Úterý, 28. září, 2021

Očkování v Česku. Konference VZP a Zdravotnického deníku. Sledujte dnes v přímém přenosu od 11,00 hodin

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležité je očkování. Současně se ale vzedmula vlna nepravdivých zpráv a výmyslů, které brzdí rychlost vakcinace a oddalují dosažení kolektivní imunity. Ovšem onemocnění covid-19 není jediným, kde je potřeba zlepšit přístup obyvatelstva k vakcinaci – žalostně nízká je proočkovanost u chřipky, začíná se nabourávat kolektivní imunita u základních infekčních chorob dětí. Odborníci na Konferenci VZP a Zdravotnického deníku zhodnotí stav očkování v ČR, přínos nových vakcín, dopad masivního očkování na nemocnost populace a život společnosti a doporučí, jak postupovat dál. Zástupci VZP představí zkušenosti a záměry naší největší pojišťovny v této oblasti. Přímý přenos sledujte zde od 11 hodin:

Program a řečníci:

Přednášky (11:00 – 12:30)

Ivan Duškov: Úvod – význam vakcinace z pohledu VZP

Srdan Matic: Očkování a covid – doporučení pro Česko

Jan Konvalinka: Fascinující pokroky ve vývoji vakcín

Petr Smejkal: Role očkování ve strategii návratu a udržení běžného fungování společnosti

Milan Trojánek: Výzvy očkování v ČR, jak využít covid ke zvýšení proočkovanosti proti dalším nemocem

Daniel Dražan: Proč očkovat, zkušenosti z pediatrického terénu

Petr Šonka: Překážky plného využití potenciálu praktických lékařů při očkování seniorů a jak je překonat

David Šmehlík: Souhrnné poznámky za VZP, podpora a financování očkování  v ČR

Přestávka (12:30 – 12:45)

Panelová diskuse za účasti přednášejících (12:45 – 14:30)

  • Jak funguje očkování v ČR – proočkovanost na chřipku, covid i různá nemocnění u dětí
  • Nemocnice, očkovací centra a praktičtí lékaři pro dospělé a děti – co se osvědčilo a co nikoliv
  • Co je třeba ještě udělat pro dosažení kolektivní imunity (organizace, komunikace) nejen u covidu
  • Odmítání očkování a jeho dopad na prosazování vakcinace, možná řešení
  • Dlouhodobá vize vakcinace – frekvence očkování, reakce na mutace, pořizování vakcín, strategie na další léta/ Národní vakcinační plán

Diskuse se zúčastní přednášející:

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost, vedoucí výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

Dr. Srdan Matic, WHO Representative and Head of WHO Country Office in Czech Republic

MUDr. Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, hlavní epidemiolog IKEM

MUDr. Milan Trojánek, vedoucí Katedry Infekčního lékařství FN Bulovka

MUDr. Daniel Dražan, člen Výboru České vakcinologické společnosti, praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů

Ing. David Šmehlík, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči

PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY