Premiér Andrej Babiš předpokládá, že rychlost projednání a schválení zákona o veřejném zdravotním pojištění bude nadstandardní. Foto: Twitter

Babiš: Novelu zákona o zdravotním pojištění podpoří všichni naši poslanci

Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, č. 48/1997, nejrozsáhlejší za několik posledních let, už v září poslala vláda do Sněmovny, kde od té doby čeká na zařazení do programu jednání. „Zaparkování“ návrhu ve Sněmovně má na svědomí pandemie, kdy byly upřednostněny akutní mimořádné normy. Mezitím desítky pacientských organizací vyzvaly poslance, aby se zasadil o přijetí novely, protože mj. zajišťuje přístup vážně nemocných k inovativní léčbě. Zdravotnický deník už před Vánoci sondoval, jaká je politická vůle zákonodárců i vlády změnu zákona projednat a schválit. Tehdy se k ní přihlásil současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO). „Všichni naši poslanci budou podporovat projednávání tohoto tisku mezi prvním a druhým čtením tak, aby tato novela nabyla účinnost co nejdříve,“ napsal nám včera předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Aktuálně je projednání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v prvním čtení zařazeno jako 42. bod schůze Sněmovny, která začíná 19. ledna (v pořadí čtvrtý bod mezi zákony v prvním čtení).  

„Předmětný tisk o zdravotním pojištění (n. z. o veřejném zdravotním pojištění, Sn. tisk 992) předložila do Poslanecké sněmovny Vláda ČR dne 2. září 2020. Všichni ministři zdravotnictví, členové vlády mají předmětnou novelu zákona jako svoji prioritu. Poslanecký klub hnutí ANO navrhl již pevné zařazení na minulé prosincové schůzi PSP a nyní navrhuje hlasováním podpořit pevné zařazení tohoto tisku na úterý 26.ledna 2021,“ uvedl pro Zdravotnický deník premiér Babiš a zdůraznil: „Současně všichni naši poslanci budou podporovat projednávání tohoto tisku mezi prvním a druhým čtením tak, aby tato novela nabyla účinnost co nejdříve. Osobně považuji, včetně svých kolegů poslanců, členů zdravotního výboru, tuto novelu za prioritní a vzhledem k běžně trvajícímu legislativnímu procesu předpokládám rychlost jejího projednávání a pevně věřím i schválení za nadstandardní.“

Podporu má zákon také u opozice, byť ta je samozřejmě připravena diskutovat jeho detaily. To nebude úplně jednoduché, protože návrh čítá téměř 200 stran velmi obtížného a vysoce odborného textu v několika okruzích. Kromě léčivých přípravků (vysoce inovativní léčivé přípravky, paragraf 16, léky pro vzácná onemocnění) se zabývá zdravotnickými pomůckami, stomatologickou péčí, nároky pojištěnce a celou řadou dalších menších témat.

„Náš poslanecký klub navržené tisky projednává na svém pravidelném zasedání před začátkem pléna. Tisk tedy doporučujeme do druhého čtení, za předpokladu, že budou zapracovány výhrady paní poslankyně Richterové, které se týkají odstranění části týkající se vstupu farma výrobků na trh,“ sdělil nám předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Obecně lze říci, že se předsedové klubů spoléhají na doporučení svých kolegů z Výboru pro zdravotnictví. Je tomu tak i v TOP 09, kde je hlavním zdravotnickým expertem profesor Vlastimil Válek, který novelu podporuje. „Vše jsme opakovaně projednávali. Jedná se o velmi komplexní novelu, který má několik set stran a projednávání nebude jednoduché. Domníváme se, že by bylo daleko vhodnější, kdyby se ministerstvo rozhodlo projednat zákon po částech a soustředilo se na řešení textu nejpalčivějších problémů např. týkajících se tzv. paragrafu 16,“ napsal nám. „Dané jsem konzultoval s panem poslancem Petrem Pávkem, který má tuto gesci v poslaneckém klubu STAN na starost. Tento sněmovní tisk podporujeme,“ informoval předseda klubu Jan Farský.

Novelu podporuje také KDU-ČSL, jak nám potvrdil šéf jejich klubu Jan Bartošek. „Problematiku úhrad nových, inovativních způsobů léčby považujeme za velmi důležitou, a proto jsme podpořili pevné zařazení tohoto návrhu na 15. 12. 2020. Bohužel na projednání vzhledem k časové tísni nedošlo. Určitě podpoříme její zařazení na nejbližší možný termín, bohužel dopady pandemie COVID 19 se promítají negativně i do sněmovní práce, kdy řada důležitých návrhů se odsouvá na pozdější dobu,“ uvedl již před Vánoci.

Jakou má novela šanci, jak se na ní dívají zástupci dalších politických stran, jaký bude postup projednávání  – to bude tématem diskuse u online Kulatého stolu Zdravotnického, který začne už dnes od 14. hodin.

Jeden z několika dopisů různých pacientských organizací poslancům Parlamentu ČR:

Vážený pane poslanče,

dovolte, abychom se Vás obrátili ve věci projednávání vládní novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992), která je v současnosti na pořadu schůze PSP ČR.

Oslovujeme Vás jménem platformy 11 pacientských a podpůrných organizací „Hlas onkologických pacientů“, kterým byla dána také možnost připomínkovat za pacienty zmíněnou novelu. Hlavním cílem naší platformy je mapovat komplexní zdravotně – sociální potřeby pacientů s onkologickou diagnózou, usilovat o jejich naplňování a pomáhat žít těmto pacientům i jejich blízkým kvalitní život navzdory této nemoci. Proto si uvědomujeme, jak důležité je schválení této novely. Z pohledu pacienta a jeho nároku na dostupnou péči je pro nás klíčové zejména:

  • Zpřesnění a sjednocení postupu při rozhodování plátců o nároku pojištěnce, a to včetně procesu rozhodování o žádostech na par. 16 zákona o úhradě péče jinak ze zdravotního pojištění nehrazené.
  • Zrychlení vstupu pro některé inovace do úhrad, a to zejména těch na vzácná onemocnění.
  • Řešení úhrad pro tzv. VILP a garance doléčení pacienta po případném vypršení dočasné úhrady LP.

Máme obavu, aby se tato novela stihla projednat ještě v tomto volebním období, a proto Vás prosíme, abyste se jako poslanec zasadil o zdárné projednání a odsouhlasení tohoto návrhu. Novela vznikala na základě širokého konsenzu velmi dlouhou dobu a podíleli se na ní opravdu všichni zúčastnění, kteří na jejím připomínkování odvedli skutečně velký objem práce. Nedovedeme si představit, že by všechno úsilí pro zlepšení dostupnosti některé péče pro pacienta padlo vniveč.

S pozdravem

PhDr. Ivana Plechatá

za platformu Hlas onkologických pacientů

-cik-