Čtvrtek, 28. ledna, 2021

Ve zdravotnictví vzniká kvůli covidu velké množství infekčního odpadu navíc, nemocnice ale situaci zvládají

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Covid-19 způsobil nemocnicím dlouhou řadu problémů, s nimiž se musí popasovat. Mezi ty nejviditelnější patří personální kapacity či reorganizace lůžek, jsou tu ale i výzvy na první pohled méně viditelné. Jednou z nich je likvidace infekčního odpadu, kterého v poslední době výrazně přibylo – v některých nemocnicích až o třetinu. Na vládu proto putuje materiál, který se snaží náležité likvidaci těchto odpadů napomoci. Zdravotnický deník se zároveň zeptal v některých velkých nemocnicích, jak situaci zvládají, a i když potvrzují nárůst množství odpadu, s jeho řádnou likvidací se doposud dokázaly popasovat.

„Do kritické infrastruktury v boji proti covid-19 nepochybně patří i odstraňování odpadů, v současnosti především těch infekčních, tedy odpadů z péče o nemocné covid-19. V rámci probíhající koronavirové epidemie v ČR dochází k enormnímu nárůstu produkce infekčního odpadu (roušky, rukavice, obleky, štíty, brýle, další druhy odpadů) ze zdravotnických zařízení (nemocnice a další). Dle informací od provozovatelů zařízení je meziroční nárůst hmotnosti odpadů v některých případech vyšší než 30 procent (pokud jde o objem odpadu, pak je nárůst ještě vyšší až o 50 procent),“ píše se v předkládací zprávě.

Infekční odpad se likviduje ve schválených zařízeních, jako jsou spalovny nebezpečných odpadů, kterých je v Česku celkem dvacet. Ty fungují buď přímo v rámci některých nemocnic, nebo se odpad ze zdravotnických zařízení do spaloven sváží.

„V současnosti se zařízení dostávají na únosnou mez svého zatížení a může začít docházet k odchylkám od schválených podmínek provozu zařízení,“ uvádí se v materiálu s tím, že listopad a prosinec zřejmě z tohoto pohledu budou ještě náročnější než září a říjen.

Legislativa zároveň stanovuje, že nebezpečný odpad ze zdravotnictví smí být shromažďován mimo chladící prostor nejdéle tři dny; déle je to možné do doby jednoho měsíce při teplotách do osmi stupňů Celsia.

„Na dobu nouzového stavu bude potřeba přijmout legislativní úpravu, které umožní zejména zachování plynulého svozu infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení a následně jejich odstranění ve schválených zařízeních. Není přijatelné, aby docházelo k hromadění infekčních odpadů ve zdravotnických zařízeních. Ministerstvo životního prostředí rovněž navrhuje prověřit i další možnosti zajištění dočasného odstraňování nebezpečných infekčních odpadů ze zdravotnictví, pokud by došlo k přeplnění kapacit spaloven nebezpečných odpadů vhodných pro odstranění zdravotnických odpadů,“ navrhuje materiál. Odvoz i třikrát denně Na to, jaká je aktuální situace, se Zdravotnický deník zeptal některých velkých nemocnic. Ty vesměs potvrzují, že infekčního odpadu přibylo, s kapacitami ale zatím problém nemají. „Navýšení…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit