Úterý, 28. září, 2021

Prevence civilizačních onemocnění v postcovidové době – podívejte se na záznam Konference VZP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pandemie covidu-19 narušila preventivní snahy v různých medicínských oborech. Lékaři se proto nyní snaží u svých pacientů o návrat zpět, tedy na cesty, které vedou k předcházení civilizačním nemocem a k překonání výpadku v jednotlivých medicínských oborech. Na konferenci, kterou společně pořádaly Všeobecná zdravotní pojišťovna a Zdravotnický deník, byla popsána situace v oborech kardiologie, diabetologie a duševního zdraví, a to vše ve vztahu k roli praktických lékařů a možností zdravotního pojištění. S přenáškami a následně v panelové diskusi vystoupili špičkoví lékaři – předsedové odborných společností, zástupce praktických lékařů a VZP.   

Záznam z konference, která se uskutečnila 3. června v Praze, můžete shlédnout zde zde:

Program konference

Přednášky (10:00 – 11:45)

  • Aleš Linhart: Cíle kardiovaskulární prevence a jejich naplňování v postcovidové době. Jak se vrátit do úspěšné trajektorie?   
  • Jan Škrha: Předpoklady pro úspěšný boj s obezitou a předcházení diabetu v Česku. Jaká motivace je efektivní?
  • Jiří Zdražil: Podmínky pro prevenci v ordinaci praktického lékaře.
  • Ivan Duškov: Prevence v oblasti duševního zdraví v kontextu reformy psychiatrie. Možnosti VZP v podpoře preventivního chování pojištěnců.

Přestávka (11:45 – 12:00)

Panelová diskuse za účasti přednášejících (12:00 – 14:00)

  • Ztráty v prevenci civilizačních onemocnění, které přinesl covid a jak je zacelit
  • Mezioborové souvislosti, aneb co spojuje jednotlivé odbornosti z hlediska prevence, jak mohou spolupracovat na komplexním přístupu u konkrétní ho pacienta i v rámci celé populace
  • Styčné body mezi odborníky a VZP v oblasti prevence, doporučení odborníkům směrem k využití fondu prevence

Pozvání přijali:

Prof. MUDr. Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti

prof. MUDr. Jan Škrha, předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Jiří Zdražil, místopředseda Sdružení praktických lékařů

PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY