Vývoj spotřeby v 1.pololetí 2019 a 2020 v ATC skupině L – Cytostatika a imunomodulační léčiva

V posledním článku o spotřebách léčiv jsme se, mimo jiné, věnovali i vývoji v jednotlivých ATC skupinách obecně. Čísla ukazují, že i přes mírný celkový pokles spotřeby celého trhu (- 3 % v roce 2020 proti roku 2019), narostly některé skupiny poměrně významně, a nejvíce z nich pak ATC skupina L – Cytostatika a imunomodulační léčiva, kde růst činil 13 procent. V absolutním čísle se jednalo o nárůst v hodnotě 1, 1 miliardy korun. Podívejme se na tento nárůst více v detailu.

 

Největšími tahouny růstu ATC skupiny L byly dvě největší skupiny z další úrovně členění, a to L01 X – Jiná cytostatika, která vyrostla meziročně o 25 % a L04 A – Imunosupresiva, kde byl nárůst 13 %. V absolutních hodnotách se jedná dohromady o nárůst vyšší než 1,5 miliardy korun jen za tyto dvě skupiny, kompenzují tedy více než bohatě poklesy jak ve svých řadách, tak i v jiných ATC podskupinách ATC skupiny L.

Skupině L01 X – Jiná cytostatika jednoznačně vévodí s meziročním nárůstem 247 milionů korun (59 %) přípravek OPDIVO, který je indikován v řadě onkologických diagnóz. Je následován přípravkem KEYTRUDA, který sice nemá nárůst tak veliký v absolutním čísle, jedná se „jen“ o 175 milionů korun, ale v relativním pohledu jeho spotřeba v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 vzrostla šestinásobně. Indikační spektrum je i zde široké. Zmiňujeme-li přípravky které meziročně rostou, je spravedlivé zmínit i ty, které klesají, zde je vidět zaznamenatelný pokles u „klasiky“ této ATC skupiny, u přípravku MABTHERA, který meziročně poklesl o více než 130 milionů korun (- 39 %). Důvod je zřejmý, nástup biosimilární konkurence a také její „nepřímý“ cenový vliv.

Skupině L04 A – Imunosupresiva vévodí nástup orphan přípravku SOLIRIS s nárůstem z nuly na 250 milionů korun, následuje ho přípravek na terapii roztroušené sklerózy OCREVUS s nárůstem více než 160 milionů korun (dva a půl násobek). K největšímu poklesu v této skupině došlo u přípravku HUMIRA, kde je meziroční pokles o 250 milionů korun (- 36 %). Důvody pro tento pokles jsou podobné jako ve skupině L01 X.

V ATC skupině L tedy můžeme vidět při bližším, i když pořád ještě poměrně vzdáleném pohledu, razantní nástup inovativních, účinných, ale také nákladných terapií, které tlačí objem spotřeby vzhůru, i přes pozorovatelný efekt vstupu biosimilárních přípravků do těchto nákladných skupin.

Léčíme (se) tedy lépe a se stále lepšími výsledky a zejména v této skupině přímo zachraňujeme životy. Držme si palce abychom tento trend dokázali udržet i v příštích obdobích, která budou pro rovnováhu lékového rozpočtu pravděpodobně náročnou zkouškou.

Jiří Stránský        

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.