Úterý, 5. července, 2022

Očkování proti covid-19, paliativní péče, ale i přesahy do dalších oborů, takový byl 38. nefrologický kongres

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pro nefrologa není až tak těžké seznámit se s novinkami ve svém oboru, daleko obtížnější je udržet kontakt s pokroky v jiných oborech vnitřního lékařství, které nefrolog potřebuje pro svojí praxi také znát, vysvětluje profesor Vladimír Tesař, 2. místopředseda České nefrologické společnosti. Její letošní, v pořadí už 38. kongres se vzhledem k epidemiologické situaci celý odehrál online. Přítomnost pandemie covid-19 ovlivnila i obsah přednášek a prezentací.

 

Česká nefrologie patří mezi evropskou i světovou špičku. Nezbytnou podmínkou pro její rozvoj je kontakt s vývojem v oboru, předávání kvalitních informací i možnost sdělovat si zkušenosti, ať již na národní nebo mezinárodní úrovni. Letošní 38. Kongres České nefrologické společnosti, který se odehrál od 7. do 11. prosince, byl však v řadě ohledů jiný. Celý se kvůli platným protiepidemickým opatřením odehrál online. Nefrologičtí pacienti navíc tvoří rizikovou skupinu z hlediska vážného průběhu infekce covid-19 a současně právě oni budou mezi prvními, kterým bude nabídnuta možnost očkování proti tomuto onemocnění.

„Velkým tématem je blížící se očkování proti covid-19, jenž by mělo být již v první vlně dostupné pro dialyzované pacienty, kteří ale často na očkování reagují nedostatečnou protilátkovou odpovědí. Je tedy důležité, aby byli chráněni i tím, že budou očkováni jejich rodinní příslušníci a samozřejmě (a v první řadě) pracovníci dialyzačních středisek,“ popisuje profesor Vladimír Tesař, předseda programového výboru kongresu a také přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Letošní kongres se celý odehrával online. V čem je to bylo pro vás jiné?

Organizovat celý kongres on-line je pro mě a mé kolegy jistě novinka, ale musím ocenit, že se na to velmi rychle a velmi dobře adaptovali, mimo jiné také díky vynikajícímu technickému zajištění ze strany našeho partnera CBT Travel, se kterým nefrologické kongresy organizujeme již mnoho let. Musím ale přiznat, že jsme měli určité obavy z toho, že celá akce bude plně virtuální. Naštěstí se tyto obavy nenaplnily. Obsahová i technická kvalita prezentací byla velmi dobrá, spokojeni jsme byli i se sledovaností a interakcí s posluchači. Všichni účastníci navíc budou mít přístup ke všem přednáškám ze záznamu ještě rok po skončení kongresu. Myslím, že toto je velmi praktické, už jen proto, že není vždy možné zvládnout všechny přednášky a prezentace, či je naopak užitečné se k některým z nich ještě vrátit.

Virtuální kongres ovšem znamená, že se jeho účastníci osobně nepotkávají, tedy komunikují jen čistě pracovně.

Právě osobní kontakty s přáteli, neformální diskuse o klinický problémech v kuloárech, schůzky pracovních skupin a investigátorů klinických studií mi na virtuálním kongresu chyběly. Pro mě osobně není účast na podobných akcích online bohužel nic nového. Všechny mezinárodní a téměř všechny české kongresy tak probíhají již od jara a já jsem měl mnoho mezinárodních přednášek a webinářů organizovaných on-line. Účastnil jsem se aktivně také několika českých virtuálních kongresových aktivit organizovaných kolegy internisty, kardiology a diabetology. Musím však poděkovat všem řečníkům a diskutujícím, členům výboru České nefrologické společnosti, kteří se podíleli na přípravě programu, organizátorovi kongresu firmě CBT Travel i našim sponzorům. Ti všichni se podíleli na tom, že kongres proběhl příznivě. Doufám, že příští kongres České nefrologické společnosti proběhne opět jako prezenční nebo alespoň hybridní.

Jaká témata se na kongresu letos objevila?

Kongres se, jako již tradičně, snažil pokrýt všechny hlavní oblasti nefrologie, tedy problematiku nemocí vlastních ledvin a náhrady funkce ledvin včetně transplantace ledvin. Velká pozornost je letos i vzhledem k pandemii koronaviru věnována problematice očkování u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a profesor Ondřej Viklický na kongresu prezentoval doporučení České nefrologické společnosti týkající se této problematiky. Z dialyzační problematiky byla pozornost věnována například domácí dialýze, ale také paliativní nefrologii. Samozřejmě, jako vždy, největší pozornost přitahují recentně publikované studie přinášející nové léčebné možnosti a také dostupnosti nových léků pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Zmínil bych zejména inhibitory SGLT2 v léčbě diabetického, ale i nediabetického chronického onemocnění ledvin, nové možnosti léčby hemolytickouremického syndromu nebo tolvaptan v léčbě autosomálně dominantní polycystické choroby ledvin a rozšiřující se možnosti imunosupresivní léčby.

Jak se přítomnost pandemie covid-19 promítla v programu kongresu? 

Pandemii koronaviru byla věnována jedna přehledová přednáška profesorky Sylvie Dusilové-Sulkové, která shrnuje pro nefrology hlavní praktické informace týkající se prevence a léčby tohoto onemocnění. Vždy v lednu Česká nefrologická společnost organizuje tradičně Nephrology Winter School s mezinárodní účastí, tentokrát bude tento dvoudenní kurz probíhat on-line a jeho hlavním tématem bude covid-19. Témat, která se týkají nefrologů, je mnoho a některá jsou potenciálně kontroverzní. Covid-19 může přímo poškodit ledviny a vyvolat akutní selhání ledvin. Současně dialyzovaní pacienti jsou ve vyšším riziku těžkého průběhu infekce covid-19. Pacienti po transplantaci ledviny a pacienti s imunitně podmíněnými nemocemi ledvin dostávají imunosupresi a modifikace této léčby v době pandemie covid-19 jsou také tématem mezinárodních i českých doporučení.

Velkým tématem je blížící se očkování proti covid-19, které by mělo být již v první vlně dostupné pro dialyzované pacienty. Ti ale často na očkování reagují nedostatečnou protilátkovou odpovědí. Je tedy důležité, aby byli chráněni i tím, že budou očkováni jejich rodinní příslušníci a samozřejmě (a v první řadě) pracovníci dialyzačních středisek. U pacientů s imunitně podmíněnými nemocemi ledvin bude nutno očkování velmi individualizovat, v určitých fázích onemocnění je očkování nevhodné nebo neúčinné. Komplikovanější bude i očkování pacientů po transplantaci ledviny, u kterých zřejmě nebudou vhodné mRNA vakcíny.

Součástí kongresu byly také přednášky z několika jiných medicínských oborů, nikoliv pouze z nefrologie. Proč je zařazujete?

Nefrologie je podobor vnitřního lékařství úzce související a spolupracující s dalšími interními podobory, zejména kardiologií, diabetologií, revmatologií, hematologií, imunologií nebo osteologií, ale také například s intenzivní a paliativní medicínou. Proto máme na kongresu několik multidisciplinárně orientovaných sympozií, například nefrologie kritických stavů nebo paliativní nefrologie, a mnoho přednášek s překryvnými tématy. K nim patří srdce a ledviny, vliv cévního přístupu na srdce, antikoagulace a ledviny, trombotické mikroangiopatie a genetické příčiny nemocí ledvin. Pro nefrologa, ale platí to jistě i pro jiné specialisty, není nakonec až tak těžké seznámit se s novinkami ve svém oboru, daleko obtížnější je udržet kontakt s pokroky v jiných oborech vnitřního lékařství, které nefrolog potřebuje pro svojí praxi také znát.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY