Sobota, 16. ledna, 2021

Správní rada VZP schválila zdravotně pojistný plán pro příští rok s desetimiliardovým schodkem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Všeobecné zdravotní pojišťovně se v příštím roce budou velmi hodit rezervy vytvořené v uplynulých letech. Správní rada totiž včera schválila zdravotně pojistný plán pro rok 2021, který počítá se schodkem skoro deset miliard korun. Ten mají pokrýt vytvořené rezervy, vedle toho by vedení pojišťovny chtělo uspořit více než miliardu na provozu pojišťovny. Vedle hospodaření a plánu na příští rok včera rada odsouhlasila také novinku z fondu prevence, která reaguje na covidovou krizi – těm, kteří začínají pociťovat duševní problémy, přispěje pojišťovna na psychoterapii, a to až do výše sedmi tisíc korun za deset sezení.

 

Včerejší správní rada zasedala spolu s dozorčí radou, aby projednala zdravotně pojistný plán. Pro rok 2021 se přitom počítá s nárůstem nákladů na zdravotní služby o 9,5 procenta na 233 miliardy korun.

„Jak to bude s výběrem, je zatím věštěním z koule. Očekáváme schodek téměř deset miliard korun, což ale bude pokryto rezervami, které jsme vytvořili v dobách klidu. Díky proaktivnímu vedení pojišťovny je tu také plán na zásadní úspory nákladů v oblasti vlastního provozu zhruba ve výši jedné miliardy korun. Vedení má představu restrukturalizace a dalšího zefektivnění práce,“ uvádí předsedkyně správní rady Věra Adámková.

Diskuze o podobě plánu na správní i dozorčí radě či pracovních skupinách tradičně probíhají dva nebo tři měsíce před jeho finálním schválením. „Klíčovými tématy debaty bylo nastavení nákladů v době, kdy jsou velmi těžko predikovatelné, a správné odhadnutí příjmů, kdy opět platí, že doba je velmi náchylná k rozdílnému vývoji od predikcí. Výsledkem je zdravotně pojistný plán, který počítá s desetimiliardovým schodkem. Další podstatnou věcí byla diskuze nad provozními náklady, kdy počítáme, že více než jednu miliardu budeme schopni uvolnit ve prospěch zdravotních služeb,“ potvrzuje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Už i na letošním hospodaření největší české zdravotní pojišťovny se pochopitelně výrazně podepsala covidová pandemie. V souhrnu bude odhadovaný schodek činit cca 8,2 miliardy korun, z toho ale 5,4 miliardy kalkuloval už zdravotně pojistný plán pro tento rok. Zbylých 2,8 miliardy pak činí dopady covidu.

„Na příjmové straně se výrazně promítlo navýšení platby za státní pojištěnce, pozitivní dopad byl asi 12,5 miliardy korun. Oproti tomu se na příjmové straně negativně promítlo odpuštění plateb pojistného pro podnikatele, pokles ekonomiky a současně prominutí penále plátcům v celkovém úhrnu asi 10,5 miliardy korun,“ přibližuje člen správní rady Miloslav Janulík s tím, že schodek pojišťovna pokryje z rezerv z předchozích let.

Konečný zůstatek na běžném účtu největší české zdravotní pojišťovny činí v tuto chvíli 22 miliard korun bez závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům; rezervní fond je naplněn do zákonné výše 2,7 miliardy. Očekávaný výsledek hospodaření základního fondu od ledna do října činí 1,3 miliardy. Příjmy se vyšplhaly na 173,9 miliardy (82,7 procenta zdravotně pojistného plánu), výdajová část dosáhla 171,6 miliardy (80,1 procenta plánu); náklady na zdravotní služby jsou 165,8 miliardy (80 procent plánu).

Více než 33 milionů na podporu duševního zdraví

Správní rada se ale nevěnovala jen hospodaření. Novinkou, která by měla začít fungovat už příští týden, je nový příspěvek z fondu prevence, jenž má za cíl podpořit duševní zdraví. „Přibývá občanů, kteří začínají mít v rámci pandemie psychický diskomfort či potíže. Jsou to lidé, kteří jsou třeba dlouho na home office a nemají kontakt, na který jsou zvyklí, mladší lidé mající pocit frustrace nebo naopak starší občané, kteří jsou příliš chráněni, takže je nikdo z rodiny nenavštěvuje, a oni to nesou velmi špatně. VZP proto vyčlenila peníze na zhruba půl roku na pilotní projekt zaměřený na psychologickou službu v rámci prevence,“ načrtává profesorka Adámková.

Všeobecná zdravotní pojišťovna tak spolu s ministerstvem zdravotnictví a Radou vlády pro duševní zdraví přichystala projekt s názvem Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, jehož hlavním principem je poskytnutí finančního příspěvku klientům starším 18-ti let, kteří nově psychosociální intervenci absolvují u vybraného odborníka.

„Z údajů Národního ústavu duševního zdraví víme, že riziko sebevražd se zvýšilo třikrát, deprese také třikrát a úzkostné poruchy se zvýšily dvakrát. Proto se přistupuje ke kroku, který je prevencí v oblasti duševního zdraví,“ doplňuje místopředseda správní rady Bohuslav Svoboda. „V současné době je plně využívána kapacita psychologů a psychiatrů,“ podotýká ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Do pilotního programu jsou vyzváni odborníci prostřednictvím odborných společností a profesních asociací, konkrétně České asociace pro psychoterapii, Unie psychologických asociací ČR a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Těchto terapeutů bude 240 v rámci všech regionů. V současné době se připravují veškeré detaily tak, aby mohl být projekt plně spuštěn v průběhu příštího týdne.

„Nejedná se o zdravotní službu, ale o příspěvek z fondu prevence. Klient ještě předtím, než se rozvine diagnóza, která snese zdravotní výkon, absolvuje psychoterapeutickou poradnu. Máme nastavený jasný kvalifikační mustr, musí tedy jít o člověka, který prošel certifikovaným kurzem ministerstva zdravotnictví, bez toho se nemůže o projekt ucházet. Příspěvek ale směřuje ke klientovi, ne k poskytovateli – je to příspěvek podobný jako například příspěvky na pohybové aktivity či odvykání kouření,“ vysvětluje Zdeněk Kabátek s tím, že příspěvek dostane klient s potvrzením o absolvování psychoterapeutického sezení.

Klienti budou moci čerpat 700 korun na sezení, kterých může být až deset. Celkově pojišťovna na projekt vyčlenila 33,6 milionu korun. Předpokládané trvání bude půl roku, vše ale závisí na epidemiologické situaci. „Pokud se situace bude vyvíjet významně lépe, než předpokládáme, po vyhodnocení části budeme hodnotit po měsících a zvažovat, zda příspěvek dále nabízet, nebo zda ho z portfolia vyřadíme,“ dodává Kabátek.

Pacientů v centrové péči přibývá, cena za jednoho klesá

Správní rada včera projednávala také čerpání centrové péče. Celkový objem nákladů zde v prvních třech čtvrtletích oproti stejnému období loňského roku vzrostl o 12,7 procenta, což je v absolutní částce nárůst o 1,084 miliardy Kč. Nárůst nákladů je zatím o něco nižší než očekávaný vývoj, k čemuž přispěl nižší vykázaný objem v březnu až květnu. Nejvíce přispěly k růstu nákladů oftalmologie, nádory plic, melanom, těžká psoriáza a svalová muskulární atrofie.

Ačkoliv ale náklady rostou, péče se zlevňuje. Letos totiž bylo unikátně ošetřených pacientů o 16,6 procenta více vůči stejnému období 2019, což znamená nárůst o 6 632 pacientů. Ve výsledku tak poklesla průměrná úhrada na jednoho pacienta, a to celkově o 3,4 procenta oproti prvním třem čtvrtletím 2019.

Rada se také zabývala kritérii hmotné zainteresovanosti ředitele pro příští rok, kde zůstávají zachovány čtyři hlavní kategorie, podle kterých bude ředitel odměňován – dodržení zdravotně pojistného plánu, ekonomické ukazatele, modernizaci procesu fungování pojišťovny či spokojenost klientů.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY