Ředitele VZP by měla zvolit správní rada na mimořádném zasedání 9. listopadu

Správní rada VZP včera nezvolila nového ředitele, zabývala se například návrhem zdravotně-pojistného plánu pro příští rok. Foto: MK

Správní rada největší české zdravotní pojišťovny zatím svého nového ředitele nevybrala. Podle slov předsedkyně rady Věry Adámkové by se tak mělo stát během listopadu, tedy nejpozději na příštím řádném zasedání, podle informací ZD však již na mimořádném zasedání naplánovaném na 9. listopadu. Včera se správní rada zabývala aktuální finanční situací pojišťovny či prvním návrhem zdravotně-pojistného plánu pro příští rok, který počítá s náklady na péči ve výši 228 miliard korun. Větší pozornost VZP by přitom do budoucna měla získat paliativní péče, zejména hospice, kde chce pojišťovna začít klást důraz na kvalitu péče.

 

Podle slov Věry Adámkové včera správní rada projednávala právní rámec volby nového ředitele a procesy, které rada může dle legislativy a jednacího řádu využít. Co se týče kandidátů, padlo zatím jen v bodě různé jméno dosavadního ředitele Zdeňka Kabátka. „To ale nic neznamená, protože kolegové mohou své podněty podávat dále. Z jednacího řádu neplyne, že by je museli dávat na předchozí schůzi,“ podotýká Adámková.

Hlasování by tak mělo proběhnout během listopadu. Podle informací ZD by k němu mělo dojít na mimořádném zasedání připadajícím na pondělí 9. listopadu, kdy by měla být volba ředitele jediným bodem jednání. „Mimořádné jednání nemohu vyloučit, ale každopádně volba musí být nejpozději 30. listopadu,“ řekla k tomu na briefingu po zasedání rady Adámková. Mandát Zdeňku Kabátkovi totiž končí 3. prosince, do té doby tedy musí být jasno.

Na včerejším zasedání správní rady byl také předložen první návrh zdravotně-pojistného plánu pro příští rok. Ten počítá s navýšením platby za státní pojištěnce na 1767 Kč a celkovými příjmy ve výši 230,4 miliardy. Náklady by se měly v příštím roce vyšplhat na 236,9 miliardy, přičemž náklady na zdravotní péči mají tvořit 228,1 miliardy. Ty zahrnují také předpokládané náklady související s pandemií covid-19 ve výši 6,7 miliardy, do nichž spadá například testování či hospitalizace.

VZP přitom vzhledem k náročné situaci plánuje úspory na svůj vlastní provoz ve výši až 1,7 miliardy. Plán má být dále projednáván v listopadu na dozorčí radě a na konci měsíce bude jeho konečná verze na programu společného jednání správní a dozorčí rady.

Jednou z oblastí, jíž chce pojišťovna věnovat větší pozornost, jsou hospice. „Je třeba poskytnout osobám v terminální fázi života péči, která ale musí být kontrolována. Lidé mají nárok nejen na zdravotní péči, ale i na kvalitu, komfort a zachování lidské důstojnosti. Tomu se budeme více věnovat, protože máme z terénu informace, že jsou tam nedostatky,“ načrtává Věra Adámková.

Podle místopředsedy správní rady Bohuslava Svobody zajišťuje hospicovou péči síť 152 poskytovatelů. V roce 2018 čerpalo nějaký typ hospicové péče 5884 pojištěnců VZP, o rok později 6088 pojištěnců. Náklady na hospicovou péči činily před dvěma lety 208,81 milionu a loni 237,89 milionu korun.

Výsledky hospodaření jsou zatím dobré

Co se týče hospodaření pojišťovny, to navzdory očekáváním dopadlo na konci třetího čtvrtletí poměrně dobře. K 30. září byl konečný zůstatek na běžném účtu 22,1 miliardy, rezervní fond byl naplněn do výše 2,7 miliardy. Očekávaný výsledek hospodaření základního fondu za leden až září činí 3,1 miliardy. Celkové příjmy dosáhly 155,2 miliardy Kč (73,9 procenta zdravotně-pojistného plánu pro tento rok), čerpání se vyšplhalo na 152,1 miliardy (70,5 procenta plánu). Náklady na zdravotní služby by měly být 146,1 miliardy, tedy 70,4 procenta zdravotně-pojistného plánu.

„Situace se vyvíjí velmi dobře, což je proto, že se organizace i v tomto období chovala obezřetně a strategicky,“ doplňuje člen správní rady Miloslav Janulík.

-mk-