Sobota, 16. října, 2021

Asociace: Peníze na boj se závislostmi by mohla rozdělovat nová státní agentura

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Peníze na boj se závislostmi na alkoholu, tabáku, drogách a hraní by mohla rozdělovat nová státní agentura. Podle návrhu vládních protidrogových expertů by nastavila síť potřebných služeb a léčby tak, aby byly po republice dostupné. Zajistila by pak jejich financování. ČTK o tom informovaly Asociace nestátních organizací (ANO), Česká asociace adiktologů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věří, že příští vláda po volbách připravený zákon převezme a prosadí. Návrh normy má ČTK k dispozici.

Podle podkladů k zákonu by v Česku závislost na tabáku mohla hrozit 2.4 milionu lidí, na alkoholu asi 800.000 a na hraní asi 290.000 lidí. Další desítky tisíc osob jsou závislé na nelegálních drogách. Experti poukazují na to, že závislosti mají dopad na zdraví, vztahy i práci. Stát pak má zvýšené výdaje a tratí na příjmech.

Protidrogovou politiku má nyní na starosti odbor úřadu vlády. Řídí ho národní protidrogová koordinátorka. Vláda má i svou radu pro koordinaci protidrogové politiky. Předsedá jí premiér Andrej Babiš (ANO). V posledních letech se opakovaně objevila snaha agendu z úřadu vlády přesunout pod ministerstvo zdravotnictví. Experti proti tomu vystupovali. Zdůrazňovali, že problematika se týká více resortů. Přemístění zabránili. Zřízení nezávislé adiktologické agentury by tyto potíže i dotace a financování řešilo, uvádějí zástupci asociací.

Na rozvoj služeb pro lidi se závislostmi a jejich blízké se zaměřil projekt, který začal v září 2016 a skončil letos v srpnu. Stál několik desítek milionů korun. Jedním z výsledků je návrh zákona. „Výstupy projektu mohou znamenat nejdůležitější milník v českém přístupu k závislosti na alkoholu, tabáku, hazardu či nelegálních drogách,“ uvedly asociace.

Podle návrhu by v Praze měla vzniknout agentura po vzoru národní sportovní agentury či fondu kinematografie. Měla by vlastní rozpočet. Řídil by ji národní protidrogový koordinátor, kterého by jmenovala vláda. Součástí agentury by bylo monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Agentura by ve spolupráci s kraji vytvořila síť služeb tak, aby byly po republice dostupné. Zahrnovaly by prevenci, minimalizaci škod, ambulantní a pobytovou léčbu i podporu uzdravování. Certifikovaní poskytovatelé by měli nárok na peníze od státu. Agentura by je vyplácela. Služby by také kontrolovala.

V agenturu by se přeměnil vládní odbor protidrogové politiky. Ten má podle podkladů asi 30 pracovníků. Počet by se měl zvednout na 60. Na provoz by bylo potřeba asi sto milionů korun ročně. Na protidrogovou politiku veřejné rozpočty ročně vydávají čtyři miliardy korun. Z toho 1,7 miliardy putuje ze zdravotního pojištění, 750 milionů od státu, 350 milionů od samospráv a 1,2 miliardy korun na prosazování práva. Zajištění sítě služeb by si vyžádalo minimálně 400 milionů navíc. Agentura by měla hradit i výzkum.

Podle ředitele ANO Matěje Hollana asociace nyní o návrhu vládních expertů informují politické strany. Věří, že normu pak případně jejich poslanci v nové Sněmovně podpoří.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY