Čtvrtek, 5. srpna, 2021

Policar: Ministerstvo zdravotnictví disponuje dostatečným zákonným zmocněním pro protiepidemická opatření

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Současná fáze šíření epidemie onemocnění COVID-19 dostatečně odůvodňuje určitou míru regulace. Pandemický zákon navíc umožňuje upravit počet setkávajících se osob. Náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu Radek Policar tak reaguje na kritiku mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které zítra bude schvalovat vláda a které ponechává možnost setkávání dvou osob uvnitř i venku.

Z jakého právního základu vycházejí navrhovaná opatření ministerstva zdravotnictví? Podle kterých zákonů jsou/budou jednotlivá opatření vydávána?
Poté, co 11. dubna skončí nouzový stav, budou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávána podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (tzv. pandemický zákon pozn. red.), který navazuje na zákon o ochraně veřejného zdraví a pokud jde o možnost vydávat mimořádná opatření, tak jej doplňuje. Pokud jde o mimořádné opatření, které mimo jiné reguluje různé akce a shromáždění, tak to bylo vydáno již v sobotu 10. dubna s účinností od pondělí 12. dubna a nahrazuje obdobné mimořádné opatření, které bylo vydáno dne 6. dubna.

Plný text nového mimořádného opatření naleznete zde.

Jste si tedy jisti, že pro navrhovaná opatření disponujete dostatečným zákonným zmocněním?
Ano, máme za to, že ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) tzv. pandemického zákona nám umožňují vydat mimořádné opatření v rozsahu, v jakém bylo v sobotu vydáno.

Sobotní opatření ministerstva je uvedeno na úřední desce jako opatření o omezení obchodu a služeb, přitom omezuje i shromažďovací právo a schůze orgánů. Nevidíte zde možnou kolizi?
Rozhodně nikoli, ten název, který uvádíte, je jen publikační zkratka pro lepší orientaci na webu ministerstva. Mimořádné opatření ve skutečnosti žádný název nemá a jediné, co je podstatné, je jeho obsah.

Zazněla kritika, že Opatření v bodě 17 omezuje shromažďovací právo. Není to v rozporu s § 2 ods. 2 písm. e) pandemického zákona č. 94/2021 Sb. Rovněž tak totiž toto ustanovení zákona zakazuje omezování schůzí stanovených zákonem – např. výroční valná hromada. Jak se ministerstvo chce vypořádat s touto kritikou?
Máme za to, že současná fáze šíření epidemie onemocnění COVID-19, která sice znamená zlepšení oproti minulým týdnům a měsícům, ale pořád není situace dobrá, dostatečně odůvodňuje určitou míru regulace. Naší snahou je nastavit nejmenší možnou míru omezení nebo regulace tak, aby se v případě konání těchto akcí maximálně omezilo šíření viru.

Zaznívají také námitky, že setkávání v rodinách je součástí ústavního práva na rodinný život. Není tedy omezení počtu lidí, kteří se mohou setkat v rámci opatření ministerstva resp. metodickým pokynem protiústavní?
I v tomto případě reagujeme na stávající situaci, kdy nadále dochází ke komunitnímu šíření viru. Tzv. pandemický zákon umožňuje regulovat i soukromé akce tedy setkávání lidí z různých domácností. Omezení veřejného shromažďování i soukromých shromáždění je považováno za jedno z nejúčinnějších plošných opatření podle analýzy opatření přijatých v mnoha různých zemích a modelech epidemie založené na datech. I díky tomu, že nyní ještě chvíli bude trvat takové omezení, bude moci dojít co nejdříve k jeho zmírnění bez toho, aby se opět musely uzavírat školy, obchody nebo služby.

Eva Paseková

Článek je převzat z portálu Česká justice, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY