Správně se hýbat a mít to rád - to je účel projektu Se Sokolem do života, který chystá už šestý ročník. Foto: Sokol

Zpátky na stromy. Projekt Se Sokolem do života učí děti z mateřských škol správně se hýbat. A mít rád sport

Na to, že se české děti málo hýbou a přibývá mezi nimi obezity, varovali odborníci už několik let zpátky. Poslední rok a půl v područí pandemie a lockdownů, které výrazně omezily možnosti pohybových aktivit, problém dále prohloubil. O to důležitější jsou aktivity zaměřené na to, aby se děti uměly správně hýbat. Přesně o to usiluje projekt Se Sokolem do života, který se zaměřuje už na děti v mateřských školách. Právě tehdy se totiž vytvářejí návyky a také emoční vazby, díky nimž si děti vytvoří k pohybu celoživotní vztah. Se Sokolem do života, nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku tři až šest let, se v tuto chvíli chystá už na šestý ročník. Školky mají možnost se do něj hlásit do konce července.

Tři desítky let zpátky ještě bylo normální, že děti trávily velkou část svého volného času venku – a ruku v ruce s tím měly dostatek přirozeného pohybu. Jenže lezení po stromech a hry na indiány dnes vystřídalo sezení u počítače. S tím, jak navíc během posledního roku a půl odpadly hodiny tělesné výchovy, nejrůznější kroužky nebo alespoň honění se po chodbách o přestávce, se problém s absencí pohybu dále prohlubuje. Výsledkem jsou tloustnoucí děti, které hru na hřišti nahradily on-line hrami. Změnit tento smutný trend se ale snaží Sokol.

„Je velmi důležité, aby některé pohybové návyky byly vychovávány v raném období, protože jejich náhrada v pozdějším období již není možná. Zasahují funkce jak centrální, tak hormonální, metabolické a další. V tomto období se také fixuje emoční vztah ke sportu. Když to dítě neprožije, v pozdějším věku mu sport nic neřekne a vůbec tak neprožívá to, co jsme byli zvyklí my, když jsme měli v raném věku pohybu více. Problém je, že děti dnes mají výrazně více možností, co se týče počítačů a her, dokonce je podporován e-sport, kdy se sportuje u počítače. To je potřeba narušit a dostat do života sportovní aktivity v přirozené formě, jak to bylo dříve, kdy jsme běhali po lese a lezli po stromech,“ uvádí profesor Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Přesně to dělá projekt Se Sokolem do života. „Cílem projektu je, abychom děti naučili správně se hýbat, tedy aby se děti orientovaly ve svém těle, dokázaly se orientovat v různých typech situací, do kterých se dostanou, zvyšovaly svou zdatnost, obratnost a pohybovou koordinaci. Je to o tom, aby si ukládaly správné pohybové stereotypy a aby si pohyb užívaly, měly z něj radost, dokázaly spolupracovat ve skupině a vnímat pohyb jako potřebu pro další rozvoj. Ve školním věku už jsou daleko větší lákadla, takže bychom rádi, aby si potřebu pohybu děti nesly dál,“ popisuje spoluautorka projektu Věra Smejkalová.

Letošní novinkou jsou metodická videa pro učitele

Projekt Se Sokolem do života je určen pro děti od tří do šesti let, přičemž je rozdělen do tří věkových kategorií, aby byl pohyb jednotlivým skupinám správně nadávkován. Jako motivace pro děti slouží parta zvířátek v čele se sokolíkem Pepíkem, která projektem provází, a do deníčku si děti v průběhu vylepují samolepky u splněných úkolů. V rámci pěti pohybových kapitol se přitom rozvíjí přirozené dovednosti jako chůze, běh, skok, lezení či plazení i obratnost při cvičení na nářadí a s náčiním či manipulace, při níž se rozvíjí hrubá i jemná motorika ruky a nohy. Během celoročních aktivit děti jednotlivé pohybové úkoly trénují tak, aby je dokázaly uložit do pohybové paměti a zafixovaly. Součástí je i rozumová kapitola zaměřená na poznávání světa a také netradiční činnosti, při nichž se pořádají společné akce pro děti i rodiče tak, aby se děti dostaly do širšího kolektivu, v němž jsou i dospělí. Na závěr roku pak děti dostávají diplomy, medaile a drobné dárky.

Důležitá je ale také správná metodika, tedy aby učitelé věděli, jak děti pohybu učit. „Je třeba si říci něco o tom, jak některé funkce v daném věku rozvíjet, aby došlo k efektu, kterého chceme dosáhnout,“ podtrhává profesor Kolář. „K tomu, aby se pro děti stal pohyb přirozenou součástí jejich života a měly ho rády, jsou potřeba tři věci – podpořit jejich radost z úspěchu, vyvarovat se nadměrné jednostranné zátěže a dělat pohyb správně, aby nevznikaly špatné pohybové stereotypy,“ doplňuje.

Pedagogové proto mají k ruce manuál pro všechny tři věkové kategorie, podle kterého mohou postupovat. „Novinkou letošního ročníku jsou metodická videa, která pedagogy jednotlivými úkoly provedou. Zároveň máme připravený i akreditovaný seminář, jehož obsahem je metodika provádění jednotlivých cviků,“ doplňuje Věra Smejkalová.

Zapojila se skoro třetina mateřských škol

Poprvé se projekt Se Sokolem do života konal nultým ročníkem v roce 2015, a protože mezi učiteli mateřských škol sklidil úspěch, byl odstartován oficiálně. Nyní se tak chystá již šestý ročník a každým rokem množství zapojených stoupá – do právě doběhlého pátého ročníku se zapojilo 1 656 subjektů, 90 405 dětí a 8 105 pedagogů. Celkem se tak zapojilo 28 procent všech mateřských škol v Česku.

„Ze zájmu o projekt se ukázalo, že ho společnost a pedagogové vnímají jako důležitý. Loňský rok, ačkoliv byl z hlediska epidemiologické situace velmi složitý, byl co do počtu zapojených dětí a školek ještě úspěšnější než roky předešlé,“ podtrhává starostka České obce sokolské Hana Moučková, která zároveň vyzývá ty, kdo se ještě nezapojili, aby neváhali. Registrace do šestého ročníku jsou otevřeny do konce července na sesokolemdozivota.cz. Do dalších let má přitom Sokol ambici vzít pod křídla většinu mateřských škol.

mk