Čtvrtek, 5. srpna, 2021

Nechráněný pohlavní styk nakaženého HIV by už neměl být trestným činem, plánuje vláda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Změkčit trestní praxi v přístupu k šiřitelům viru HIV pohlavním stykem, který vyvolává AIDS, je jedním z cílů nové „Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR“ na roky 2021–2026. Nově by mělo jít o nedbalostní jednání, trestán by měl být až skutečný přenos. Nyní je rizikový styk nakaženého hodnocen jako těžké ublížení na zdraví nebo pokus.

Vyplývá to z kapitoly dokumentu s názvem „Snížit výskyt diskriminace, stigmatizace a předsudečné trestné činnosti vůči LGBTI+ lidem“. Celý strategický dokument má Česká justice k dispozici. Plán je příslušné zákony upravit ve prospěch přenašečů HIV pohlavním stykem do konce roku 2023, a zmírnit tak utrpení sexuálních menšin.

Jak upozorňuje vládní Strategie, v České republice zákon výslovně nezakazuje LGBTI+ lidem projevovat svou orientaci na veřejnosti, ani není postihován sexuální styk mezi lidmi stejného pohlaví. Přesto existují oblasti, kde trestní postih přetrvává. Jsou to lidé žijící s HIV. „Jakkoliv HIV zůstává nadále nevyléčitelné, moderní léčebné metody umožňují významně snížit virovou nálož, což nejen zlepšuje zdravotní stav pacientů, ale omezuje i riziko přenosu viru,“ uvádí materiál.

Pohlavní styk nosiče HIV bez nálože je prý bez rizika

Přesto zůstává šíření viru HIV v České republice i nadále trestným činem. „V současnosti mohou lidé žijící s HIV víceméně vést normální život a být plně zapojeni do společnosti. Mezinárodní odborné poznatky ukazují, že u naprosté většiny lidských aktivit včetně pohlavního styku není riziko přenosu HIV infekce u lidí s nedetekovatelnou virovou náloží prakticky žádné. V ČR je však nosičství viru HIV považováno za nakažlivou nemoc, jejíž šíření je trestné,“ uvádí se ve vládním dokumentu.

Nechráněný pohlavní styk člověka žijícího s HIV je na základě judikatury posuzován většinou jako těžké ublížení na zdraví, případně jako pokus o něj spáchaný v nepřímém úmyslu, pokud nedojde k přenosu HIV infekce.Kriminalizace vede k dalšímu šíření HIV/AIDS. Podle Strategie však mezinárodní standardy ustupují od represe a omezování HIV pozitivních lidí, neboť existují účinné formy ochrany přenosu, včetně principu léčby jako prevence, a naopak cílí především na prevenci a léčbu HIV/AIDS.

Restriktivní přístupy navíc nemají žádný významný efekt na chování lidí žijících s HIV, ani celkové snížení počtu nově nakažených. Kriminalizace je naopak zastrašuje a podlamuje jejich důvěru ve státní orgány, což může vést k pozdnímu odhalení či zatajování HIV infekce a dalšímu šíření nemoci, upozorňuje dále dokument.

„V ČR se tempo růstu případů infekce HIV v posledních letech zvýšilo o více než 50 procent, zatímco v západní Evropě klesá. ČR by tedy měla omezit represi lidí žijících s HIV a více se zaměřit na prevenci,“ doporučuje proto vládní materiál, podle kterého nejvíce trpí lidé ve věznicích a ústavech, tedy kolektivních zařízeních.

Plán: Pohlavní styk jen jako vědomé nedbalostní jednání

Vládní strategie proto navrhuje v termínu do prosince roku 2023 „přehodnotit trestní postih nosičství viru HIV jako nakažlivé lidské nemoci“.  Gestoři opatření mají být ministerstvo spravedlnosti, vnitra a zdravotnictví.

Co má být obsahem změny? „Česká trestněprávní praxe v přístupu k HIV bude aktualizována v souladu se současnými odbornými poznatky v oblasti medicíny i jiných disciplín o infekčnosti HIV. Podle nich by např. nechráněný pohlavní styk člověka žijícího s HIV měl být posuzován jako vědomě nedbalostní jednání a trestáno by mělo být jen skutečné přenesení HIV infekce na jiného člověka. Podle těchto principů budou následně upraveny příslušné předpisy i standardy,“ popisuje opatření Strategie.

Strategie vychází z práce Džamily Stehlíkové

Strategie vychází z práce pracovní skupiny pod vedením bývalé ministryně Džamily Stehlíkové (Zelení) v roce 2007 a následně Výboru pro otázky sexuálních menšin, který vznikl v roce 2009 při Úřadu vlády. Štafetu převzala nyní bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO11). Výbor spolu s ní jako se zmocněnkyní vlády pro lidská práva pořádal v létě 2020 seminář odborníků státní správy, akademické sféry a občanského sektoru, kde byly diskutovány aktuální problémy LGBTI+ lidí v ČR, stojí v dokumentu. „Na jeho základě a pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva pak byly zahájeny přípravy této strategie,“ uvádí.

Výbor pro otázky sexuálních menšin se během své činnosti věnoval dílčím tématům jako např. rodičovství, homofobie na školách, úřední změna pohlaví, bariéry při dárcovství krve nebo kriminalizace a stigmatizace HIV+ lidí.

„Strategie je prvním vládním systémovým dokumentem, který se komplexně věnuje právům, životům a problémům LGBTI+ lidí. Pojem LGBTI+ lidé zahrnuje lesby, gaye, bisexuální muže a ženy, trans, intersex a další lidi s neheterosexuální orientací či jinou než genderovou identitou,“ píše se v úvodu dokumentu.

Irena Válová

Článek vyšel na portále Česká justice, která stejně jako Zdravotnický deník patří do vydavatelství Media Network.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY