Opatření proti covid-19 zřejmě snížila výskyt chřipky. Není to ale důvod, proč odmítat očkování

Objevují se důkazy, že koinfekce covid-19 s chřipkou vede ke špatným výsledkům. Jednomu z těchto onemocnění lze předcházet očkováním. Foto: Pixabay

Díky covidu-19 lidé omezili sociální kontakt, věnují více pozornosti dodržování hygienických pravidel a také obvykle nosí roušky tam, kde není možné udržet bezpečnou vzdálenost od ostatních. To vše se zřejmě pozitivně projevilo i ve snížení výskytu chřipky, jak ukazují aktuální data WHO z jižní polokoule. I když v tuto chvíli nejsou k dispozici analýzy, které by podrobně popsaly dopady dodržování preventivních opatření proti covid-19 na výskyt chřipky, velmi pravděpodobně zde existuje souvislost. Nicméně nadějná čísla ještě nejsou sama o sobě důvodem k tomu, proč odmítat očkování proti chřipce. Naopak. Neonemocnět chřipkou je letos důležitější než jindy.

Do začátku chřipkové sezóny na severní polokouli, tedy i v Česku, zbývá jen několik týdnů. Spolu s tím přichází i úvahy o tom, jaká letošní sezóna bude. Už jen proto, že se vlivem šíření onemocnění covid-19 a následných přijatých preventivních opatření změnilo chování veřejnosti. Navíc řada pravidel, která lidé dodržují v obavách, že by se mohli nakazit infekcí covid-19, má význam i jako prevence chřipky. I když covid-19 a chřipka jsou dvě rozdílná onemocnění, která se liší například v tom, pro jaké skupiny populace jsou nebezpečná či jak závažný průběh u koho mají, mají podobný způsob šíření vzduchem skrze kapénky při kontaktu s nakaženým či dotykem kontaminovaných povrchů. To ale také znamená, že je možné jejich výskyt ovlivnit obdobnými preventivními opatření. Stejně tak je důležité nepodceňovat ani jednu z těchto chorob a chránit se před nimi odpovídajícím způsobem.

Zajímavá data v této souvislosti přinesl globální systém WHO pro monitorování výskytu chřipky (The Global Influenza Surveillance and Response Systém, GISRS), podle něhož došlo v předchozích měsících k výraznému snížení výskytu chřipky, a to i přesto, že za „obvyklých okolností“ probíhá chřipková sezóna během našeho léta na jižní polokouli a počet případů tohoto onemocnění zde obvykle výrazně roste. Letos tomu však nebylo. Například v období od 20. července do 2. srpna bylo z více než 285 tisíc otestovaných lidí pouze 37 pozitivních na chřipku, tedy u méně než 0,01 procenta vzorků. Pro srovnání za stejné období loňského roku bylo otestováno více než 77 tisíc vzorků a z nich bylo na chřipku pozitivních více než 6 tisíc, tedy 7,7 procent. Obvyklý poměr pozitivních vzorků se pak pohybuje mezi 5 až 10 procenty. I když zatím chybí podrobnější analýzy tohoto jevu, je velmi pravděpodobné, že preventivní opatření přijatá proti šíření covid-19 měla pozitivní dopady také na šíření chřipky. To dává jistou naději směrem k nadcházející chřipkové sezóně na severní polokouli.

USA možná nezažijí „dvojí nápor“ covidu-19 a chřipky

S jistou nadějí se na blížící se chřipkovou sezónu dívá profesor Anthony Faucci, přední americký epidemiolog a šéf Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. Ten na základě dat dostupných z Austrálie, tedy kontinentu, jenž letos zažívá výrazně mírnější či přesněji „téměř neexistující“ chřipkovou epidemii, odhaduje klidnější vývoj chřipky také v USA. „Je skutečně možné, že obavy z dvojího náporu v podobě chřipkové sezóny spojené s pokračujícím šíření covid-19 se nenaplní,“ uvedl v rozhovoru pro rádiovou stanici WTOP. Nicméně v tuto chvíli je podle něj nemožné přesně popsat, jak bude letošní chřipková sezóna v USA vypadat.

Objevují se však i první studie, které naznačují, že se opatření přijatá s cílem omezit nebo alespoň zpomalit šíření infekce covid-19 promítají také do průběhu chřipkové epidemie. Zejména se jedná o omezení sociálních kontaktů, kdy lidé více pracují z domova, dochází k zavírání škol a více lidí také dodržuje dostatečnou fyzickou vzdálenost od ostatních a vyhýbá se místům s vysokou koncentrací osob. Předpoklad, že by letošní chřipková sezóna mohla mít mírnější průběh, však podle profesora Faucciho rozhodně není důvodem k tomu, aby veřejnost podceňovala preventivní opatření. Naopak stále je na místě chovat se zodpovědně, tedy správně používat roušky, vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob, udržovat rozestupy, pravidelně a pečlivě si mýt ruce a také se nechat očkovat proti chřipce.

„Pokud budou rozsáhlá opatření přijatá s cílem zmírnit komunitní šíření (covid-19 – pozn. red.) pokračovat i na podzim, aktivita chřipky v USA by mohla zůstat nízká a její sezóna by mohla být zeslabena nebo opožděna,“ konstatoval ve své nedávné zprávě americký Úřad pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC). Již v letos březnu, kdy v zemi stále probíhala chřipková sezóna a byla přijata protikovidová opatření, došlo již během následujících dvou týdnů k výraznému poklesu počtu případů chřipky. Letní výskyt tohoto onemocnění je pak podle CDC na „historických minimech“. Na druhé straně toto není důvodem letos chřipku podcenit.

„Bude to nejdůležitější chřipková sezóna v historii naší země,“ citovala televizní stanice CNN Jerome Adamse, šéfa americké zdravotní služby, která je zodpovědná za řešení problémů v oblasti veřejného zdraví. Podle něj by situace, kdy by současně onemocněl velký počet osob chřipkou a také by se objevilo hodně pacientů s covid-19, mohla vést k zahlcení zdravotnického systému, tedy neschopnosti poskytovat odpovídající péči také pacientům s dalšími diagnózami. Nadcházející chřipková sezóna je podle něj také dobrou příležitostí k tomu vysvětlovat význam očkování, a to jak proti chřipce samotné, tak v dohledné době také proti covid-19, jakmile budou schválené bezpečné a účinné vakcíny.

Dvojí epidemii zdravotní systém nemusí zvládnout

Chřipková sezóna na jižní polokouli trvá obvykle od dubna do srpna. Ta letošní ale byla vlivem opatření přijatých kvůli covid-19 dramaticky odlišná. Jak uvádí CNN, zatímco v roce 2019 evidovala Austrálie 61 tisíc laboratorně potvrzených případů chřipky, letos jich bylo pouhých 107. „Je to prakticky nulová sezóna,“ uvedl pro CNN Ian Barr, profesor mikrobiologie a imunologie na univerzitě v Melbourne. „Nikdy jsme taková čísla neviděli,“ dodal.

Obdobnou zkušenost mají také jihoamerické země. „Tam, kde jsme očekávali, že bude chřipková sezóna, tedy například v Chile nebo Argentině, jsme letos nic takového nezaznamenali,“ popsala epidemioložka Andrea Vicari, která pracuje pro Panamerickou zdravotnickou organizaci. Všechna opatření, která byla na jižní polokouli přijata, aby nedocházelo k tak velkému šíření covid-19, se pravděpodobně pozitivně projevila i ve výskytu chřipky. Podle doktorky Vicari je však také možné, že šíření covid-19, k němuž začalo docházet ve stejnou dobu, ovlivnilo také rozhodování veřejnosti ohledně očkování proti chřipce. „Pokud to srovnáme s předchozí sezónou, myslím, že někteří vnímali větší naléhavost a nechali se očkovat, i když to před tím odmítali,“ dodala. Je tak možné, že i díky tomu se šíření chřipky zpomalilo.

Tuto pozitivní zkušenost s očkováním by pak bylo vhodné přenést také na severní polokouli, a to právě nyní, kdy je ideální čas nechat se očkovat proti chřipce a ochránit se ještě před tím, než začne nemoc více cirkulovat v populaci. „Předpovídat cokoli ohledně chřipky je velké riziko,“ zůstává opatrný americký infektolog William Schaffner z Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu. I když byl výskyt chřipky na jižní polokouli letos velmi malý, je podle něj stále na místě zůstat ostražitý a proti tomuto onemocnění, jenž může mít závažný průběh, se odpovídajícím způsobem chránit. Pokud by totiž došlo ke dvojí epidemii, tedy chřipky i covid-19, zdravotní systém to nemusí zvládnout.

Podle odhadů CDC bylo během loňské chřipkové epidemie v souvislosti s chřipkou hospitalizováno 410 až 740 tisíc lidí. Od března do začátku září pak v souvislosti s covid-19 více než 370 tisíc osob a nemoc se stále šíří. „Pokud se necháte očkovat proti chřipce, můžete odvrátit případnou hospitalizaci a toto nemocniční lůžko zůstane volné pro ty, kteří potenciálně budou muset být hospitalizováni kvůli covid-19,“ prohlásil ředitel CDC Robert Redfield. Každý tak letos může podle něj udělat jednu důležitou věc, a to nechat se očkovat proti chřipce. Během chřipkové sezóny 2018/2019 byla proočkovanosti Američanů proti chřipce podle údajů CDC 4 procenta u dospělých a 63 procent u dětí, což je z pohledu úřadu málo. Pokud by vzrostla o pouhých 5 procent, bylo by možné podle výpočtů CDC zabránit dalším 4 až 11 tisícům úmrtí v důsledku chřipky.

Riziko úmrtí roste dvojnásobně, pokud lidé mají chřipku a covid-19 současně

Jak covid-19, tak chřipka mohou mít závažný průběh. Podle srovnání WHO zhruba 3 až 4 procenta z potvrzených případů onemocnění covid-19 končí smrtí, zatímco u chřipky se jedná o 0,1 procenta. Nicméně míra mortality závisí v obou případech na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče.

Proti covid-19 v tuto chvíli není dostupná žádná vakcína, byť probíhá jejich intenzivní vývoj a testování. Proti chřipce se očkovat lze. „Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoli věku s různými chronickými onemocněními. Vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají také děti do pěti let věku. V dětských věkových skupinách bývá hlášena také nejvyšší incidence chřipky. Každoročně se nakazí až 20 procent dětí, které se významně uplatňují v přenosu chřipkových virů v populaci. V ČR každoročně umírají v důsledku chřipky stovky až více než tisíc lidí, nejčastěji ve vyšších věkových skupinách,“ shrnuje Česká vakcinologická společnost ČLS JEP ve svém novém doporučení ohledně očkování proti chřipce.

Konkrétně by pak toto očkování měli využít zejména osoby starší 65 let, děti ve věku 6 měsíců až 5 let, chronicky nemocní bez ohledu na věk, u nichž je větší riziko komplikovaného průběhu chřipky, těhotné ženy v kterékoliv fázi těhotenství a ženy, které plánují otěhotnět, zdravotníci, klienti a zaměstnanci zařízení sociální péče, a také ti, kteří jsou s těmito lidmi v úzkém kontaktu, například učitelé nebo ti, co s nimi s nimi žijí v jedné domácnosti. „Očkovat proti chřipce je možné provádět bez omezení i v současné epidemiologické situaci v souvislosti covid-19. Není nutné se očkování obávat, ani není nutné ho odkládat,“ konstatuje odborná společnost. Očkování proti chřipce v současné situaci také důrazně doporučuje Státní zdravotní ústav: „Vakcína proti chřipce samozřejmě nechrání proti onemocnění covid-19, ale přispěje k odlehčení náporu nemocných v době, kdy mohou přijít další vlny epidemie covid-19.“

Podle zatím nerecenzované analýzy dat Anglického zdravotního ústavu (PHE) popsané v odborném časopise British Medical Journal v případě, že je pacient infikován virem SARS-CoV-2 i chřipky, roste riziko úmrtí více než dvojnásobně. I to je důvodem, proč je letošní britský program očkování proti chřipce rozsáhlejší. „Nyní se objevují důkazy, které jasně naznačují, že koinfekce covid-19 s chřipkou vede ke špatným výsledkům. Jednomu z těchto onemocnění lze předcházet očkováním, a to je velmi důležité,“ uvedl pro média Jonathan Van-Tam, zástupce lékařské ředitelky PHE.

Z celkového počtu 19.256 sledovaných osob, které byly v období od 20. ledna do 25. dubna 2020 testovány na chřipku i covid-19, došlo k současnému průběhu obou infekcí v 58 případech. Mortalita u těchto pacientů byla 43,1 procenta, většina zemřelých pak byla starší 70 let. Je však nutné provést další podrobnější výzkum, který se zaměří na vztah mezi chřipkou a covid-19, protože v době nástupu nového onemocnění již na severní polokouli chřipková sezóna doznívala. „Existují určité důkazy, které naznačují, že si chřipka, covid-19 a další viry mohou do určité míry konkurovat. Ale pokud dostanete oba současně, máte vážné potíže. A lidé, u nichž s největší pravděpodobností toto může nastat, jsou právě těmi, jež to nemusí zvládnout,“ dodala Yvonne Doyleová, lékařská ředitelka PHE s tím, že by tato čísla měla posílit povědomí lidí o tom, že je nutné brát chřipku vážně a chránit se před ní.

Ludmila Hamplová