Úhradová vyhláška podepsána. Je v ní prostor i pro 10procentní růst platů. Kompenzační vyhláška se změní, až bude známa produkce

"Důležité pro nemocnice je, že se nikomu nekrátí vyplácené zálohy a financování je plynulé," říká náměstkyně MZ Helena Rögnerová. foto: Radek Čepelák

V napjatých časech řešení koronavirové krize poněkud zaniklo finále přípravy úhradové vyhlášky pro rok 2021. Jak informovala Zdravotnický deník náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová, úhradovou vyhlášku podepsal ministr Roman Prymula už ve čtvrtek minulý týden. „Ze zákona jsme povinni vydat úhradovou vyhlášku ve Sbírce zákonů do 31. 10. a týden je minimální doba, aby se stihl tisk a korekce,“ upřesnila náměstkyně. Ptali jsme se jí také na další osud tzv. kompenzační vyhlášky, která platí pro tento rok. Ta má široké zmocnění a novelizovat jí je možné i příští rok.  

 

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, čili tzv. úhradová vyhláška, podle náměstkyně Rögnerové ve většině segmentů kopíruje dohody vzniklé v dohodovacím řízení. „Znění vyhlášky pro akutní lůžkovou péči a následnou péči jsme navrhli my na Ministerstvu zdravotnictví. V lůžkové péči ještě podle zadání pana ministra Vojtěcha jsme se snažili o maximální zakomponování CZ DRG,“ uvedla Helena Rögnerová a vysvětlila, že přechod na CZ-DRG se týká veškeré akutní lůžkové péče, která se bude v roce 2021 kompletně kódovat pouze podle nového systému (k tomu dojde i k reklasifikaci roku 2019 na CZ-DRG). Klíčovou změnou pak je navýšení podílu péče, která bude vyčleněna z paušálu, na 44 % veškeré akutní lůžkové péče (pro srovnání v roce 2020 to bylo pouze 7 %). „Téměř polovina všech hospitalizačních případů tak bude hrazena bez limitací a za sblížené základní sazby (sblížené mezi nemocnicemi i pojišťovnami), což je z mého pohledu asi nejzásadnější změna v úhradách nemocnic za posledních několik let a je dobře, že se konečně začíná nové CZ-DRG implementovat do úhrad,“ zdůraznila.

Na pokyn ministra Romana Prymuly ještě ministerští úředníci po připomínkovém řízení upravili objem finančních prostředků, které budou směřovány pro rok 2021 do nemocnic, resp. k poskytovatelům lůžkové péče. Měl by tak být zajištěn dostatečný růst úhrad pro případný růst tarifních platů o 10 procent, což požadovali odboráři.

Financování nemocnic je plynulé

„U kompenzační vyhlášky je situace jiná, nemáme dán žádný termín pro přepracování, zmocnění v zákoně nám umožňuje ji novelizovat například i v příštím roce,“ sdělila nám dále náměstkyně Rögnerová. Kompenzační vyhlášku její tým napsal tak, aby zohlednila v určité míře i podzimní vlnu epidemie. Nad rámec běžných úhrad totiž navyšuje poskytovatelům akutní lůžkové péče úhradu za každý den péče o COVID+ hospitalizovaného pacienta, výrazné navýšení úhrady je zejména u COVID+ hospitalizovaných pacientů na JIP. Zároveň s počtem hospitalizovaných COVID+ pacientů se snižuje tzv. produkční cíl pro daného poskytovatele zdravotních služeb k získání plné úhrady. „Pokud ani  tato opatření nebudou dostatečná, jsme připraveni na úpravu některých parametrů v kompenzační vyhlášce,“ ujišťuje náměstkyně. Přesná data o produkci bude ministerstvo znát ale až po uzavření letošního roku v prvních měsících roku 2021. „Důležité pro nemocnice je, že se nikomu nekrátí vyplácené zálohy a financování je plynulé a také že např. PCR testy a remdesivir jsou hrazeny zvlášť nad rámec paušálu,“ zdůraznila pro Zdravotnický deník Helena Rögnerová.

-cik-