Čtvrtek, 4. března, 2021

LIVE STREAM: Sledujte přímý přenos (záznam) z Kulatého stolu o rozšiřování indikací léčivých přípravků na příkladu srdečního selhání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zdravotnický deník pořádal ve středu 27. ledna 2021 Kulatý stůl na téma Rozšiřování indikací léčivých přípravků na příkladu srdečního selhání. Celou diskusi můžete shlednout ze záznamu zde:

Při používání léčivých přípravků v praxi je nadále sledována a vyhodnocována jejich účinnost a bezpečnost. Léky na určitou diagnózu se mezi sebou mohou lišit ve spektru nežádoucích účinků. Stává se dokonce, že se zjistí, že je bezpečnostní profil léku tak nepříznivý, že musí být stažen z trhu. Nebo naopak, je tak dobrý, že se začne daný přípravek používat i v jiné indikaci. V diskusi u Kulatého stolu odborníci takové rozšíření indikace ukáží na příkladu léků proti diabetu 2. typu a jejich vlivu na srdeční selhání. Nejprve ovšem bude popsán způsob, jakým se obecně přehodnocují indikace léků a význam klinických studií i tzv. tvrdých dat. V další části diskuse bude tématem dostupnost zavedených léčiv v nových indikacích, podmínky pro jejich použití v klinické praxi a pro jejich případné zařazení do úhrad. Přední čeští kardiologové nám posléze přiblíží aktuální situaci ve výskytu a farmakoterapii srdečního selhání v Česku.

Účast v diskusi dosud přislíbili:

Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti, přednosta 2. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, první místopředseda České kardiologické společnosti, přednosta I. interní kliniky – kardiologické, FN Olomouc,

MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA, garant oboru kardiologie a angiologie LF Ostravské Univerzity, náměstek Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

MUDr. Renáta Knorová, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven, ředitelka zdravotního úseku ČPZP

MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP – TBC

Kulatý stůl se koná za laskavé podpory společnosti AstraZeneca

-cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY