Neděle, 11. dubna, 2021

Zdravotní výbor přijal návrh zákona o eHealth i novelu zákona o zdravotním pojištění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Sněmovní zdravotnický výbor dal včera zelenou zákonu o eHealth a dalším změnám v příbuzné legislativě. Úpravu, která má poskytnout základnu pro elektronizaci zdravotnictví, přijali poslanci bez delší diskuze. Po několika přerušených jednáních a kulatých stolech ale také odsouhlasili novelu zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, která mimo jiné usnadňuje vstup do úhrad inovativním lékům a lékům na vzácná onemocnění.

„Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví usiluje o systémové a ucelené zakotvení nových komponent a technologií v oblasti elektronizace v našem resortu, neboť stávající právní úprava je v této oblasti roztříštěná, existují pouze některé prvky zavádějící elektronické zdravotnictví. Tento stav je zcela nevyhovující, protože roztříštěná podoba dílčích právních úprav znemožňuje efektivní řízení systémů elektronického zdravotnictví. Obzvláště v situaci posledních měsíců při řešení epidemie ukázaly nezbytnost elektronizace a jejího legislativního ukotvení. Existující údaje v národních zdravotních registrech jednoznačně nejsou dostatečnou platformou pro zajištění efektivity zdravotnictví a jeho udržitelnosti, ani kvalitního a bezpečného poskytování zdravotních služeb do budoucna včetně efektivního řešení pandemií či infekčních onemocnění,“ uvádí ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle něj je proto navýsost důležité zajistit existenci v reálném čase dostupných a správných údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnících a pacientech. Návrh přitom otevírá legislativně podloženou cestu k elektronizaci agend ve zdravotnictví.

„V současnosti čelíme roztříštěnosti informační infrastruktury resortu, nekompatibilitě jednotlivých informačních systémů, nemáme definované a stanovené standardy komunikace a sdílení zdravotnické dokumentace a zejména pak nemáme dořešenou elektronickou identitu zdravotnických pracovníků, což považuji za jednu ze zásadních chyb. Poskytovatelé zdravotních služeb v důsledku toho velmi často musí redundantně vykazovat a hlásit data do různých institucí, což zvyšuje administrativní zátěž a je to personálně i finančně nákladné,“ dodává Blatný s tím, že bez strukturované dokumentace navíc informace o zdravotním stavu pacienta mizí v nestrukturovaných textových zápisech, takže se k nim neumíme dostat a zpracovat je.

Lepší kontrola i předávání elektronické dokumentace

Oproti současnosti by se dle Blatného měla zlepšit ochrana citlivých údajů, kdy bude nastaven jednotný identitní prostor. Poskytovatelé si tak budou prostřednictvím státem garantované sítě moci předávat zdravotnickou dokumentaci vedenou v elektronické podobě a budou mít sjednocené přístupy ke všem službám. Pacientům pak elektronizace umožní lepší kontrolu, kdy se ke svým údajům dostanou přes portál elektronického zdravotnictví.

„Předložený vládní návrh přináší minimalizovanou, ale robustní základnu elektronického zdravotnictví, přičemž nijak nelimituje budoucí rozvoj služeb elektronického zdravotnictví prostřednictvím dalších providerů a zapojení soukromého sektoru,“ poukazuje Blatný.

Zákon doplňují změny dalších zákonů, jako je zákon o zřízení ministerstev, archivnictví, léčivech, nemocenském pojištění či o zdravotních službách. Oba návrhy (nový zákon i změny stávajících zákonů) poslanci schválili, přičemž přijali také pozměňovací návrh Věry Adámkové, který slaďuje nesoulad mezi návrhem zákona a jeho důvodovou zprávou. Jde o to, že podle důvodové zprávy je oprávněný pracovník oprávněn využívat služby vytvářející důvěru, zatímco v návrhu jde o povinnost. Znění zákona se proto dle záměru předkladatele upravuje dle důvodové zprávy.

Vedle zákona o eHealth včera poslanci zdravotnického výboru schválili také novelu zákona 48/1997, k níž byla zároveň podána celá řada pozměňovacích návrhů. Diskuze byla například k rozšíření pravomocí porodních asistentek, financování pacientských organizací či rozšíření úhrad očkování. Projednávání se podrobněji budeme věnovat v zítřejším vydání ZD.

Výbor probíral také poslanecký návrh poslance Aleše Juchelky a dalších, který chce transformovat ústavy pro děti do tří let. Po hodinové diskuzi nakonec poslanci návrh zamítli.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY