Úterý, 22. června, 2021

Celkové výdaje na zdravotnictví ze zdravotního pojištění i rozpočtů letos zřejmě přesáhnou magickou hranici deseti procent HDP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Covidu-19 se paradoxně zřejmě povedlo něco, o čem se v českém zdravotnictví dlouho mluví a co bylo doposud metou, jejíž dosažení jsme si uměli představit jen v dlouhodobém horizontu. Peníze, které do zdravotnictví směřují, totiž zřejmě přesáhnou deset procent HDP. Nutno ovšem poznamenat, že nejde jen o finance ze zdravotního pojištění, ale také z rozpočtů. Na včerejším Kulatém stole ZD, který se věnoval lékové politice, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Pokud jde o systém z hlediska příjmů a výdajů, je to naprosto bezprecedentní. Když se podíváme na strukturu a výdaje, dostáváme se covidovými náklady na obrovské částky. V tomto roce výdaje na zdravotní služby celkově, nejen od zdravotních pojišťoven, ale i z rozpočtů obecních a státních, dosáhnou zhruba 650 miliard korun. Pravděpodobně tak přesáhneme magickou hranici HDP vynaložených na zdravotnictví. O procentu HDP se hodně hovořilo a my očekáváme, že v tomto roce půjde na zdravotnictví 10,38 procenta,“ řekl na včerejším Kulatém stole ZD ministr Vojtěch.

Kulatého stolu ZD se zúčastnili, zleva: Mgr. Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku a moderátor diskuse, Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK a Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Pokud se podíváme jen na hospodaření zdravotních pojišťoven, způsobí jim letos covid záporné saldo zhruba ve výši 55 miliard, takže budou muset sáhnout do rezerv. Ve výsledku by tak ke konci roku měly mít na účtech kolem deseti miliard.

Dobrou zprávou je, že finanční situace největší české zdravotní pojišťovny není navzdory obrovskému tlaku špatná. „Kroky, které provedla vláda v návaznosti na jarní vlnu epidemie covid-19, mám na mysli platby za státní pojištěnce, výrazně posílily příjmovou stránku a měly vliv na to, že VZP nejenže situaci zvládla, ale nezkonzumovala zatím ani své disponibilní rezervy. Stále tak jsme v situaci, kdy s výhledem na další očekávané náklady roku 2021 bychom neměli vyčerpat základní fond k absolutní nule. Ve všech modelech, které zpracováváme, nepočítáme s tím, že by se zhoršilo financování směrem k poskytovatelům, a nepředpokládám, že bychom měli mírnit strategii lékové politiky. Co se týče roku 2022, s vývojem na příjmové straně, který teď vidíme podle čísel za prvních pět měsíců tohoto roku a která vůbec nejsou špatná, a s předpokladem nárůstu plateb za státní pojištěnce o 200 korun, si troufnu říci, že jsme schopni zvládnout i mírný potenciál růstu. Kde vidím hypotetický problém, je rok 2023, pokud bych se na něj ovšem díval optikou nenavyšování plateb za státní pojištěnce a stagnace české ekonomiky,“ poukazuje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Tomu, jak se se situací do budoucna vyrovnat, i dalším výzvám v oblasti lékové politiky se budeme věnovat v nadcházejících vydáních ZD.

-mk

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY