Úterý, 28. září, 2021

Ministerstvo diskriminovalo lidi s potvrzenými protilátkami, řekl Nejvyšší správní soud

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví diskriminovalo lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami proti nemoci covid-19, vyplývá z nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS). Zpětně konstatoval nezákonnost květnového opatření, které jako podmínky vstupu do vnitřních prostor a na akce vyžadovalo očkování, negativní PCR nebo antigenní test, případně potvrzení o prodělané nemoci. S laboratorně prokázanými protilátkami ministerstvo nepočítalo. Rozhodnutí NSS je dostupné na jeho úřední desce. Ministerstvo s rozhodnutím nesouhlasí. Přítomnost protilátek podle něj nezaručuje dostatečnou ochranu před infekcí.

„Tím, že odpůrce nezahrnul laboratorní vyšetření na protilátky mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor či účast na hromadných akcích, aniž by to řádně zdůvodnil, se dopustil libovůle a diskriminace těch, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny,“ stojí v rozhodnutí. Odpůrcem je v řízení před NSS ministerstvo zdravotnictví.

Podmínky se týkaly přístupu do některých vnitřních prostor, třeba restaurací, a účasti na kulturních a sportovních akcích. Na soud se obrátil lékař v Brna, který v minulosti nebyl ani pozitivně testovaný na covid-19, ani očkovaný. Měl však protilátky třídy IgG, což prokázala certifikovaná laboratoř. Muž poukazoval na diskriminaci a na to, že ministerstvo řádně nezdůvodnilo rozdílné zacházení s různými skupinami lidí, kteří jsou teoreticky odolní vůči onemocnění covidem-19.

Podle lékaře obsahovalo opatření vnitřní rozpor. Umožňovalo vstup těm, u kterých se protilátky jen předpokládají na základě očkování nebo prodělané nemoci, a nikoliv těm, kteří protilátky prokazatelně mají. Soud dal lékaři zapravdu.

„Lze říci, že postavení osob s naměřenými protilátkami je s ohledem na cíl, který odpůrce mimořádným opatřením sleduje, dokonce silnější, protože tyto osoby protilátky prokazatelně mají, zatímco u osob vyléčených či očkovaných odpůrce přítomnost protilátek pouze předpokládá, jak navrhovatel správně upozorňoval,“ stojí v odůvodnění.

„Ba co víc, přítomnost protilátek je u těchto osob prokazována laboratorním testem v certifikovaných laboratořích; přitom v jiných situacích mimořádné opatření umožňuje vstupy do provozoven osobám, které na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 testovaly samy sebe testem určeným k použití laickou osobou,“ doplnili soudci v rozsudku.

Ministerstvo v odůvodnění mimořádného opatření ani ve vyjádření pro potřeby soudu neuvedlo žádný legitimní důvod pro odlišné zacházení mezi očkovanými a vyléčenými na jedné straně a lidmi s laboratorně potvrzenými protilátkami na druhé straně. Za takové situace NSS dospěl k závěru, že ministerstvo diskriminovalo osoby, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny.

„Není samozřejmě úkolem soudu, aby stanovil dostatečnou hladinu protilátek. To je v kompetenci ministerstva. Nicméně i ministerstvo musí zohlednit, že ani v případě osob vyléčených a očkovaných není žádná dostatečná hladina protilátek stanovena, pouze se předpokládá, že u nich protilátky v dostatečné míře přítomny jsou,“ uvedl předseda senátu Tomáš Langášek.

Ministerstvo s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Není totiž podle něj známo, zda hladiny protilátek po prodělání covidu poskytují dostatečnou ochranu před infekcí. „Pozitivní výsledek testu na protilátky nemůže dát absolutní důkaz o tom, že osoba je a po určitou dobu i nadále bude chráněná před novou infekcí a nemůže přenášet virus dále,“ sdělila ČTK mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová s odkazem na stanovisko Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

Ministerstvo je přesvědčené o tom, že dosavadní vědecké poznání neumožňuje zařadit hodnotu protilátek mezi kritéria uznávání bezinfekčnosti, jak to požaduje NSS. „Odborné argumenty zveřejníme a doplníme do stávajícího mimořádného opatření,“ uvedla mluvčí resortu.

Přezkoumávané opatření už neplatí, bylo nahrazeno jiným. Proto soud nemohl spornou část zrušit, jen zpětně vyslovit nezákonnost.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY