Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Ministerstvo zdravotnictví jedná s úřadem vlády o převzetí protidrogové agendy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) znovu jedná s úřadem vlády o převzetí agendy protidrogové politiky. ČTK to potvrdila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Sjednocení podle ní posílí odbornou a expertní činnost a zefektivní plnění cílů Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027. Informaci včera přinesl Zdravotnický deník, podle kterého má změna nastat v srpnu – originální článek ZD si přečtěte zde. Stejný přesun úřady navrhovaly v roce 2018. Proti se však postavili odborníci a změna se neuskutečnila.

Agendu boje se závislostmi má nyní na starosti Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, v jejímž čele stojí premiér Andrej Babiš (ANO). Má být prostředkem pro komunikaci s ministerstvy, dalšími články veřejné správy i s nestátními neziskovými organizacemi a odbornými společnostmi. Místopředsedkyní rady je národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová. Štěpanyová zdůvodnila snahu o převzetí agendy tím, že kromě úřadu vlády se jí věnuje právě i ministerstvo zdravotnictví. „MZd je ústřední orgán státní správy pro ochranu veřejného zdraví a zacházení s návykovými látkami, proto je přesunutí této agendy kompletně pod jeho křídla logickým krokem,“ dodala.

„V současné době je tento záměr diskutován na úrovni MZd a úřadu vlády a bude náležitě probrán se všemi zainteresovanými stranami,“ uvedla Štěpanyová. Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která se léčbou závislostí zabývá, Michal Miovský ale Zdravotnickému deníku řekl, že se o záměru dotčené odborné společnosti zatím oficiálně nedozvěděly.

Případný přesun protidrogové politiky kritizují opoziční Piráti. „Snahy přesunout tuto oblast pod ministerstvo zdravotnictví, a obejít tak funkční meziresortní přístup, jsou pro tuto citlivou problematiku smrtelnou ranou,“ sdělil v tiskové zprávě poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

V souvislosti s tím také odkázal na v květnu zveřejněnou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval rozdělování dotací na protidrogovou politiku úřadem vlády a ministerstvy zdravotnictví, školství a spravedlnosti v letech 2016 až 2019. Ministerstva školství a zdravotnictví podle kontrolorů podpořila projekty, které nesplnily všechny podmínky pro získání dotace. Třeba ministerstvo zdravotnictví podpořilo žádosti za 18,6 milionu korun, které neobsahovaly veškeré náležitosti. „Na základě šetření NKÚ navíc podám trestní oznámení, aby byly prošetřeny čachry na ministerstvu zdravotnictví, kde se vynaložily miliony na dotační projekty, které nesplňovaly adekvátní náležitosti,“ doplnil Vymazal.

NKÚ v květnu také uvedl, že se nepodařilo naplnit cíle protidrogové politiky pro roky 2010 až 2018. Úřad vlády sám vyhodnotil, že v oblasti nelegálních drog byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř, a to snížení míry příležitostného užívání návykových látek mladými lidmi.

Protidrogová politika je široké téma, které se týká milionů lidí. V Česku denně kouří 2,4 milionu lidí. Alkohol si denně dá 600.000 mužů a žen. Stále častěji pijí ale i děti. Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl milionu lidí. Asi 120.000 je intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiátech je závislých kolem 47.000 lidí. Léky nadužívá asi 900.000 Češek a Čechů.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY