Úterý, 28. září, 2021

Těhotenství je důvod očkovat proti covid-19. Očkování je bezpečné pro matku i dítě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Těhotné a také ženy, které těhotenství plánují, by měly být očkovány proti covid-19, tak zní jasné doporučení amerického úřadu Centers for Disease Control and Prevention. Očkování také u této skupiny populace je bezpečné a účinné. Nová analýza vycházející z reálných dat o použití vakcín v USA navíc potvrdila, že tyto očkovací látky nezvyšují riziko potratu. Nebyly zaznamenány ani další negativní bezpečnostní signály v souvislosti s očkováním těhotných žen proti covid-19. Obdobné doporučení pro vakcinaci těhotných platí také ve Velké Británii. Vakcinaci těhotných podporuje také společné stanovisko České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a České vakcinologické společnosti.

Pokud jste těhotná nebo o těhotenství uvažujte, nechte se očkovat proti covid-19. Je to bezpečné pro vás i dítě. To je jednoznačné doporučení amerického úřadu Centers for Disease Control and Prevention (CDC), který před několika dny znovu vyzval k tomu, aby těhotné ženy byly proti této infekci očkovány. Obdobné stanovisko má také American College of Obstetricians and Gynecologists, mezinárodně respektovaná odborná společnost zastupující americké gynekology a gynekoložky. Podle ní právě těhotenství znamená vyšší riziko těžkého průběhu onemocnění, tedy komplikace jak pro matku, tak pro dítě. Jako nejlepší způsob ochrany před infekcí covid-19 a s ní spojenými riziky pak doporučuje očkování také britská odborná společnost Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Vakcinaci těhotných právě v souvislosti se známými závažnými riziky infekce covid-19 pro matku i dítě doporučuje také European Board&College of Obstetrics and Gynaecology, která upozorňuje na skutečnost, že navzdory tomu, že je absolutní riziko úmrtí v důsledku covid-19 nízké, kdy zemře 0,15% těhotných žen se symptomatickým průběhem infekce ve srovnání s ženami stejného věku, které nejsou těhotné, riziko úmrtí v důsledku tohoto infekčního onemocnění roste o 70%. Toto riziko pak následně zvyšuje přítomnost obezity a dlouhodobých zdravotních problémů. Současně je v případě nákazy vyšší pravděpodobnost, že těhotenství skončí předčasným porodem, což ohrožuje dítě a jeho budoucí vývoj. Proto by těhotné měly být podle této evropské odborné společnosti považovány za osoby ve vysokém riziku z hlediska průběhu infekce covid-19 a měly by být odpovídajícím způsobem chráněny před nákazou. Doporučení ze strany této instituce je tak jasné: těhotným ženám má být očkování proti covid-19 nabídnuto a doporučeno, pokud u nich neexistuje závažná kontraindikace. Obdobné stanovisko k očkování těhotných existuje také v Česku, kdy jej společně vytvořily Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP a Česká vakcinologická společnost ČLS JEP.

Očkování v těhotenství je bezpečné, ukazují data CDC

„CDC povzbuzuje všechny těhotné osoby i ty, co o těhotenství uvažují nebo kojí, aby se nechaly očkovat proto, aby se chránily před covid-19,“ uvedla ředitelka úřadu Rochelle Walensky v prohlášení pro média. „Vakcíny jsou bezpečné a účinné. Nikdy nebylo tak naléhavé zvýšit proočkovanost, jako nyní, když stojíme tváří tváře vysoce nakažlivé variantě delta a vidíme závažné dopady covid-19 mezi neočkovanými,“ dodala.

Nová data získaná z reálného použití vakcín proti covid-19 v americké populaci a vycházející z dobrovolného registru, do něhož očkované osoby hlásí případný výskyt zdravotních obtíží v časové souvislosti s očkováním, které úřad CDC analyzoval, potvrzují, že vakcinace je bezpečná také pro těhotné ženy a jejich nenarozené děti. Nebylo potvrzeno, že by očkování proti covid-19 zvyšovalo riziko samovolného potratu.

„K potratu obvykle dochází ve zhruba 11 až 16% těhotenství a tato studie ukazuje, že míra potratovosti po očkování proti covid-19 byla okolo 13%, obdobně jako je očekávaný výsledek v obecné populaci,“ vysvětluje CDC závěry analýzy.

Již dříve publikovaná data neukázala žádné negativní bezpečnostní signály v souvislosti s očkováním proti covid-19 u těhotných žen. „Kombinací těchto údajů a známých závažných rizik covid-19 během těhotenství se ukazuje, že přínosy vakcinace v těhotenství jednoznačně převažují nad možnými riziky,“ shrnuje CDC. Právě hlášení o závažném průběhu infekce u těhotných, které nebyly proti nemoci očkovány, a současně přítomnost vysoce nakažlivé varianty viru delta jsou pak důvodem, proč úřad opakovaně vyzývá k tomu, aby právě tato skupina populace byla očkována.

Obdobné doporučení k očkování těhotných, kojících a také těch žen, které o těhotenství uvažují, vydala také American College of Obstetricians and Gynecologists, která současně důrazně vyzývá k tomu, aby proti covid-19 byl očkován také veškerý zdravotnický personál, který o těhotné ženy pečuje, a šel jim tak osobním příkladem.

„Gynekologové-porodníci a také všichni zdravotníci, kteří se starají o ženské zdraví, by měli jít v očkování příkladem a povzbuzovat tak pacientky k tomu, aby se rovněž nechaly očkovat,“ zdůrazňuje odborná společnost. V případě, že žena očkování odmítne, měl by být podle doporučení odborné společnosti o této skutečnosti učiněn záznam do její zdravotnické dokumentace a při další návštěvě by tato otázka i s ohledem na možné obavy pacientky měla být znovu otevřena. Zdravotní prohlídka během těhotenství by se tak měla stát příležitostí diskutovat také otázku očkování proti covid-19.

„Očekávané nežádoucí účinky by měly být vysvětleny jako součást poradenství poskytovaného pacientkám, včetně toho, že se jedná o normální reakci těla na vakcínu a vznik protilátek jako ochrany proti covid-19.“ Sama odborná společnost pak také na svých webových stránkách nabízí podrobné vysvětlení toho, jak vakcíny proti covid-19 fungují, jakým způsobem byly v USA schváleny, jak je sledována jejich bezpečnost a jak je vhodně je používat právě u populace těhotných, kojících a žen, které o těhotenství uvažují.

Data o reálném použití vakcín u těhotných přibývají

Očkování v těhotných obecně vzbuzuje obavy, a to jak na straně laické, tak i u části odborné veřejnosti. V prvních klinických studií, které se staly základem pro schválení v současnosti používaných vakcín proti covid-19, skutečně nebyly zahrnuty těhotné ženy. Obdobně jako děti jsou z hlediska etiky klinického hodnocení jakýchkoliv léků považovány za obzvláště zranitelnou část populace, a proto jsou do studií zahrnuty až poté, co jsou k dispozici dostatečně spolehlivá data o bezpečnosti a účinnosti vakcín u jiných skupin. Současně ale také probíhají studie, které sledují dopady na plodnost u zvířecích modelů, a také jsou vyhodnocována data z reálného použití vakcín. Vlastní studie ze strany výrobců vakcín na populaci těhotných žen pak v současnosti probíhají či jsou plánovány.

Nicméně již od začátku očkovacích programů byly ženy v plodném věku, včetně těch, které otěhotněly, těhotenství plánovaly nebo kojily, mezi těmi, kdo byl očkován. Obvykle proto, že konkrétně u nich například vzhledem k jejich profesi ve zdravotnictví či sociálních službách nebo zdravotnímu stavu bylo vyšší riziko nákazy, případně těžkého průběhu infekce. Konkrétně Světová zdravotnická organizace říká, že těhotné ženy mají být očkovány, pokud případné přínosy převáží možná rizika. To znamená zvážit, jak dalece hrozí riziko nákazy i možný těžký průběh infekce. WHO také říká, že očkování není důvod k tomu odkládat těhotenství nebo dokonce podstupovat těhotenský test před vlastní vakcinací.

Množství dat o použití vakcín v těhotenství bylo během prvních měsíců očkovacích programů skutečně velmi omezené, proto tedy byla na místě opatrnost a současně individuální přístup ke každé ženě s ohledem na míru epidemiologického rizika i její zdravotní stav. Společné doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a České vakcinologické společnosti ČLS JEP říká: Rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.“

Konkrétně to znamená, že by očkované měly být hlavně těhotné ženy, které jsou starší 35 let, jsou obézní, mají diabetes nebo hypertenzi, astma nebo se potýkají se závažným chronickým a onkologickým onemocněním. Dalším důvodem k očkováním by měla být práce ve zdravotnictví a sociálních službách, která je spojená s vyšším rizikem nákazy. Vlastní očkování by pak mělo být provedeno po 12. týdnu těhotenství, je ale také možné ho podat bezprostředně po porodu. Očkované také mohou být kojící ženy, protože vlastní očkovací látka nemá vliv na produkci mateřského mléka. Je zde ale předpoklad, že by matka mohla předat protilátky proti nemoci dítěti.

Ve Velké Británii pak odborná společnost Royal College of Obstetricians and Gynaecologists jednoznačně doporučuje, aby očkování bylo nabízeno všem těhotným ženám starším 18 let s tím, že přínosy vakcíny i možná rizika pak mají být hodnocena individuálně.

„Očkování je ten nejlepší způsob, jak se chránit před známými riziky pro matku i dítě, včetně nutnosti intenzivní péče a také předčasného porodu. Rozhodnutí ohledně očkování v těhotenství je pak na vás. Ujistěte se, že co nejvíce rozumíte otázce covid-19 a také očkování. Možná budete chtít prodiskutovat své postoje s důvěryhodným zdrojem informací, jako je váš lékař nebo vaše porodní asistentka,“ vzkazuje těhotným ženám odborná společnosti.

Covid-19 je spojen s rizikem předčasného porodu

Právě Velká Británie je pak zemí, která se cíleně snaží oslovovat těhotné ženy a také ty, které těhotenství plánují, a přesvědčit je k očkování v kontextu závažnosti infekce samotné, jenž může ohrozit je i jejich nenarozené děti. Profesorka Jacqueline Dunkley-Bent, porodní asistentka, která v rámci úřadu National Health Service zodpovídá za péči porodních asistentek v celé Anglii, vyzvala všechny, kteří pečují o zdraví těhotných žen.

„Vakcíny zachraňují životy a toto je další jasná připomínka, že očkování proti covid-19 může udržet vás, vaše děti i vaše milované v bezpečí a mimo nemocnici,“ vzkázala expertka těhotným ženám. Právě setkání s porodní asistentkou nebo lékařem či lékařkou je podle ní dobrou příležitostí k tomu promluvit si o možnosti očkování. „Nechat se očkovat je ta nejlepší cesta, jak chránit sebe a své dítě před covid-19. Opravdu je to tak snadné. Stovky tisíc těhotných žen po celém světě byly očkovány, bezpečně a spolehlivě jsou tak chráněny před covid-19 a dramaticky tak snížily riziko vážného průběhu nemoci a poškození svého dítěte,“ shrnula Gill Walton, porodní asistentka a členka vedení Royal College of Midwives, komory zastupující britské porodní asistentky.

Reálná britská data o průběhu šíření varianty delta v populaci pak ukázala, že tato varianta je spojena s horší prognózou pro těhotné (neočkované) ženy, a to i ve srovnání s původní variantou viru. U jedné třetiny hospitalizovaných těhotných došlo k rozvoji zápalu plic, každá sedmá pak musela být převezena na jednotku intenzivní péče a zhruba pětina těhotných byla hospitalizována kvůli riziku předčasného porodu a současně u nich přítomnost infekce zvyšovala pravděpodobnost, že budou muset porodit císařským řezem. Právě toto je pak ze strany britských úřadů i odborných institucí důvod, proč se snaží těhotné ženy motivovat k očkování. Základní benefity očkování pro těhotné ženy jsou podle Royal College of Obstetricians and Gynaecologists „snížení rizika těžkého průběhu infekce, předčasného porodu a s ním spojených komplikací pro dítě a také potenciálně snížení rizika přenosu infekce na zranitelné členy domácnosti“. Také tato odborná společnost podrobně vysvětluje jak očkování samotné, tak jeho možná rizika v kontextu závažnosti onemocnění, i způsoby, jakým je sledována bezpečnost vakcín.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY