Rakušané, podobně jako další obyvatelé Evropy, se připravují na očkování, které by mohlo pomoci zvrátit stále nepříznivý vývoj epidemie. Foto: pixabay.

Vakcína půjde za lidmi. To je základní princip strategie Rakouska v očkování proti koronaviru

Německo bylo jednou z prvních zemí na světě, které představily svou strategii pro očkování proti koronaviru. Do klubu připravených se nyní přihlásilo také Rakousko, které se v mnohém od svého souseda poučilo. Vídeň počítá s tím, že vakcína pro očkování rakouské populace by mohla být schválena už na přelomu letošního a příštího roku, a proces vakcinace by se tak mohl rozběhnout už v lednu. Rakouská vláda je přesvědčena, že aby bylo dosaženo co nejvyšší proočkovanosti, musí vakcinace probíhat na nízkoprahové úrovni. Distribuci očkovacích látek nepovažuje za problém.

 

Také Rakousko bude těžit ze společného postupu Evropské unie při zajišťování očkovací látky pro obyvatelstvo. Spolkový kabinet pod vedením Sebastiana Kurze totiž už dříve objednal vakcíny v hodnotě kolem 200 milionů eur a Rakousko by je mohlo mít k dispozici už na přelomu letošního a příštího roku.

„Situace v Německu je té rakouské velmi podobná, co se týče průběhu epidemie,“ uvedla pro agenturu APA Ursula Wiedermann-Schimdtová, předsedkyně rakouského Národního výboru pro očkování. Podávání vakcíny se bude řídit  populačním klíčem, očkování bude bezplatné a také dobrovolné.

Očkovací jízdní řád

Kurzův kabinet se cestou povinné vakcinace obyvatelstva nevydal, jelikož spoléhá na dobrovolnost, uvědomělost a vzdělanost Rakušanů. Očkován bude moci být každý, kdo o vakcinaci projeví zájem, ale až na něho přijde ve schváleném „jízdním řádu“ řada.

Spolková vláda deklarovala cíl dosáhnut co nejvyšší míry proočkovanosti, a to zejména u těch skupin lidí, kterým je očkování nanejvýše doporučováno. A to podle logiky: čím vyšší je proočkovanost, tím více lze závažnému průběhu onemocnění, nebo dokonce úmrtím zabránit. Počítá se doslova každý očkovaný občan.

„Úplnou prioritou je ochrana osob s vysokým rizikem nákazy a osob s nejvyšším rizikem těžkého průběhu onemocnění či dokonce smrti. Pak budou očkováni lidé se zvýšeným rizikem infekce plynoucím z jejich zaměstnání. Poté se očkování zaměří na snížení rizika přenosu viru SARS-CoV-2 a nakonec bude vakcína nabídnuta lidem, kteří jsou klíčoví pro udržení infrastruktury a funkčnosti veřejné správy,“ dodala Wiedermann-Schimdtová.

Fáze jedna: Leden až únor 2021

V tomto období bude mít Rakousko k dispozici ještě jen velmi malé množství očkovací látky. Navíc se očekávají komplikace s logistikou, jelikož zejména vakcína společností Pfizer a BioNTech je náročná na uchovávání v extrémně nízkých teplotách, a to až minus 70 stupňů Celsia. V lednu a únoru by nicméně měli být očkováni obyvatelé zařízení s pečovatelskou službou, stejně jako jejich zaměstnanci. Dále také zdravotníci, kteří pracují na odděleních se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem, nebo lidé trpící chronickým onemocněním.

Fáze dvě: Únor až duben 2021

Ve druhé fázi počítá spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí s pokračováním očkování obyvatel jako ve fázi první, jen se k nim přidají starší lidé a pracovníci v kritické infrastruktuře. Podle ministerstva by v únoru, březnu a dubu příštího roku už mělo být k dispozici o poznání více očkovací látky, rizikem jsou ale personální kapacity, jejichž případný nedostatek může očkovací proces zpomalovat.

Fáze tři: Od začátku 2. čtvrtletí roku 2021

Také ve třetí fázi se počítá s pokračujícím očkováním populace uvedené v předešlých dvou fázích. Od dubna 2021 by se však měla vakcína dostat na zbytek obyvatelstva s tím, že vláda může některé její části prioritizovat. Tím pádem by se mohla nechat přednostně.

Každý očkovaný obdrží potvrzení, že byl proti koronaviru vakcinován a tato informace bude rovněž uložena v databázích systému zdravotního pojištění, aby bylo možné zpětně ověřit, kdo a jakým typem vakcíny byl očkován.

Rakouská očkovací strategie je podobná německé. Německo v tuto chvíli nepočítá s očkováním proti koronaviru u dětí, rakouská strategie se o této populační skupině rovněž v souvislosti s koronavirem nezmiňuje.

Vakcína musí za lidmi

Rakouská strategie se však podle všeho bude od německé lišit ve způsobu, jakým se vakcína dostane k lidem. Zatímco Německo buduje velká očkovací centra, Rakousko sází na princip „vakcína musí za lidmi, nikoli lidé za vakcínou“. To bude mimo jiné znamenat, že očkování proběhne v co největší míře v místě bydliště či pracoviště očkovaných. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí zdůrazňuje, že aby bylo dosaženo co nejvyšší proočkovanosti, musí vakcinace probíhat na nízkoprahové úrovni.

Samotnou logistiku včetně skladování bude v Rakousku zajišťovat pětice farmaceutických velkoobchodních firem pod hlavičkou Sdružení rakouských farmaceutických velkoobchodů (Phago). „Dodáme vše, co je pro proces očkování nezbytné,“ uvedl prezident Phago Andreas Windischbauer.

Windischbauer se neobává, že by distribuce vakcín představovala nějaký závažný problém. „Logistická náročnost je nízká. Koneckonců každý rok je v Rakousku distribuováno několik milionů vakcín naším prostřednictvím. Je to náš denní chleba a jsme na distribuci dobře připraveni,“ doplnil Windischbauer.

V každé rakouské spolkové zemi jsou k dispozici minimálně dvě místa pro skladování vakcíny. Pouze Dolní Rakousko a Hradsko jsou výjimkou, Vídeň disponuje třemi sklady. „Vakcínu dokážeme doručit na kterékoli místo v Rakousku do dvou hodin,“ ujistil prezident Phago.

Petr Musil