Pátek, 23. července, 2021

Vakcíny proti covid-19 jsou pravděpodobně bezpečné i pro těhotné, důkazy přibývají

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

I když vakcíny proti covid-19 zatím nejsou oficiálně schváleny pro použití u těhotných žen, přibývají důkazy, že jsou bezpečné a účinné i u této skupiny populace. Navíc poskytují ochranu nejen samotným očkovaným ženám, ale protilátky proti infekci přechází i na jejich dítě, potvrzuje studie publikovaná v American Journal of Obstetrics and Gynecology. Podle údajů amerického Centers for Disease Control and Prevention touto vakcinací už prošlo více než 60 tisíc těhotných. V Izraeli jsou od letošního ledna dokonce na seznamu těch, kteří mají být očkováni prioritně.

Pokud je těhotná žena vystavena vysokému riziku nákazy, například pracuje ve zdravotnictví, anebo jsou z důvodu přítomnosti chronických onemocnění ohrožená těžkým průběhem onemocnění covid-19, měla by být očkována. Tak v současnosti vypadají odborná doporučení, například britské Royal College of Obsterician & Gynecologist nebo Světové zdravotnické organizace (WHO).

The American College of Obsterician and Gynecologists je přesvědčená o tom, že těhotným by neměly být vakcíny proti covid-19 „odepřeny“. Jenže pro jednoznačné doporučení vakcinace těhotných v současnosti chybí potřebné výsledky klinických hodnocení u této skupiny populace. Těhotné ženy totiž nebyly zařazeny do studií na základě, kterých byly v současnosti používané vakcíny schváleny pro použití u dospělých osob. To by se ale mohlo brzy změnit. Přibývají důkazy, že očkovací látky jsou bezpečné i účinné také u těhotných žen. Korektní odpověď na otázku, zda mohou být těhotné ženy očkovány proti covid-19, tak při současném stavu poznání zní „opatrné ano“ s tím, že pro větší jistotu potřebujeme více dat. Přesto je možné očkování těhotných, kojících matek i žen uvažujících o těhotenství spojeno s řadou polopravd a mýtů.

Proč jsou těhotné očkovány už nyní? Covid-19 ohrožuje i je

Americký zpravodajský portál Vox.com se zaměřil na problematiku očkování těhotných a shrnuje dostupné informace o tomto tématu. Na jedné straně je zde opatrný postoj WHO, která opakuje, že v současnosti nejsou k dispozici dostatečné důkazy, aby bylo možné plošné očkování žen proti covid-19 jednoznačně doporučit. Na druhé straně, i těhotné ženy, ať už kvůli své profesi, anebo zdravotnímu stavu, mohou být ve vysokém riziku nákazy i závažného průběhu tohoto onemocnění. To jsou důvodu, proč by i nyní, kdy jsou dostupná jen omezená data, měly být některé těhotné ženy očkovány. Sama WHO navíc zdůrazňuje, že není důvod, aby před plánovaným očkováním proti covid-19 ženy procházely těhotenským testem nebo kvůli tomu, že byly očkovány, odkládaly těhotenství. Jak tedy číst současné informace o možném očkování těhotných?

Hned několik odborných společností American College of Obstetrics and Gynecology, Society for Maternal-Fetal Medicine, Academy of Breastfeeding Medicine upozorňuje, že infekce covid-19 znamená ohrožení také pro těhotné ženy a těhotenství samotné je spojeno s těžším průběhem onemocnění. To je podle těchto odborných společností důvodem k tomu, aby očkování proti covid-19 bylo těhotným ženám aktivně nabízeno. American Society for Reproductive Medicine jde dokonce ještě dál a tvrdí, že těhotným a ženám, které plánují těhotenství, má být toto očkování „doporučeno“.

„Pokud se těhotná pacientka nakazí během těhotenství, riziko, že bude přijata na jednotku intenzivní péče je u ní 5 procent. Nevím o žádné jiné nemoci, která by vystavovala třicetiletou ženu tak vysokému riziku, že bude přijata na jednotku intenzivní péče,“ citoval portál Vox.com varování Davida Bauda, přednostu gynekologické kliniky švýcarské Le Centre hospitalier universitaire vaudois, který se věnuje výzkumu infekčních chorob v těhotenství. WHO v této souvislosti varuje před rizikem předčasného porodu, pokud se těhotná žena nakazí covid-19. V lednu byla publikována v žurnálu JAMA studie analyzující průběh 406 tisíc porodů a ukázala, že právě přítomnost infekce covid-19 u matky je spojena s vyšším rizikem předčasného porodu, preeklampsie, vzniku krevních sraženin a následných komplikací a také s vyšší pravděpodobností úmrtí.

