totiž připravit i nový ministerský portál, který by měl být přehlednější. Podle ministra Vojtěcha ještě nějaký čas poběží stará i nová verze najednou, aby byl prostor na vylaďování, již nyní se ale portál www.mzcr.cz otevře návštěvníkům v nové podobě.

Michaela Koubová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY