Středa, 21. dubna, 2021

Podívejte se na záznam ze sympozia o duševním zdraví dětí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jaké dopady má pandemie covid-19 na duševní zdraví dětí? Jak lze předcházet řečovým poruchám a jak je lze vyhledávat? Co může dělat a dělá zdravotní pojišťovna v prevenci duševních poruch dětí? Na tyto a mnohé další otázky hledalo odpovědi sympozium Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Zdravotnického deníku pod názvem: Podpora duševního zdraví dětí a fond prevence. Uskutečnilo se ve středu 24. února od 14 hodin, záznam z celého jednání je zde:  

Program sympozia

1. Přednášky (14:00 – 15:20)

  • Duševní zdraví dětí z pohledu psychiatrie, proměny duševních poruch v moderní době
  • Zkušenosti z ordinace klinického psychologa
  • Výskyt řečových vad a role klinického logopeda při jejich léčbě
  • Role zdravotní pojišťovny v prevenci duševních poruch, možnosti čerpání z fondu prevence

2. Přestávka (15:20 – 15:30)

3. Panelová diskuse (15:30 – 17:00):

  • Duševní zdraví dětí v kontextu pandemie covid-19 a moderních technologií
  • Řeč jako nástroj screeningu, řečové poruchy a jejich prevence
  • Dostupnost diagnostiky a terapie, podpora zdravotních pojišťoven v rámci fondu prevence

Pozváni přijali:

doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, předsedkyně sekce České psychiatrické společnosti

PaedDr. Irena Cudlínová, předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR

PhDr. Karolína Malá, dětská klinická psycholožka v Psychiatrické nemocnici Dobřany a členka Odborné  rady Asociace klinických psychologů ČR 

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MDA, ředitelka zdravotnického úseku ZP MV ČR

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog a psychoterapeut, Ambulance klinické psychologie v Ostravě – Porubě

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., psycholožka zaměřená na poradenství pro rodiče dětí s vývojovými problémy a problémy v chování

Mgr. Jan Kulhánek, klinický psycholog, psychoterapeut, Psychoterapie Anděl

Mgr. Adéla Plechatá, výzkumná pracovnice a doktorandka na Národním ústavu duševního zdraví, a Mgr. Jiří Pasz, novinář; autoři knihy Normální šílenství

Ludmila Hamplová, novinářka zaměřující se na zdravotnictví a dezinformace

-cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY