Hlas pacientských organizací je dnes slyšet více než v minulosti, zajistit jejich nezávislé financování je však velmi těžké. Foto: koláž ZD

Zdravotní pojišťovny nechtějí financovat provoz pacientských organizací, cestou je podle nich spíše společný fond

Hlas pacientských organizací nabral v posledních pěti letech na síle. Nejdříve mu začala v rámci své pacientské rady naslouchat největší česká zdravotní pojišťovna, pak se před několika lety přidalo i ministerstvo zdravotnictví. I zde dnes funguje pacientská rada, zástupci pacientských organizací jsou členy různých pracovních skupin a spolupodílejí se na tvorbě některých legislativních návrhů (např. novela zákona 48 usnadňující vstup inovativních léčiv nebo regulace zdravotnických prostředků). Přesto ale máme omezené možnosti financování, díky nimž by pacientské organizace nebyly závislé na penězích od farmaceutických firem (v některých zemích jde o podmínku k tomu, aby organizace byly přizvány do procesů, jako je například hodnocení zdravotnických technologií, více jsme psali zde). Pacientské organizace proto navrhují, aby prostředky na jejich provoz poskytly zdravotní pojišťovny – které ovšem nesouhlasí. Jsou ale ochotné podpořit konkrétní projekt nebo činnost, případně se bavit o společném fondu, kam by vedle nich mohl přispívat stát, farmafirmy či další subjekty a odkud by pak byly peníze transparentně organizacím rozděleny. Debata o financování pacientských organizací byla součástí diskuzního bloku na konferenci Efektivní nemocnice pořádané HealthCare Institute, která se konala 24. a 25. listopadu v Praze.

 

 

„Když před několika lety vznikla z iniciativy ministerstva zdravotnictví snaha spolupracovat s pacientskými organizacemi, hovořilo se i o financování jejich činnosti. To je jeden z úhelných kamenů pacientských organizací, protože situace se zhoršuje. Víme o řadě organizací, které končí svou činnost, protože nejsou schopny za minimální podpory existovat a všechny systémy na získání prostředků jsou dnes tak složité, že mnoho malých organizací není schopno žádost správně podat. Stačí něco nedodržet a okamžitě vás vyřadí z formálních důvodů,“ vysvětluje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. „Provoz se nedá hradit z žádné státní dotace, ani z ministerstva zdravotnictví, ani…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

-mk-