Čtvrtek, 4. března, 2021

Vánoce nejsou svátky sexu. Změnu přináší až Silvestr, ukazuje nová studie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vánoce, včetně několika předcházejících dní, nebývají nijak zvlášť vášnivé. Právě naopak. Jakmile však vánoční svátky skončí, dochází k prudkému nárůstu sexuální aktivity. To jsou zjištění nové, zatím nerecenzované, mezinárodní studie. Ta se zabývala sezónními výkyvy v sexuálním životě více než 500 tisíc žen ve Velké Británii, Francii, Brazílii a USA, které používají mobilní aplikaci Clue zaměřenou na sledování ženského zdraví. Vysvětlení, proč mají Vánoce na sexuální život žen negativní vliv, může být hned několik. Vánoce mohou být zároveň obdobím, kdy se u mužů projeví dlouhodobě neřešené obtíže s erekcí.

Představa, že Vánoce jsou svátky klidu, platí z pohledu sexuální aktivity zřejmě doslova. Tak o nové, zatím nerecenzované, mezinárodní studii, na níž se podílely mimo jiné americké Stanford University a Columbia University, píšou britské deníky The Guardian a The Independent. Pokud tak u vás vánoční svátky znamenají pokles milostné touhy, nejste jediní. Pomyslnou dobrou zprávou však je, že jakmile vánoční svátky končí, přichází prudký nárůst sexuální aktivity, který vyvrcholí na Silvestra a Nový rok. Alespoň to jsou závěry studie, která vychází z anonymizovaných dat získaných od více než 500 tisíc žen ve Velké Británii, Francii, Brazílii a USA, jež používají mobilní aplikaci Clue sledující ženské zdraví.

Vědecký tým porovnával záznamy z aplikace o sexuální činnosti uživatelek s oficiálními statistikami o vývoji porodnosti v jednotlivých zemích. Zjistil přitom mírný nárůst porodnosti mezi červnem a listopadem v případě, že se jednalo o ženy žijící na severní polokouli. Konkrétně pro Velkou Británii byl nejvyšší nárůst porodnosti zaznamenán v září. Vysvětlením zřejmě není jen předpoklad, že u člověka dochází k sezonním výkyvům v plodnosti (vrchol přichází obvykle v podzimních a zimních měsících), ale také změny sexuální aktivity, které rovněž mohou mít sezónní charakter. „Myslíme, že tyto dvě věci fungují společně a ovlivňují sezónnost porodnosti,“ popsala pro deník The Guardian Micaela Elvira Martinez, bioložka z americké Columbia University specializující se na vliv biologických rytmů na, mimo jiné, infekční choroby.

Nicméně závěry studie je na místě brát s jistou mírou skepse, protože práce ještě neprošla recenzním řízením. Zatím byl publikován její předtisk. Navíc aplikaci používají spíše mladé a aktivní ženy, což může vést ke zkreslení výsledků. Není také spolehlivě prokázáno, zda plodnost člověka je výrazně ovlivňována právě sezónností. I když se jedná o fenomén, který se zkoumá takřka dvě století. „Pravděpodobně se jedná spíše o zajímavost než o něco, co by mělo lékařský význam,“ zhodnotil tyto úvahy pro The Guardian profesor endokrinologie David Ray z univerzity v Oxfordu.

Pokud má člověk skutečně sezónně ovlivněnou plodnost, tak tento vliv bude spíše zanedbatelný. Zvláště ve srovnání s živočichy, kde je dobře popsaný, jako jsou ovce nebo křečci. Vysvětlením může být, že člověk se jako biologický druh vyvinul v oblasti rovníku. Tedy v místech s poměrně stálým počasím, kde nebylo nutné příchod mláďat na svět upravit s ohledem na střídání ročních období. Na druhou stranu pokud sledujeme dostatečně velké množství lidí, náznaky jisté sezónnosti se projevují.

Svátky znamenají zvýšení sexuální aktivity. O Vánocích to ale neplatí

Studie zahrnula anonymizovaná data o více než 500 tisících ženách a z více než 180 milionech dní. Z nich měla zjistit, zda, a případně jak, se v sexuální aktivitě žen projevuje sezónnost. Autoři studie dochází k závěru, že nárůst porodnosti v jedné části roku nelze vysvětlit pouze změnami sexuálního chování. Vysvětlením může být právě sezónní nárůst plodnosti v podzimních a zimních měsících. Obdobně jako existuje třeba u ovcí či jelenů, kteří mají také dlouhé období březosti a současně se snaží svá mláďata přivést na svět v době, kdy mají dostatek potravy. Nicméně počít potomka není u člověka jedinou a dominantní motivací k sexuální aktivitě. Lidé se sexu věnují jednoduše proto, že je jim příjemný. A zde už mohou být sezónní výkyvy viditelnější.

„Naše analýza odhalila, že ve všech sledovaných místech dochází ke zvýšení sexuální aktivity během svátků a dnů volna. Každá země vykazovala také zvýšenou sexuální aktivitu ± 1 až ± 3 dny okolo svátků. U několika svátků, jakou jsou Vánoce a Velký pátek, jsme pozorovali sníženou sexuální aktivitu ve dnech, které jim předchází, nebo po nich,“ konstatuje autorský tým s tím, že ve všech sledovaných zemích došlo k výraznému a z hlediska celého roku vůbec nejvyššímu nárůstu sexuální aktivity na Silvestra a Nový rok. Ten byl srovnatelný s nárůstem, který zažívá Brazílie v období karnevalu nebo Velká Británie na svátek sv. Valentýna. U všech zemí se prokázal pokles zájmu o sex těsně před Vánoci, před 25. prosincem prakticky zcela opadl. V jejich průběhu a v následujících dnech se začal ale zase zvyšovat.

„V případě mladých žen nebo bezdětných žen to může být způsobeno tím, že Vánoce tráví spíše se svými rodiči než se svými romantickými partnery,“ popsala pro deník The Independent Laura Symulová, jedna z autorů studie a bioložka specializující se na biologické rytmy ze Stanford University.

Právě rodinné závazky mohou tlumit sexuální touhy, myslí si také profesorka sociologie Jacqui Gabbová z britské Open University. „Během svátků ženy často nesou rodinné povinnosti na svých bedrech. To zahrnuje nákup a zabalení dárků, zajištění zásob jídla, výzdobu domu, a dokonce i pomoc s tím, aby v domácnosti zavládla vánoční atmosféra,“ vysvětlila socioložka pro The Independent. „Většinou to znamená, že ženy jsou prostě vyčerpané a nemají náladu na sex. Zejména v období před Vánoci, kdy se tyto povinnosti nahrnou,“ dodala. Zároveň poznamenává, že se setkala i s případy, kdy ženy odmítají sex pod tlakem povinností a současně doufají, že právě během Vánoc budou ony, kdo bude mít v tomto ohledu ve vztahu větší moc.

Problémy s erekcí patří do rukou lékaře, nikoli internetového vyhledávače

Volné dny ale mohou být i okamžikem, kdy se u mužů projeví dlouhodobě podceňované obtíže s dosažením a udržením erekce. Podle Americké urologické asociace se poruchy erekce týkají 30 milionů amerických mužů. Ve věkové kategorii 40 až 72 let se s nějakou formou poruchy erekce od mírné, přes středně závažnou až po závažnou setkala polovina mužů. Mezi známé rizikové faktory patří vyšší věk, kouření, onemocnění srdce a cév, diabetes, deprese, obezita a sedavý způsob života. Spolu s tím, jak narůstá počet mužů, u nichž se setkávají rizikové faktory pro rozvoj kardiovaskulárních chorob, roste také počet mužů, jichž se osobně dotýká erektilní dysfunkce.

Tento problém může zároveň poukazovat na to, že muž potřebuje řešit další zdravotní obtíže. „Erektilní dysfunkce patří k poměrně běžným komplikacím diabetu a současně ukazuje, že diabetes není u konkrétního pacienta vhodně kompenzován. Obojí je řešitelné, ale diabetolog musí být informován o tom, že muž tyto obtíže má. Bohužel řada mužů se ostýchá o svých problémech se svým ošetřujícím lékařem či lékařkou mluvit, a tak jim nelze nabídnout vhodnou léčbu,“ upozorňuje profesor Martin Prázný, vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP a vedoucí lékař Diabetologického centra 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Právě erektilní dysfunkci uvádí zmíněná Asociace jako možný signál přítomnosti diabetu, jenž nebyl diagnostikován. Současně u mužů s diabetem tento problém nastupuje v dřívějším věku. Proto je podle odborné společnosti na místě u mužů, kteří dysfunkcí trpí, zaměřit se také na vyšetření na přítomnost diabetu.

„Naprosté většině mužů dokážeme s jejich obtížemi pomoci a umožnit jim vést kvalitní sexuální život. Je ale důležité, aby vyhledali naši pomoc a nespoléhali se jen na volně prodejné doplňky stravy. Nebo se nepokoušeli pokoutně shánět léky přes internet,“ popisuje urolog a sexuolog Marek Broul, zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotních studí UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Podle něj je největší překážkou v účinné léčbě právě ostych či obavy mužů z návštěvy urologické ambulance. „Zmínit se svému lékaři o tom, že mám problémy s erekcí či přímo cíleně vyhledat urologa je základem pro to své obtíže řešit,“ dodává urolog. V ordinaci přitom čeká muže běžná urologická prohlídka se zaměřením na stav prostaty a hladiny mužských pohlavních hormonů.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY