Neděle, 11. dubna, 2021

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění má obecnou podporu poslanců. Ti jí ale zatíží svými pozměňovacími návrhy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do rozhodující fáze se ve Sněmovně dostává velká novela zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění. Poslanci zatím nechtějí odkrýt karty, schovávají si své trumfy až na finále. Obecně má novela podporu napříč politickým spektrem. Již nyní je však zřejmé, že pozměňovacích návrhů bude hodně a zkomplikují projednávání novely jako celku. Ve středu jí sněmovní výbor pro zdravotnictví věnuje nejen své jednání, ale i speciální kulatý stůl pro zvané.

„Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění prošla teprve prvním čtením a nyní se diskutuje v široké zdravotnické veřejnosti,“ uvádí pro Zdravotnický deník předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví profesorka Věra Adámková (ANO) a dodává: „Mám několik podnětů pracovníků z různých typů  zdravotnických zařízení, na různém pracovním zařazení, kteří mně sdělují, že připravují  pozměňovací návrhy. Zatím jsem je ale neviděla, takže se k nim nemohu ani vyjádřit.“ Adámková považuje vypořádání se s novelizací zákona č.48/1997 za velmi důležitý bod, protože jeho v současnosti platná verze již nemůže naplnit všechny potřeby informací a technologií v medicíně. „Chci věřit tomu, že bude vypořádán v tomto volebním období,“ říká profesorka.

„Po dlouhých diskuzích a přípravě jsou v návrhu zákona potřebné věci, takže jej podpořím,“ sdělil nám místopředseda výboru Jiří Běhounek (ČSSD). Jednání je podle něj vedeno tak, aby se novela stihla schválit do letošního léta. Ovšem otázkou je, co s projednávaným tiskem udělají pozměňovací návrhy. Běhounek věří, že změn bude minimum. Nejvíce si cení nové řešení paragrafu 16, možnosti řešení kompenzačních pomůcek, ale i dalších bodů. „Nikdy nelze v legislativním procesu mít vše za jisté a stoprocentní. Navržená úprava je podle mě výrazným posunem proti současnému stavu a měla by situaci zlepšit,“ shrnul Jiří Běhounek zejména s ohledem na úpravu té části zákona, která se týká dostupnosti farmakoterapie pro vzácná onemocnění.

Dalším podporovatelem novely je přirozeně Adam Vojtěch, který jí připravil se svým týmem ještě v roli ministra zdravotnictví za hnutí ANO. „Novela vždy patřila mezi mé absolutní priority,“ sdělil Zdravotnickému deníku.  „Přináší naprosto zásadní změny pro pacienty co se týče dostupnosti inovativních léků a léků na vzácná onemocnění. Pevně věřím, že novelu schválí ještě současná Sněmovna, a to co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, bylo by to pro pacienty, kteří se navíc podíleli na její tvorbě, velké zklamání,“ zdůrazňuje.

Adam Vojtěch také doufá, že změn bude v zákoně co nejméně. „Vládní návrh je velmi propracovaný. Vznikal dva roky a v široké skupině složené z odborníků, pacientů i plátců,“ argumentuje. Za klíčové považuje zejména části týkající se dostupnosti moderních léků, zapojení pacientů do rozhodování o úhradě léků na vzácná onemocnění a procesu uplatňování nároku pojištěnce vůči zdravotní pojišťovně. „Důležitá jsou také ustanovení o rozšíření kompetencí sester v předepisování zdravotnických prostředků,“ připomíná. Podle Vojtěcha čeká zcela nový systém rozhodování o úhradě léků na vzácná onemocnění. Klíčovou roli v něm bude hrát kolektivní poradní orgán složený ze zástupců státu, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientské veřejnosti. „Důvodem je fakt, že pacientů se vzácným onemocněním je málo. Často se tak nedaří shromáždit dostatek dat z reálné klinické praxe, podle nichž se lék standardně hodnotí. Nově se bude hodnotit širší celospolečenský dopad vstupu léčiva do úhrad,“ doplňuje poslanec Vojtěch.

Jeho kolega z klubu ANO Kamal Farhan novelu podpoří. Její schválení vidí „tak akorát, pokud se nic nepřihodí“. Očekává „mnoho změn“ vzhledem k důležitosti tisku. „Návrhy, jak už tomu bývá, budou ‚kreativní‘, méně kreativní a samozřejmě i smysluplné“. Naznačil, že by se mohly týkat VILPů (vysoce inovativních léčivých přípravků – pozn.red.), vyhlášky, která by definovala kritéria pro orfany, a také změny postavení pacientských organizací tak, aby účastníky rozhodování mohly být i organizace typu Koalice pro zdraví. Poslanec Farhan věří, že „na konci bude novela přínosem“. U vzácných onemocnění poznamenává, že kritéria pro vstup léků do úhrad nejsou striktní a že není definována hranice dopadu do rozpočtu zohledňující veřejný zájem.

Opozice má několik pochybností

Opozice se zatím do prozrazení svého postoje nehrnula. Profesor Vlastimil Válek, který je šéfem poslaneckého klubu TOP 09, Zdravotnický deník ujistil, že novela má jeho podporu. Za nejdůležitější považuje především dvě části týkající se zdravotnických prostředků a léčby vzácných onemocnění. „Tato část zákona mně přijde velmi dobře zpracovaná, ale i tak k ní mám několik pozměňovacích návrhů,“ uvedl Válek. Celkově se ale nedomnívá, že budou jeho kolegy navrhovány významné změny. Nicméně lišácky dodal, že „jistě bude celá řada pozměňovacích návrhů a některé budou významné.“

Jindy sdílní Piráti si tentokráte svůj postoj nechali pro sebe. Nicméně u Kulatého stolu Zdravotnického deníku před časem zaznělo, že se Piráti nestaví proti novele, ale mají k ní více připomínek. Stále tudíž nemají jasno, zda – pokud připomínky nebudou přijaty – úpravu podpoří. Kvitují ale řešení dostupnosti péče a zdravotnických prostředků pro pacienta, vstup inovativních léků i snahu o zprůhlednění přístupu k vysoce inovativní léčbě. „Nemohu ale za Piráty říci, že bychom návrh chtěli podpořit v paragrafové podobě, v jaké přišel do Sněmovny. Máme k tomu mnoho a mnoho konkrétních výhrad. Je otázka, kolik z nich nakonec přetavíme do pozměňovacích návrhů,“ uvedl u Kulatého stolu místopředseda výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák.

Také ODS chystá pozměňovací návrhy. Ty se mají týkat oblasti onkologie, specializovaných center, financování léků, rozhodování pojišťovny o lécích či změny věku při umělém oplodnění. Nicméně místopředseda výboru za ODS docent Bohuslav Svoboda u Kulatého stolu ZD prohlásil, že novelu podpoří.   

Podporu novele přislíbili i poslanci KSČM. „Za nás jako poslanecký klub KSČM říkám, že novelu určitě budeme podporovat,“ uvedla u Kulatého stolu ZD Hana Aulická Jírovcová.

-cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY