Úterý, 3. srpna, 2021

Na sjezd ČLK byla podána žaloba. Kvůli usnášeníschopnosti okresních shromáždění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Sjezd ČLK by měl být anulován, protože okresní shromáždění nebyla usnášeníschopná. Alespoň to říká žaloba, kterou podal u Krajského soudu v Olomouci lékař Vít Mareček. Pokud by přitom žalobě bylo vyhověno, měla by lékařské komora dostat přiděleného opatrovníka. ČLK však zastává názor, že vše proběhlo v souladu se stavovskými předpisy.

„Potvrzuji, že jsem podal žalobu na ČLK ve věci závažného opakovaného porušování zákona o lékařských komorách u Krajského soudu v Olomouci. Na toto vážné porušování zákona jsem upozorňoval vedení ČLK opakovaně po dobu několika roků. Marně,“ potvrdil ZD autor žaloby Vít Mareček, který se ale do vynesení pravomocného rozsudku k dané věci nechce veřejně nijak vyjadřovat.

Žaloba cílí na to, že delegáti sjezdu byli zvoleni, aniž by byla okresní shromáždění usnášeníschopná. Údajně tak dochází k rozporu mezi stanovami a zákonem, který stanovuje, že okresní shromáždění je usnášeníschopné pouze tehdy, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů. Usnesení pak je platné, pokud ho přijme nadpoloviční většina přítomných. Stavovské předpisy ale tuto podmínku obcházejí tak, že podle nich rozhodnutí o způsobu volby není usnesení. Žaloba proto navrhuje anulaci sjezdu s tím, že by měl být ČLK přidělen opatrovník. Pokud by žalobě bylo dáno za pravdu, bude se soud nejdřív snažit vybrat opatrovníka zevnitř organizace, pokud by to ale nešlo nebo se to neosvědčilo, vybere ho zvenčí.

Stomatologové se drží zákona

Problém už přitom řešily i další komory. „My na to jdeme “od lesa”. Naprosto přesně dodržujeme zákon – přes 50 procent všech voličů na každém oblastním sněmu, jinak opakujeme. Jen letos, kvůli covidu, některé oblasti volí do urny – kdyby se na shromáždění někteří báli a hlavně – ne všude byl sál odpovídající pravidlům. Ale i tak 50 procent. Nechceme, aby legitimita byla jakkoli napadena. Naše největší oblast má přes 800 členů – to je náročné, ale méně než u ČLK,“ popisuje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler s tím, že sněm je volen na 4 roky a má zasedání dvakrát ročně.

S tím, že je žaloba oprávněná, souhlasí i předseda sdružení Ambulantních specialistů Zorjan Jojko. „Podle mých informací v poslední době, určitě v roce 2010, 2015 a 2021, nebylo ani jedno jediné okresní shromáždění ČLK v ČR, které by bylo usnášeníschopné. Za Prahu 7 mohu říci, že při 179 členech bylo přítomno 10,“ říká Zorjan Jojko s tím, že i podle jeho informací vycházejících z konzultací s právníky dochází při postupu komory k rozporu.

Česká lékařská komora je ale jiného názoru. „Právníci ČLK dávají dohromady příslušné dokumenty a připravují odpověď. Jsme přesvědčeni, že vše proběhlo a probíhá v souladu se stavovskými předpisy a zákonem. Obdobnou problematikou se již dvakrát zabýval nejvyšší správní soud a stanovil šest podmínek, které by všechny musely být splněny zároveň, aby bylo možno zasáhnout do rozhodnutí samosprávy. Tady není splněna ani jedna podmínka,“ říká k tomu mluvčí komory Michal Sojka.

Michaela Koubová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY