Německá Levice chce dramaticky změnit způsob financování nemocnic

Německá Levice (Die Linke) přichází s návrhem, aby se DRG systém zrušil. Ovšem vzhledem k tomu, jaké má aktuální zastoupení ve Spolkovém sněmu, se dá sotva předpokládat, že by její návrhy měly šanci na úspěch. Foto: koláž ZD

V Německu se v souvislosti s koronavirovou pandemií rozpoutala diskuse o způsobu financování nemocnic. Ta se často dotýká stávajícího systému DRG, který z podstatné části odráží skutečně poskytnutou zdravotní péči. Německá Levice (Die Linke) nyní přichází s návrhem, aby se DRG systém zrušil.

Nemocnice by se podle Levice měly vrátit k systému úhrady nákladů na ekonomicky nezbytné výdaje. Personální náklady by byly ze systému zdravotního pojištění hrazeny plně. Vyplývá to z pozičního dokumentu Levice, na který odkazuje deník Deutsches Ärtzeblatt. To ale není všechno. Levice dále požaduje, aby vznikl spolkový fond pro opětovnou komunizaci nemocnic, aby se tak zabránilo dalším privatizacím. „Z dlouhodobého hlediska usilujeme o nemocniční sektor, který bude zaměřený na obecný prospěch, a o převzetí dříve soukromých klinik,“ uvedla dále strana Die Linke.

Podle Levice by případný zisk, jehož nemocnice dosáhnou, nesměl být rozdělován a provozní náklady (mimo personálních) by nesměly být hrazeny ze systému zdravotního pojištění. „Zisky nesmí plynout do kapes akcionářů,“ stojí dále v pozičním dokumentu strany. Kromě toho by do nemocnic musely být začleněny jejich dceřiné společnosti, k nimž nemocnice přistupují jako k externím dodavatelům. Politici Die Linke chtějí docílit stavu, kdy bude platit, že pro jednu nemocnici platí jeden tarif.

Místo DRG princip úhrady nákladů

Levice dále požaduje, aby již nedošlo k redukci žádných nemocničních lůžek. Spolková vláda se podle nich bude muset podílet na financování investic v nemocnicích. Zemské vlády by pak měly mít silnější plánovací práva vůči provozovatelům nemocnic. Jinými slovy nemocnice by ztratily značnou část své řídící i finanční autonomie.

„V současné době je pro spolkové země obtížné v oblasti nemocniční péče plánovat a my je to musíme naučit, aby plánování vůbec byly schopny,“ uvedl předseda poslanecké frakce Levice zastoupené ve Spolkovém sněmu Harald Weinberg. Levice také počítá se zákonnou definicí nemocničního personálu pro všechny profesní skupiny. Taková úprava má vzniknout na základě konzultací s Německou asociací nemocnic a odborů.

„Od zavedení systému DRG v roce 2004 se nemocniční legislativa několikrát upravila, aby se zmírnily negativní vedlejší účinky tohoto systému,“ zmínil Weinberg. Podle něho by ale bylo lepší namísto neustálých úprav celý systém zrušit a nahradit jej principem úhrady nákladů. V takovém systému by pak nemocnice nemohly vytvářet zisk a nehrozila by jim ani ztráta.

Návrh Levice podporuje sdružení s názvem Nemocnice místo továren, ale také odborový svaz pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách nebo Zájmový spolek komunálních nemocnic (IVKK) a nevládní organizace Attac, která vystupuje proti globalizaci.

Vzhledem k tomu, jaké má Levice aktuální zastoupení ve Spolkovém sněmu, se dá sotva předpokládat, že by její návrhy měly šanci na úspěch. Z celkového počtu 709 křesel má Levice jen 69 mandátů. To je sice o dva více, než náleží Zeleným, její síla je ale prakticky zanedbatelná.

O reformě financování nemocnic se čile diskutuje

Na druhé straně nejde o první návrh na reformu financování nemocnic, který se v poslední době v Německu objevil. Zdravotní pojišťovna Techniker Krankenkasse před několika dny přišla s tvrzením, že stávající systém financování je zastaralý. Není prý možné spoléhat téměř výlučně na paušální platby, ale je třeba zohlednit také provozní náklady, systém DRG a zapojit příplatky za kvalitu poskytované péče.

Návrh, který největší německá zdravotní pojišťovna představila, předpokládá, aby zákon stanovil parametry pro nemocnice, na základě kterých by určitou úroveň služeb mohla poskytovat. „Pokud danou péči může poskytovat pouze nemocnice, měla by dostat určitou částku jako paušální a dále pak částku, která by kryla náklady léčby konkrétního případu,“ uvedl pro deník Deutsches Ärzteblatt Thomas Ballast, viceprezident Techniker Krankenkasse.

Východiskem návrhu na reformu financování nemocnic je pro Techniker Krankenkasse studie, kterou vypracoval ekonom zabývající se ekonomikou zdravotnictví Jonas Schreyögg z Hamburské univerzity. Schreyögg v ní hovoří o různých opatřeních, pomocí nichž by bylo možné německý systém financování nemocnic přebudovat.

„Systém DRG je v Německu svým způsobem posvátná kráva. Často slýcháme, že na tomto systému nelze nic měnit. Proto bylo pro nás důležité ukázat, jak se s jeho přepracováním popasovali v jiných zemích,“ uvedl pro Schreyögg pro Detusches Ärzteblatt. Za nejdůležitější prvek reformy považuje výkonově orientované rozpočtování. Tedy jakási směs, kdy by nemocnice byly placeny ze základního rozpočtu a stanovenými poplatky za poskytované služby. Vedle toho by mohly získat bonusy za kvalitu nebo za multioborové výkony. Platby by se odvíjely od počtu a složitosti jednotlivých epizod v rámci celé léčby.

Petr Musil