Sobota, 16. října, 2021

Povinné očkování zdravotníků ve Francii je dobrý nápad, zvlášť tváří tvář odpůrcům vakcinace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zhruba tři tisíce francouzských pracovníků ve zdravotnictví mají nyní pozastavený výkon své profese, protože nejsou očkovaní proti covid-19 a nevztahují se na ně zdravotní výjimky. Opatření o povinné vakcinaci proti covid-19 se v zemi týká celkem 2,7 milionu pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a také hasičských službách. Povinnost se týká i studentů zdravotnických oborů, kteří se připravují. Podle ministra zdravotnictví Oliviera Vérana však „většina suspendací je pouze dočasná“, protože většina dotčených zdravotníků „vidí, že povinné očkování je realita“. Nařízení o povinném očkování se týká všech pracovníků ve zdravotnictví, včetně nelékařských profesí, administrativních profesí a také dobrovolníků, kteří působí ve zdravotnických zařízeních.

Povinnost být očkovaný proti závažným infekčním chorobám, které mohou ohrozit jak výkon profese, tak jejich pacienty, není nijak nová a ani neobvyklá. V době pandemie covid-19 se akceptace této povinnosti stává ještě naléhavější. Po Itálii a Řecku, kde již tato povinnost platí, vstoupilo obdobné nařízení v platnost také ve Francii. Týká se celkem 2,7 milionu pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a také hasičských službách.

Jak upozorňuje zpravodajský portál BBC News, Francie se poté, co byla v červenci zavedena povinnost prokázat se očkováním, proděláním infekce ne starším 180 dnů či aktuálně platným negativním testem, stala jednou z nevíce proočkovaných zemí světa. Podle údajů European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) dostalo alespoň jednu dávku očkování proti covid-19 celkem 93,8 % obyvatel země starších 18 let, což je více než evropský průměr, který je 78,1 %. Ukončené očkování má pak nyní 80,7 % dospělých obyvatel země.

Chaos se nekoná, vzkazuje francouzský ministr zdravotnictví

Od středy 15. září vstoupila ve Francii v platnost povinná vakcinace proti covid-19, která se týká všech pracovníků ve zdravotnictví, včetně nelékařských profesí, administrativních pracovníků a také dobrovolníků, kteří dochází do zdravotnických zařízení a studentů zdravotnických oborů. Povinnost se vztahuje také například na psychology, psychoterapeuty, optiky, farmaceuty, logopedy, maséry, dietology či zaměstnance a dobrovolníky francouzského Červeného kříže. Naprostá většina zdravotníků v zemi je již očkována. Podle zjištění radia RTL není očkováno pouze 11 % zaměstnanců nemocnic.

Nejčastěji se pak neočkovaní nacházejí mezi ošetřovatelským a pečovatelským personálem, zejména působícím v zařízeních sociální péče. Právě tento sektor může být nejvíce ovlivněn. Svaz soukromých poskytovatelů pobytových služeb pro seniory Synerpa odhaduje, že v zařízení jeho členů budou suspendována zhruba 2 % zaměstnanců, tedy asi 6 tisíc osob.

Celkem zatím není očkováno 300 tisíc osob, na které se toto nařízení vztahuje. Jednotlivá zařízení navíc nejsou absencemi neočkovaných pracovníků zasažena rovnoměrně. Navíc je rozdíl, zda je neočkovaný například administrativní nebo IT pracovník, kterého lze poměrně snadno nahradit, nebo zda se jedná o vysoce specializovaného pracovníka.

Například francouzské fakultní nemocnice mají alespoň jednou dávkou očkováno více než 90 % svých zaměstnanců. Naopak nemocnice v třicetitisícovém městě Montélimar na jihovýchodě země nemá očkované tři ze svých šesti anesteziologů, což se negativně projevuje na plánování operací.

Podle francouzské vlády se však nic dramatického neděje. V současnosti byly suspendovány tři tisíce zdravotníků. „Nebyl to chaos, ani zdaleka ne,“ uvedl ministr zdravotnictví Olivier Véran pro radiovou stanici RTL. Podle něj se vyskytlo několik případů, kdy pozastavení výkonu profese neočkovaného pracovníka krátkodobě ovlivnilo provoz, například způsobilo delší čekání na vyšetření magnetické rezonance. Ale naprostá většina neočkovaných zaměstnanců působí jako pouze pomocný zdravotnický personál, tedy jejich výpadek nemá až tak vážné dopady.

„Většina suspendací je pouze dočasná (…). Mnozí se rozhodli nechat se očkovat, protože vidí, že povinné očkování je realita,“ dodal Véran. Kontinuita a kvalita zdravotní péče tak podle něj nebyla narušena vstupem nařízení o povinné vakcinaci v platnost.

Nechat se očkovat je součást smyslu pro povinnost zdravotníka

Všichni zdravotníci musí do 15. září být očkování alespoň jednou dávkou vakcíny a na dokončení své vakcinace (v případě dvoudávkového očkovacího schématu) mají jeden měsíc. V případě, že odmítnou a nevztahují se výjimky, kdy nemohou být očkováni z vážných zdravotních důvodů, dojde k pozastavení jejich pracovní smlouvy, tedy ztrátě příjmu. Pokud by neočkovaný zdravotník tuto povinnost odmítl opakovaně a nebude reagovat ani na vytýkací dopisy, hrozí mu několikaměsíční vězení a pokuta. Druhou možností je, že opustí svou profesi.

Očkovaní nemusí být zdravotníci, kteří prokazatelně doloží lékařské potvrzení, že se jich týkají trvalé kontraindikace pro očkování proti covid-19, například prokázaná alergie na některou ze složek vakcíny či anafylaktická reakce po podání první dávky. K dočasným kontraindikacím patří prodělání infekce covid-19 před méně než dvěma měsíci.

„V kontextu epidemie a rostoucího šíření varianty delta cílí povinnost očkování proti covid-19 na osoby ve vysokém riziku expozice viru, kteří současně každodenně pečují o křehké a zranitelné skupiny obyvatel. Cílem je chránit před riziky covid-19 a zejména před rizikem rozvoje těžké formy onemocnění,“ zdůvodňuje zavedení povinnosti francouzské ministerstvo zdravotnictví. Smyslem povinné vakcinace je tak chránit jak zdravotníky samotné, tak jejich pacienty. Současně pak tato povinnost podle ministerstva pomůže dosáhnout zvýšení celkové proočkovanosti v zemi.

„Jsem si vědom toho, co po vás žádám, a vím, že jste na tento závazek připraveni. Toto je určitým způsobem součástí vašeho smyslu pro povinnost,“ prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron v polovině července, kdy oznámil nové nařízení.

Jak upozorňuje zpravodajský server BBC News, krátce poté, co zveřejnil požadavek na povinnou vakcinaci zdravotníků, webová stránka Doctolib umožňující rezervaci očkování spadla pod náporem návštěvníků. Údaje vládního úřadu pro veřejné zdraví Santé publique France ukazují, že povinnost má efekt. Konkrétně je očkováno 89,3 % zdravotnických pracovníků, kteří působí v pobytových zařízeních pro seniory včetně léčeben. V případě soukromých provozovatelů služeb pro seniory je očkováno dokonce 94,6 % ošetřovatelského personálu.

„Doufáme, že ti, kteří stále váhají, budou přesvědčeni projevenou důsledností,“ shrnula situaci pro deník Le Figaro Amélie Verdier, ředitelka regionální zdravotní agentury (ARS) v regionu Île-de-France, s tím, že není možné očekávat „žádnou toleranci nebo kompromis“ ohledně prosazování nařízení.

Měl jsem štěstí a nenakazil se, takže jsem plně očkován

Mezi lékaře, kteří jsou očkovaní a zároveň otevřeně mluví o významu vakcinace, patří také Eric Revue, vedoucí lékař urgentního příjmu v pařížské nemocnici Lariboisière. Sám se s pacienty s covid-19 setkává od začátku pandemie. Nicméně se nenakazil, proto je nyní plně očkován. Nařízení o povinné vakcinaci pro zdravotníky je podle něj zcela jasné a důležité zejména tváří tvář odpůrcům očkování, mezi které bohužel patří i některé sestry a lékaři.

„Bylo nutné určit nějaký termín a říct: všichni musíte být očkovaní, protože je to povinné pro vaši profesi,“ popsal pro BBC News s tím, že častěji odmítají očkování sestry než lékaři. „Naštěstí vidíme zvyšující proočkovanost, ale stále jsou mezi námi někteří, kteří se očkovat nenechali. Jedná se však o malý podíl zdravotníků,“ dodal.

Velkou roli v odmítání očkování podle něj hraje šíření nepravdivých informací o vakcinaci, a to i mezi zdravotníky. „Myslím si, že nejčastější obavy z očkování jsou postaveny spíše na propagandě, než že by šlo o skutečně vědecké pochopení toho, co se děje. Většina z nich říká, nechceme očkování, protože neznáme vedlejší účinky, a pak, to je spíše politické, je to jejich způsob boje proti francouzské vládě a ministerstvu zdravotnictví,“ vysvětlil s tím, že se z jejich strany jedná také o způsob, jak chtějí ukázat, že potřebují například rozšíření lůžkových kapacit nebo lepší plat, a tak své neočkování používají jako nátlak.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY