Úterý, 22. června, 2021

Chystá se úprava vyhlášky o preventivních prohlídkách, novinkou bude i vyšetření u očního pro lidi od 45 do 61 let

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Preventivní prohlídky u dětí i dospělých by se měly dočkat změn. Tou asi největší je doporučení praktika na preventivní vyšetření u očaře každé čtyři roky, a to pro lidi ve věku 45 až 61 let. Cílem je odhalit progresivní zrakové choroby včas, díky čemuž se může výrazně oddálit těžké poškození zraku. U dětí se pak například zařazuje posuzování komunikačních schopností dítěte, a to od prohlídky ve tří letech až do 13 let. Díky tomu by mělo být možné včas odhalit i lehčí poruchy autistického spektra nebo další poruchy, jako je ADHD. Tyto úpravy by ve vyhlášce o preventivních prohlídkách měly platit od 1. ledna.

 

„Novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách reaguje na současnou situaci v poskytování zdravotní péče dětem i dospělým v rámci preventivních prohlídek, kdy některá ustanovení neodpovídají plně současné aplikační praxi. Nedostatečné vymezení obsahu některých preventivních prohlídek je hlavním důvodem navrhované právní úpravy,“ uvádí se v odůvodnění.

Co se mění? U preventivní prohlídky novorozenců se upřesňuje ověření praktika, zda bylo provedeno screeningové vyšetření sluchu novorozence na neonatologii, a pokud nebylo, doporučí se jeho provedení na ORL nebo foniatrii. Nově je také upravena možnost doporučit opakování vyšetření na včasný záchyt poruchy autistického spektra s odstupem šesti měsíců v případě, že byl výsledek prvního vyšetření nejednoznačný. Úpravy doznává i preventivní prohlídka ve 3 letech věku dítěte, kdy se provádí vyšetření rozpoznávání barev – nově by mělo jít o posuzování schopnosti rozlišení a přiřazování stejných barev. Vedle toho se doplňuje zhodnocení komunikačních schopností dítěte.

Cílem této úpravy je zefektivnění záchytu nejen poruch autistického spektra, ale i dalších poruch, které se narušením komunikačních schopností projevují,“ vysvětluje odůvodnění s tím, že může jít zejména o vývojovou dysfázii, ADHD, mentální retardaci, úzkostnou či depresivní poruchu.

Při preventivní prohlídce v 5 letech se nově doplňuje povinnost praktika podat informaci o možnosti vyšetření sluchu dítěte metodou tónové audiometrie a o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří tato vyšetření poskytují. I v tomto věku, stejně jako na prohlídce v 7, 9, 11 a 13 letech je potřeba sledovat komunikační schopnosti dítěte, protože případné odchylky mohou být zdrojem pro záchyt poruch autistického spektra a dalších poruch, protože zejména lehčí formy se mohou projevit až v pozdějším věku. V 5 letech byla proto také akcentována potřeba individuálního zhodnocení školní zralosti dítěte s ohledem na jeho komunikační schopnosti pro nastavení budoucího režimu povinné školní docházky i s ohledem na možnosti záchytu poruch autistického spektra a dalších poruch.

Preventivní prohlídka v 13 letech se upravuje v souladu se současnou praxí, kdy mohou být proti lidskému papilomaviru v rozmezí 13 až 14 let očkována obě pohlaví. Dosavadní úprava přitom zahrnovala poučení o možnosti vakcinace pouze u dívek. Obsah 13leté prohlídky se dále doplňuje o vyšetření barvocitu, kterého není mladší dítě reálně schopno. Vzhledem k tomu, že se dnes děti ve 13 letech ještě nerozhodují o středním vzdělávání ani povolání, upouští se v rámci obsahu prohlídky od vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky. Místo toho je zařazena možnost vyjádřit se k plánovanému studijnímu zaměření.

Co se týče prohlídek u 15letých, upřesňuje se v souladu s praxí ustanovení, kdy bude při poruchách menstruačního cyklu dívkám doporučováno gynekologické vyšetření. Dále se z obsahu prohlídky v 15 letech věku dívek vypouští podání informace o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru, protože tato informace je součástí preventivní prohlídky dětí ve 13 letech věku. Zároveň je potřebné doplnit obsah prohlídky o vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky.

Včasné odhalení progresivních očních chorob

U preventivních prohlídek pro dospělé změny dočká oblast zrakových onemocnění. Problémem je dnes včasný záchyt bezpříznakových progresivních zrakových onemocnění typu glaukom, katarakta, věkem podmíněná makulární degenerace či diabetes mellitus, a to ve věkové skupině od 45 do 61 let věku, která je nejvíce ohrožena. K odhalení těchto onemocnění jsou třeba odborná vyšetření, proto se preventivní prohlídka u praktika doplňuje o doporučení absolvovat oční preventivní vyšetření u očního lékaře jednou za čtyři roky.

„Pacient se často rozhoduje pro zajištění očního vyšetření až v době projevu příznaků onemocnění. Pokud budou zachyceny časné fáze onemocnění díky očním preventivním vyšetřením, lze zahájit jejich léčbu včas a oddálit finální stadia nemoci s těžkým poškozením zrakových funkcí,“ vysvětluje odůvodnění.

V souvislosti s touto poslední úpravou se přitom počítá s nepřímým dopadem do veřejného zdravotního pojištění. Při předpokládaném počtu 79 tisíc očních vyšetření ročně se očekávají náklady ve výši 97,7 milionu korun. Toto vyšetření bude do seznamu zdravotních výkonů zařazeno s účinností od ledna 2021.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY