Romana Prymulu vystřídá na postu náměstka dosavadní děkan 1. LF Aleksi Šedo. Foto: 1. LF

Náměstkem pro zdravotní péči bude dosavadní děkan 1. LF UK Aleksi Šedo

Náměstkem pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví, kterým byl do konce května Roman Prymula, bude dosavadní děkan 1. lékařské fakulty UK Aleksi Šedo. Ministr Adam Vojtěch ho náměstkem jmenoval dnes, ovšem s účinností k 1. září. Šedo byl ve výběrovém řízení jediným uchazečem. 

 

Aleksi Šedo nahradí v náměstkovském křesle Romana Prymulu, který odešel na konci května a stal se vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

Šedo vedl po dvě volební období 1. lékařskou fakultu UK a letos mu mandát končí, přičemž jeden člověk může vykonávat funkci na stejné fakultě nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

Aleksi Šedo promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986. Čtyři roky nato získal titul kandidáta věd v oboru lékařská biochemie, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie. V letech 1992–1993 hostoval jako profesor v italské Pise. V letech 1994 až 1995 působil jako vědecký pracovník Institutu Curie v Paříži. Bezmála 20 let vede společné pracoviště 1. lékařské fakulty a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR – Laboratoř biologie nádorové buňky. Od roku 2007 je v čele Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK. V letech roku 2005 až 2012 působil jako proděkan 1. LF UK  pro grantovou problematiku a rozvoj. V roce 2012 byl zvolen děkanem na čtyřleté funkční období, post v dubnu 2016 obhájil.

-red-