Izrael, který je z hlediska proočkovanosti své dospělé populace proti covid-19 celosvětově nejdále, dokonce těhotné ženy v lednu letošního roku zařadil mezi prioritní skupiny pro očkování. V USA pak mají již vakcíny proti covid-19 schválení pro nouzové použití u těhotných a podle údajů CDC bylo proti této infekci očkováno už více než 60 tisíc těhotných. Jiné země, jako například Velká Británie nebo Německo, jsou rezervovanější. Očkování těhotných nezakazují a umožňují, pokud patří mezi jiné rizikové skupiny či jsou ve vysokém riziku nákazy, ale plošně zde očkování těhotných žen neprobíhá.

Dobré zkušenosti s jinými vakcínami u těhotných i bezpečné očkovací látky proti covid-19

Existuje hned několik dobrých důvodů k tomu, proč lze v současnosti považovat dostupné vakcíny proti covid-19 za bezpečné i pro těhotné ženy, i když na definitivní data bude nutné ještě nějaký čas počkat. Prvním důvodem pro očkování v těhotenství je skutečnost, že v současnosti schválené a používané vakcíny proti covid-19 neobsahují živý virus SARS-CoV-2. Typ vakcín s živým virem obecně těhotným ženám CDC nedoporučuje. Vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna ovšem fungují na základě předání pokynů organismu prostřednictvím části mRNA kyseliny, díky nimž je schopen sám vyrobit část spike proteinu a něj následně vytvořit imunitní reakci. Očkovací látky Astra Zeneca a Janssen pak obsahují jako nosič informace geneticky upravený adenovirus. Dalším důvodem je, že u vakcín Pfizer/BioNTech, Moderna a Janssen podle American College of Obstetrics and Gynecology studie provedené na zvířecích modelech neprokázaly poškození březích samic a ani mláďat, tedy nejsou zde předpoklady pro obavy ohledně bezpečnosti očkovacích látek při použití v těhotenství. Vakcína společnosti Astra Zeneca v současnosti ještě není schválena pro použití v USA, nicméně ani zde předběžná data získaná ze studií provedených na zvířatech nedávají důvod k obavám.

Těhotné ženy jsou v omezené míře očkovány proti covid-19 už v současnosti, tedy přibývají data z klinické praxe.  Americké CDC v této souvislosti již vytvořilo speciální registr. Na začátku března pak úřad publikoval podrobnější data o více než 1 800 těhotných, jenž byly očkovány proti této infekci s tím, že se neprokázalo, že by vakcinace jakkoliv negativně ovlivnila průběh těhotenství nebo porodu. Stejně tak se u těhotných žen neobjevily žádné neočekávané nežádoucí účinky. „Z vědecké perspektivy zde není specifický důvod, proč by se u těhotných měly častěji vyskytnou nežádoucí účinky očkování nebo by kvůli vakcinaci měl být ohrožen plod, zejména pokud známe rizika spojená s infekcí covid-19,“ uvedla pro Vox.com Alisa Kachikisová, lékařka se specializací na gynekologii a porodnictví, která působí na University of Washington a současně vede studii zaměřenou na očkování proti covid-19 u těhotných.

Dalším předpokladem, pro pravděpodobně bezpečné použití vakcín proti covid-19 u těhotných, je skutečnost, že vakcíny na bázi proteinu (pozn. redakce – k nim patří očkovací látka Novavax, u níž probíhá hodnocení žádosti o registraci ze strany Evropské lékové agentury) se již používají řadu let a mají dobrý bezpečnostní profil. K nim patří očkovací látky proti hepatitidě typu B nebo černému kašli. Vakcíny společností Astra Zeneca a Janssen patří mezi vektorové očkovací látky. Použití tohoto typu očkovací látky již bylo bezpečně otestováno i v těhotenství, například u vakcín proti virům Zika a Ebola. Nejmodernější typ očkovacích látek mRNA (vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna) obsahují část genetického materiálu, ale vlastní mRNA je velmi křehká a není schopna se dostat do placenty.

Současně obecně platí, že těhotenství samo o sobě není automaticky kontraindikací k očkování. Záleží na typu vakcíny i zvážení možných rizik i přínosů u konkrétní ženy. Plošně se těhotné ženy očkují, přesněji je jejich vakcinace doporučována, například proti černému kašli, kdy takto předají potřebné protilátky dítěti, aby bylo chráněno po dobu, než může být samo očkováno, a také proti chřipce, kdy právě těhotné ženy patří mezi prioritní skupiny pro očkování.

Čeká se na výsledky klinického hodnocení vakcín u těhotných žen

Kohortová studie publikovaná v American Journal of Obstetrics and Gynecology věnovaná očkování proti covid-19 u těhotných a kojících přinesla nadějné výsledky. Přesněji se ukázalo, že protilátky proti infekci prostupují placentou a současně jsou po vakcinaci vyšší, než pokud žena infekci prodělala. Pokud by se následně potvrdil protektivní účinek těchto protilátek i u novorozenců a kojenců, kteří jsou mezi dětmi, jenž onemocní covid-19 skupinou ohroženou nejtěžším průběhem a současně budou pravděpodobně poslední skupinou, která, pokud vůbec, bude moci být chráněna očkováním, znamenalo by významný posun vpřed. „Výzkum přinesl opravdu slibné výsledky. Stále je zde mnoho otázek k objasnění, ale pro jednotlivce, kteří se rozhodují, zda podstoupit očkování, může být možnost, že z vakcíny může profitovat i novorozenec, povzbuzujícím zjištěním,“ dodala doktorka Alisa Kachikisová. Otázkou dalšího výzkumu pak bude, kdy případně těhotné ženy očkovat, aby efekt pro novorozence byl co nejvyšší.

Těhotné ženy však záměrně nebyly součástí klinických hodnocení, na základě kterých byly nyní používané vakcíny proti covid-19 schváleny. Nicméně několik žen v průběhu trvání otěhotnělo. Těhotné ženy jsou ale z hlediska etiky výzkumu považovány za velmi zranitelnou populaci. To mimo jiné znamená, že klinické hodnocení, do kterého budou zahrnuty, může proběhnout až poté, co budou známy výsledky o tom, že je daná vakcína prokazatelně bezpečná u obecné populace. V současnosti tak probíhá jak sledování žen, které byly očkovány proti covid-19 v těhotenství, například dobrovolný registr CDC, současně běží nebo se připravují další studie na toto téma. Jejich výsledky jsou ale záležitostí nejméně půl roku, spíše déle, vzhledem k tomu, že se mimo jiné sledují také výsledky porodů.

V lednu spustila vlastní placebem kontrolovanou studii se svou vakcínou společnost Pfizer/BioNTech. V současnosti probíhá její první fáze, ve které je zahrnuto 350 těhotných. Celkem by pak ve studii měly být zahrnuto zhruba 4 tisíce těhotných. Společnost Moderna pak pracuje s vlastním registrem žen očkovaných v těhotenství a Janssen pak studii zaměřenou na tuto skupinu plánuje, obdobně jako má v plánu provést studii na dětské populaci.

Žádná z vakcín proti covid-19 (ani jiným infekcím) nezpůsobuje neplodnost

Jak upozorňuje americký medicínský server STAT News, očkování proti covid-19 u žen v plodném věku je spojeno s řadou mýtů, včetně obav o fertilitu. Jak zdůrazňuje WHO, není k dispozici žádný důkaz, že by imunitní odpověď na virus SARS-CoV-2 měla jakýkoliv dopad na plodnost u zvířat nebo člověka, a ani není důvod se domnívat, že by takto působily vakcíny proti covid-19. Stejně tak není důvod před plánovaným očkováním provádět plošně těhotenské testy. Ani žádná z jakýchkoliv řádně schválených vakcín proti jakékoliv infekci nezpůsobuje neplodnost.

„Jako reprodukční endokrinoložka a specialistka na léčbu neplodnosti naléhám na své pacienty, aby se nechali očkovat proti covid-19. Diskutuji s nimi o tom, co známe i tom, co zůstává neznámé, a řeším jejich obavy i nejistotu,“ vysvětlila pro STAT News Eve C. Feinbergová, lékařka specializující na gynekologii a porodnictví, která působí na Northwestern University Feinberg School of Medicine. Podle ní je rolí expertů vysvětlovat a reagovat na nepravdy, které se šíří o očkování, včetně zprávy o tom, že vakcíny mají způsobovat neplodnost. Jedním z důvodů mohlo být to, že těhotné ženy byly cíleně vyřazeny z klinických studií vakcín. Důvodem ale nebyly ani tak obavy o jejich plodnost či těhotenství, ale prostý fakt, že těhotné jsou z hlediska biomedicínského výzkumu obzvláště chráněné. I to je třeba veřejnosti srozumitelně vysvětlovat.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY