Pátek, 19. srpna, 2022

Ministerstvo zdravotnictví připravuje dotační program pro centra duševního zdraví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví chystá dotační program, který by měl podpořit provoz center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů, které vznikly v rámci reformy psychiatrické péče. Centra a týmy byly financovány rok a půl z evropských fondů, nyní přecházejí takzvaně do ostrého provozu. Zdravotní služby, které poskytují, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Úhradu sociální části poskytovaných služeb má zajistit právě dotační program, který ministerstvo plánuje v příštích týdnech vypsat a na který žádá 223,6 milionu korun ze státního rozpočtu. Záměr v pondělí projedná vláda.

Podle předkládaného materiálu, který má ČTK k dispozici, dosud vzniklo 39 center duševního zdraví pro lidi se závažným duševním onemocněním a multidisciplinárních týmů pro vybrané skupiny dětí, lidí s demencí, lidí se závislostmi a osob s nařízeným ochranným léčením. Centra a týmy poskytují zdravotně-sociální služby.

„Dotace bude sloužit k pokrytí nákladů na úvazky sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších zaměstnanců v rámci sociální části týmu center duševního zdraví, na provozní náklady služby (nájem, energie atd.), náklady na poskytování terénní služby (pohonné hmoty) a případně další související náklady,“ uvádí materiál. Centra a týmy mohou získat až 100 procent nákladů. Ministerstvo vypočetlo, že na příští rok bude na tyto účely potřeba 223,6 milionu korun.

Předpokládá se, že finanční prostředky bude potřeba každoročně navyšovat. Podle Národního akčního plánu pro duševní zdraví má do roku 2030 vzniknout 100 center duševního zdraví a další multidisciplinární týmy. Podle materiálu by dotační program měl být vypsán každý další rok až do roku 2029, pokud se nerozhodne o jiném způsobu financování těchto služeb.

Na Radě vlády pro duševní zdraví se diskutovaly i jiné varianty financování. Ukázalo se, že není vhodné, aby dohled nad rozdělením peněz mělo ministerstvo práce a sociálních věcí, protože podle zákona o sociálních službách je potřeba rozdělovat prostředky podle procentního podílu určeného každému kraji. To by ale neodráželo postup reformy psychiatrie, tedy to, kolik služeb v kterém kraji už funguje. Dotační program proto bude spravovat ministerstvo zdravotnictví, pokud na něj dostane požadované peníze ze státního rozpočtu.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY